temainfo.lt: dėl veiklos sustabdymo labiausiai kaltinu pandemiją


Mieli, temainfo.lt skaitytojai, ir sekusieji mūsų kelionę nuo portalo pasirodymo 2013-aisiais, ir atradusieji jį dar visai neseniai. Su liūdesiu pranešu: nutraukiame temainfo.lt leidybą.


Kaltinu

Dėl veiklos sustabdymo labiausiai kaltinu pandemiją: atšaukti renginiai, taip pat ir jų reklama bei kiti užsakymai vertė ieškoti plano „B“, o šis po truputį tapo planu „A“…


Džiaugiuosi

Pažinau ne tik savo Kupiškio kraštą, bet ir savo senelių Onos ir Alfonso Briedžių gimtuosius Anykščius. Ir Rokiškį, kurį kažin ar būčiau taip pajutusi, jei ne temainfo.lt.


Žaviuosi

Pažinusi daugybę visuomeninių pavyzdžių susižavėjau mažų bendruomenių didelėmis iniciatyvomis: kasmet laukiamomis rokiškėnų šventėmis „Kuc kuc Kamajuos!“ ir „Duokiškio baladės“, obeliečių partizanų istorijomis; anykštėnų gebėjimu net į mažus Troškūnus pritraukti visos Lietuvos dėmesį, kupiškėnų pastangomis atgaivinti vieną seniausių šalies medinių dvarų bei byrantį ir trupantį Palėvenės vienuolyną… Visko ir neišvardinsi – kur dar privačios iniciatyvos! Tai leido pajusti, koks kartais svarbus ir vienas iniciatyvus žmogus ir koks jam yra reikalingas palaikymas.


Dėkoju

Atsimenu kupiškėną Martyną. Jis pirmas parašė asmeninę žinutę: „Džiaugiuosi jūsų portalo atsiradimu.“ Ko gero, jis ir pats nežino, koks tai buvo padrąsinimas – jį atsimenu iki šiol. Per visą temainfo.lt leidybos laiką tokių žmonių buvo – jie skatino, ragino, padėjo.
Ačiū tiems, kurie dalinosi informacija. Ją gauti darosi vis sudėtingiau, ypač iš savivaldos atstovų, nors jie turėtų dalintis informacija labai noriai.


Stebiuosi

Įdomių temų ar pašnekovų paieška – laikui imlus darbas. Didžiuojuosi: portalas temainfo.lt visada jų ieškojo oficialiuose šaltiniuose bei bendraudamas su visuomene, kai kiti jas rasdavo… temainfo.lt portale. Nemokamai naudojosi temainfo.lt šaltiniais ir labai dideli šalies portalai bei dienraščiai, bet nenusirašinėjo.
Vis dėlto vietinių korespondentų nekritikuojamas nusirašinėjimas tapo toks įžūlus, kad imta tiesiog kopijuoti tekstus. „Gimtojo Rokiškio“ paprašėme išimti informaciją apie Rokiškio baseino kainas, nes ji pažodžiui buvo nukopijuota nuo temainfo.lt. Redaktorės atsakymas buvo paprastas „…nustebino jūsų žinutė, nes baseino kainos – oficialios.“
Keista ir man: net ir rengdami tekstą iš to paties šaltinio du žmonės negali parašyti jo identiškai. „Gimtajam Rokiškiui“ ir reikėjo rengti informaciją iš oficialaus, o ne privataus šaltinio.

Rokiškio baseino informacija:

teminfo.lt ir grokiskis.lt informacija:


Linkiu

„Rokiškio sirenos“ klausėme, kas buvo kalbinamas rengiant informaciją „Ką Rokiškio jaunimas veikia naktimis? (video)“. Šis rašinys atsirado netrukus po temainfo.lt informacijos ta pačia tema ir nebuvo nė sakiniu išsamesnis, necituojami jokie pašnekovai. Be to, į aprašomą automobilių mėgėjų klubą jaunimas susibūręs jau prieš gerą pusmetį. Redakcijos atsakymas – šaltinių neišduoda. Kaži ar yra ką išduoti? Paklausėme klubo instagramo profilį administruojančio jaunuolio, ar „Rokiškio Sirena“ kreipėsi pasiteirauti apie jų pomėgį. Sakė: „Ne, nesikreipė.“
Kai niekada nuo kitų nenusirašinėjau, tai ir šaltinį pasakyti man nesunku. Rajono korespondentams linkiu stiprybės: žmogus turėtų nemylėti žurnalisto darbo, jei idėjas jam tenka rinktis kitų kūryboje. Leisti laikraštį neturint kūrybinio polėkio turėtų būti velniškai varginantis darbas.


Ieškosiu

Laikraštį vertina ne tik skaitytojai, bet ir Visuomenės informavimo, Lietuvos žurnalistų sąjungos etikos komisijos. „Kupiškėnų minčių“ nuomonė, neva meras yra svarbus portalo rėmėjas, neleidžia suabejoti, kad kalbama apie temainfo.lt: kito portalo rajone nėra.
„Ne, ne iš savo piniginės, o iš mūsų visų viešų pinigų. To portalo savininkai puikiai supranta – užrūstins merą, jis iškart užsuks pinigų kranelį, taigi geriau su meru nesipykti“, – nuomonę „Kupiškėnų mintyse“ išsakė Kupiškio Rotary klubo prezidentas Zigmantas Aleksandravičius (gal net visų rotariečių vardu…) nepateikęs jokių duomenų. Laukiame Savivaldybės atsakymo, kiek pinigų pernai ir šiemet gavo „Kupiškėnų mintys“ ir kiek temainfo.lt.
Ieškosiu atsakymų.


Lai

Rajonų žmonės gali būti labai draugiški ir tapti stipria bendruomene. Nebeturiu abejonės, kad žmonių bendravimui didelę įtaką daro rajono valdžia: ar jų dėmesys visiems vienodas, ar pastangos nėra savanaudiškos, ar nėra į rajonų savivaldą pritraukta visai ne specialistų.
Noriu, kad žmonės nepaliktų savo miestų, kad čia jiems būtų gera ir ramu gyventi. Vėl išsikraustau iš Kupiškio, tačiau galvoje skamba Domanto Razausko dainos tekstas: „Visos kryptys klaidingos, visi kelyje pasikylsta ir sugrįžta čionai. Tai nevark, mano meile. Lai.“


Emilija Briedytė
temainfo.lt savininkė