Teigiamai įvertintas Kupiškio savivaldybės dėmesys kultūros paveldui

Vienuolyno svirno restauracija

Kupiškio rajono savivaldybė pagal 2017 m. skiriamas lėšas kultūros paveldui iš 57 savivaldybių, pateikusių informaciją, užėmė 10 vietą ir, kaip sakė Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Zavackas, rezultatai įvertinti teigiamai.

Anot Valstybinės kultūros paveldo komisijos, rezultatus lemia savivaldybių administracijų gebėjimas sėkmingai pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių bei kitų tarptautinių fondų lėšomis.

Pernai Kupiškio rajono savivaldybė rajono paveldo objektams išsaugoti skyrė 105 520 Eur. Didžiausią šios sumos dalį sudaro sėkmingai įsavintos lėšos, skirtos Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirno restauravimui ir pritaikymui šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams. Bendra projekto vertė 402 168 Eur.

Kaimyninių rajonų savivaldybės paveldo apsaugai šiemet skyrė mažiau: Anykščių – 48 099, Rokiškio – 21 492 Eur. Anykštėnai restauruoja Okuličiūtės dvarelį (bendra projekto suma – 88 113 Eur), rokiškėnai atlieka Nepriklausomybės aikštės žvalgomuosius archeologinius tyrimus (18 620 Eur).

Kupiškį lenkia Klaipėda (2 285 880), Kaunas (742 527), Vilnius (539 696), Panevėžys (286 159), Palanga (169 333), Kėdainių rajonas (265 600), Kauno rajonas (262 900), Šiauliai (180.682) ir Rietavas (142 328).

2016 m. šios kadencijos Kupiškio rajono savivaldybė paveldosaugai skyrė 7 313; 2015 m. – 2 896 Eur, Anykščių (atitinkamai) – 71 222 ir 67 481, Rokiškio– 8 500 ir 7 410.

Valstybinė kultūros paveldo komisija nuo 1997 m. kasmet renka ir analizuoja duomenis apie Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai.

 

 

temainfo.lt

temainfo.lt archyvo nuotr.