Tegu ši diena mus suvienija ir suburia!

Mielieji,

 

iškilios ir jubiliejinės Vasario 16-osios šventės proga linkiu įkvėpimo prasmingiems darbams ir ryžto teisingiems sprendimams. Būkime vieningi, didžiuokimės savo istorija, tradicijomis ir vertybėmis.

Tegul ši diena mus suvienija, suburia ir paskatina išdidžiai švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo100-ąjį gimtadienį, lai pažadina kiekvieno mūsų širdyje troškimą prisidėti prie savo krašto gerovės.

Mylėkime, saugokime ir branginkime Lietuvą, laisvę ir vieni kitus.

 

Augenijus Cesevičius
LSDP Kupiškio raj. skyriaus pirmininkas

 

Užsk. nr. A18-06