Tegu muziejus ir toliau lieka dvasinių ir materialinių lobynų vieta!

Užsk. nr. A18-22