Tebūna daugiau šviesos ir prasmės Jūsų darbuose ir gyvenime!

…Aidi dangaus sidabriniai varpeliai,
Pavargusias širdis sutaikę.
Byrantis tirpstantis laikrodžių sniegas
Jau rodo ateinantį laiką…

                              (Judita Vaičiūnaitė)

Mieli Kupiškio krašto žmonės,

sveikinu  Jus šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų proga.
Tegul stebuklingas Kalėdų rytas į kiekvienus namus atneša ramybę,
džiaugsmą ir dovanoja naujų svajonių.
Linkiu Jums sveikatos, energijos ir  sėkmės!
Telydi Jus  artimiausių žmonių supratimas, meilė ir pagarba,
tebūna daugiau šviesos ir prasmės  Jūsų darbuose ir gyvenime.

 

 Dainius Bardauskas
Kupiškio rajono savivaldybės meras

Užsk. nr. A17-54