Tebegyva obeliečių viltis atstatyti paminklą

Birželio 23 d. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengta akcija „Visi kartu atstatykime paminklą laisvei“. Rokiškio rajono Obelių gyventojai ar kilę iš šio miestelio šviesuoliai jau du dešimtmečius deda didžiules pastangas atstatyti paminklą 1941 m. birželio 23 d. sukilimo dalyviams. Daugelio prisiminimuose tebegyvas 1942 m. laisvės monumentas, statytas pačių obeliečių lėšomis ir sovietų nugriautas 1953 m.

Keičiasi rajono ir šalies valdžios: viena žada padėti, kita vilkina laiką, vėl žada ir vėl vilkina. Anot renginyje dalyvavusio Seimo nario Vytauto Saulio, paminklo statyba suabejojo net kai kurie šios idėjos autoriai.

Sudėtingas buvo laikas. 1940 birželio 15 d. Lietuvą okupuoja sovietų sąjunga: prievarta keičiamos valdžios struktūros, pradedamas pirmasis masinis žmonių trėmimas į Sibirą – vyrauja šalies gyventojų nepasitenkinimas esama situacija. 1941 m. birželio 22 d. Vokietija užpuola Sovietų Sąjungą: Lietuva tikisi nepriklausomybės ir antrąją karo dieną pradeda sukilimą. Šalis atsiduria dviprasmiškoje situacijoje: ji darėsi priklausoma nuo karinės Vokietijos, be to, sukilimas sutapo su holokausto pradžia.

Kaip teigė Seimo narys, šiandien stokojama istorinio aiškumo, nėra žinomas žuvusiųjų skaičiaus: vienur jų minima 600, kitur – 4000.

Renginio organizatorius Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, kurio senelis kartu su kitais aštuoniais sukilėliai palaidotas Obelių kapinėse, renginyje dalyvavusio Genocido ir rezidencijos tyrimo departamento direktoriaus dr. Arūno Bubnio irgi klausė, ar sukilėliai galėjo talkinti holokaustui. Daktaro manymu, Lietuvoje ir užsienyje sukilimas dažnai suplakamas su kitais istoriniais reiškiniais, vykusiais tuo pat metu: nacių-sovietų karu, nacių okupacija, holokausto pradžia.

„Manau, kad 1941 m. birželio sukilimas buvo autonomiškas istorinis reiškinys“, – sakė dr. A.Bubnys, Rokiškyje skaitęs pranešimą „Birželio sukilimas Obelių valsčiuje“.

Renginyje dalyvavo rajono meras Vytautas Vilys, jo pavaduotojas Egidijus Vilimas, pranešime „Birželio sukilimo atgarsiai Čedasuose“ pateikęs smulkmeniškai įdomių faktų, Obelių vidurinę baigęs Jonas Sirvydis, buvęs AB „Achema“ generalinis direktorius. Šiam žmogui dėkota už bendrovės 15 tūkst. litų paramą.

Paminklo statybai jau surinkta per 39 tūkst. litų: svetainėje www.obeliupaminklas.lt dėkojama kiekvienam, nesvarbu, koką sumą jis būtų skyręs.

Renginio organizatorius sakė nenorįs kalbėti apie tai, kiek paminklo statybai reikia pinigų. Specialistų manymu, jo nebederėtų statyti tokio, koks buvo: betoninis, 9 m aukščio. Paminklas turėtų labiau atitikti šiandienos skonį, statyti jį reikėtų iš akmens.

„Obeliuose paminklą privalome atstatyti“, – tokį pranešimą skaitė Obelių bendruomenės centro pirmininkas Žilvinas Misiūnas.

Ir tikrai: tai buvo bene vienintelis paminklas visoje Lietuvoje, skirtas birželio sukilimui. Atstatytas jis primintų Obelius ir istorikams, ir turistams.

Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, sveikinusi akcijos dalyvius, sakė: „Darbai – finišo tiesiojoje.“

Gal. Nors lietuviai jau nebe tokie organizuoti. Šiandien sunkiai suvokiamas anų dienų ryžtas, po kruopelytę surinktas į dokumentinio kino juostą „1941 m. birželio sukilimas“.

Anų dienų birželio įvykiai pasauliui liudija labai svarbų dalyką – Lietuva ne savo noru įstojo į Sovietų sąjungą.

Birželio 23-oji nueina užmarštin, sukilimo žmonės – anapus… Obeliai ir obeliečiai pagrįstai gali didžiuotis savo veikla, neleidžiančia užakti istorinėms ištakoms.

Visus renginio dalyvius sveikino Obelių dainorėliai, vadovaujami Daivos Kundelienės ir J.Tumo- Vaižganto gimnazijos muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas.

Po šio renginio paminklo atstatymo iždas pasipildė 650 Lt.

 

temainfo.lt