Te gražių akimirkų lietus prapliumpa liūtimi!

Meras Dainius Bardauskas sveikino „Akimirkų lietaus” pradininkę Palmą Skrebienę

Jau 13 kartą Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga Lietuvos neįgaliuosius, jų globėjus bei valdžios vyrus ir moteris pakvietė į šventę „Akimirkų lietus”. Kaip sakė į sceną pakviestas Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, tegu gražių akimirkų lietus prapliumpa liūtimi.

– Būkit tokie, kokie esate, kurkit kaip kūrėte, – sakė jis teatrą mylintiems žmonėms, iš aštuonių rajonų susirinkusiems į Kupiškį, parodžiusiems devynis spektaklius.

Pirmieji scenoje – Kupiškio socialinės globos namų aktoriai

Gėlių ir dovanėlę meras įteikė „Akimirkų lietaus” sumanytojai, ilgametei sąjungos vadovei, o ir dabar savanorišką socialinį darbą tebedirbančiai Palmai Skrebienei.

Neįstengė meras nepasveikinti Kupiškio socialinės globos namų, kuriems vadovavo 15 metų, teatro. Dovaną atsiėmė Erlandas Parfionovas, jau pažįstamas iš šios įstaigos bardų festivalio „Obelų žydėjimas”.

Rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė pacitavo režisieriaus Oskaro Koršunovo žodžius: „Teatras – tam tikra terapija.” Ir labai norėdamas, kažin ar tai nuneigtum…

Ir pasidavė teatro terapijai artipilnė Kupiškio kultūros centro Didžioji salė. Žiūrovui vaidino jau minėtas Kupiškio socialinės globos namų teatras, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro humoro grupė „Optimistai”, Pasvalio rajono Latvėnų socialinės globos namų „Teatriukas”, Raseinių žmonių su negalia teatras „Žara”, Panevėžio regiono sergančiųjų išsėtine skleroze asociacijos teatro grupė „Prisa”, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos teatras „Lašai”, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Plastinės dramos trupė, jungtinė Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos ir aklųjų bei silpnaregių sąjungos humoro grupė „Molėtuvka” ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio rajono filialo teatro trupė „Akimirką”.

 

 

temainfo.lt

Ritos Briedienės nuotraukos