Te durys į Skemų kolpyčią niekada nebus užvertos

Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namų varpinės ir koplyčios šventinimui buvo pasirinkta birželio 29-oji. Šio dvasinio centro šventinimas – renginių ciklo, skirto šiemet minimo Skemų socialinės globos namų 80-mečiui, dalis.

 

Koplyčią ir varpinę šventino Petrinių ir Povilinių dieną

Lietuvai birželio 29-oji – Petrinės ir Povilinės. Šv. Petras – pirmasis Romos vyskupas, toji uola, ant kurios Kristus statė savo bažnyčią. Simboliška, jog tądien ir čia, šiame nedideliame kaimelyje, duris atvėrė maldos namai, nedideli, jaukūs ir labai gražūs.

O šv. Povilas, dar Pauliumi vadinamas, buvo Evangelijos skelbėjas, su knyga rankose vaizduojamas. Sugretinimai tokie tapatūs, jog sunku patikėti, kad ši diena pasirinkta atsitiktinai. Ir dalyvavusieji šventėje dovanų gavo „Skemų socialinės globos namų 2010-2016 m. meno plenerų kūrinių katalogą”. Neapsieita be knygos. Kataloge – profesionalių dailininkų meno darbai, per pastarąjį dešimtmetį Skemų globos namams sukurti profesionalių dailininkų. Jo sudarytoja – projekto „Kultūrinių veiklų paletė” koordinatorė Nida Lungienė, nuotraukų autorė – Loreta Golyšenkova.

 

Aikštelė virto dvasinės traukos centru

Plenerai čia rengiami jau 17 metų. Šis kūrybos kelias Skemų socialinės globos namų direktorių Gintarą Girštautą atvedė iki idėjos seną vandentvarkos įrenginių aikštelę paversti Dvasinės traukos centru. Raudonų plytų vandentiekio bokštas virto varpine, o vandens nugeležinimo stotis – koplyčia. Šių metų ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo pleneras“ – projekto ,,Kultūrinių veiklų paletė“ dalis – ir buvo skirtas koplyčios ir varpinės puošybai. Tai bendras Skemų socialinės globos namų ir Antanašės benduomenės projektas, finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Žengė skaisčiai raudonais rūbais

Kai iš zakristijoje įrengtos varpinės išėjo skaisčiai raudonais rūbais vilkintys Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekanas Eimantas Novikas bei Obelių Šv. Onos bažnyčios klebonas Laimonas Nedveckas, lauke sustoję žmonės net aiktelėjo iš to grožio – toks didelis ir pakylėtas buvo įspūdis.

Matyt, išgirdęs minios aiktelėjimą, rūbų puošnumą paaiškino emeritas J.Kauneckas.

Evangelijos skelbėjai Petras ir Povilas buvo nukankinti abu tą pačią dieną. Petras, nesutikęs būti nukryžiuotas kaip Kristus, prie kryžiaus buvo prikaltas žemyn galva; Povilas buvo nukirsdintas. Išlietas kraujas raudonai nudažė ir birželio 29-osios šv. Mišių dvasininkijos rūbą…

 

Stočių nutapė viena daugiau

Nuo ankstyvo ryto – ir Obelių bažnyčios Dievo žodžio pamaldose, ir dailininko Arvydo Bagdono tapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ pašventinime, ir paties Kryžiaus kelio ėjime jautei kasdienybės prasmę.

– Su kuo viščiukus palikai? – klausė moteris šalia einančios kaimynės.

Toji atsakė vėliau, mat eisena sustojo, ir prasidėjo stoties „Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą” skaitiniai… Ėjo žmonės 14 dailininko tapytų stočių. Jis pats nešė kryžių.

– Nepasipuošęs aš toks. Darbui buvau nusiteikęs… – dūdeno dailininkas.

Stočių viena daugiau nei buvo prašyta nutapė dailininkas A.Bagdonas. Jis nenorėjęs, kad Kryžiaus kelias pasibaigtų mirtimi, tad tapė 15-ąją, Prisikėlimo. Po eisenos stotys buvo išvežtos į Skemų koplyčią ir papuošė jos sienas. Tarsi visada jos čia ir buvusios.

 

Po obelimi sėdėjo visi koplyčios dailininkai

Emeritas J.Kauneckas per pamokslą priminė, kad Skemai kažkada irgi turėjo bažnyčią. Nugriauta ji, ir štai vėl atstatyta…

Pavėsyje po obelimi sėdėjo visi koplyčios dailininkai: rokiškėnas medžio meistras Gintaras Varnas, koplyčiai išdrožęs altoriaus kryžių ,,Nukryžiuotąjį”, rokiškietė tautodailininkė Birutė Dzikavičiūtė-Kairienė, tapiusi skliautines lubas ir projekte numatytas Antanašės kaimo bendruomenės namų langines, geležiniu žmogumi pramintas panevėžietis kalvis Saulius Kronis, nukalęs tris kryžius ir sietyną, vilnietis skulptorius Domininkas Čepas, sukūręs akmens kompoziciją ,,Koplytstulpis”. Nebuvo tik Igorio Skripkos, sukūrusio vitražus ir pagal dailininko A.Bagdono sumanymą padirbinusio ,,Kryžiaus kelio” stočių rėmus.

Tik pats A.Bagdonas, organizacinių reikalų įsuktas, po obelim neturėjo kada prisėsti.

 

O, vis dėlto , ne koplyčia Skemuose gražiausia

– Ar ši vieta gražiausia Skemuose? – klausė į koplyčios šventinimą susirinkusiųjų emeritas J.Kauneckas.

– Taip, – sakė jie.

Gražiausi šioje šventėje buvo patys žmonės – Gyvoji Dievo bažnyčia. Tai jie kartu su Rokiškio kameriniu choru, vadovaujamu Giedros Markevičienės, skabant soliniams jos, vadovės, ir Astos Vajegienės balsams giedojo Garbės himną, išgyveno sielos pakylėjimą, kai per visus Skemus ėmė skambėti  varpai. Naujoji varpinė dar tuščia, dar neturi varpo, bet įgarsintas jo skambėjimas gyvajai Dievo bažnyčiai reiškė tą pačią paguodą ir viltį, kai įsiūbuota siela pati ima skambėti lyg varpas.

 

Už jo visus gražius sumanymus

Tai čia, į nedidelės koplyčios šventinimą, į Skemų socialinės globos namų direktoriaus G.Girštauto pagerbimo už jo visus gražius sumanymus šventę ėjo ir važiavo žmonės. Buvo, žinia, ir politikų. Skemų namus ir jo direktorių sveikino rajono meras Antanas Vagonis, savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė, Seimo narys Vytautas Saulis, Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Gerda Burinskaitė, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, kandidatai į Seimą Artūras Zuokas, Jolanta Paukštienė, Jonas Jarutis, Algis Kazulėnas, Vilniaus rokiškėnų klubo prezidentas Algis Narutis ir daugybė kitų žmonių. Įteikta apie 70 Savivaldybės, ministro pirmininko A.Butkevičiaus, Socialinės apsaugos ir darbo ministrės bei direktoriaus G.Girštauto padėkos raštų. „Gerumo žvaigžde“ apdovanota Skemų socialinės globos namų socialinio, medicininio ir reabilitacinio padalinio vadovė Jolanta Šapokienė.

Yra geros vilties, kad Skemai turės ir nuodėmių išklausytoją, sielos ganytoją – durys į koplyčią niekada nebebus užvertos.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt nuotraukos

 

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_22.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_24.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_25.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_26.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_27.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_28.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_29.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_30.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_31.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_32.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_33.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_34.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_36.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_37.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_38.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_39.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_40.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_41.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_42.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_43.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_44.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_45.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_46.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_47.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_48.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_50.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_51.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_52.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_53.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_54.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_55.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_56.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_57.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_58.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_59.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_60.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_61.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_62.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_63.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_64.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_65.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_66.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_67.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_68.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_69.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_70.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_71.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_72.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_73.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_74.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_75.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_76.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_77.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_78.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_79.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_80.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_81.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_82.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_83.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_84.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_85.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_86.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_87.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_88.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_89.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_90.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_91.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_92.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_93.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_94.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_95.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_96.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_97.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_98.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_99.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_101.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_102.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_103.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/skemu_globos_namu_80_metis_104.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]