Tarptautiniai mokymai: svarbu su kitais dalintis tuo, ką žinai pats

Kiekvienas turi teisę nesikišti į bendruomenės reikalus

Dalyvauti vasario 21-28 dienomis Turkijoje surengtuose mokymuose pagal „Erasmus+” programą – vertingas dalykas dirbantiesiems su jaunimu. Prieš išvažiuojant, žinoma, teko atsakinėti į klausimus, ar tikrai tau reikia ten važiuoti, ar girdėjai apie vasario 18-osios teroro aktą Ankaroje, apie Turkijos, Sirijos ir Rusijos santykius… Kartkartėmis tai vertė pagalvoti apie tai, koks esi mažas šiame pasaulyje ką nors pakeisti…

Apie pokyčių galimybę ir buvo kalbama „Erasmus+” mokymuose. Natūraliai – belgas, bet šiuo metu Portugalijoje gyvenantis mokymų vadovas Joas Claeysas, beje, dėl vedamų treniruočių vadintas treneriu, pasakojo savo situaciją.

Sukūręs šeimą Joas persikėlė į Portugalijos miestelį, nuobodoką kaip ir Kupiškis; uždarų, sunkiai susikalbančių žmonių bendruomenę. Anot jo, kiekvienas žmogus turi teisę nesikišti į visuomenės gyvenimą. Neketino to daryti ir jis, juolab kad jam pačiam nuobodžiauti nėra kada: kelionės, susitikimai, mokymai.

– Kai ėmiau mąstyti, kad čia auga mano vaikai, čia jie mokysis, čia gyvena jų draugai, mano miestelis man tapo svarbus, – pasakojo jis.

 

Svarbu netapti projektų vergais

Projektų rašymas neturi tapti pagrindiniu tikslu, tai – tik priemonė stiprinti savo veiklas. Daugybė organizacijų tampa projektų vergais: įsisavinamos didžiulės lėšos, jomis pasinaudoja nedidelė grupė žmonių – visuomenė nuo to netampa atviresnė, o įvykdytas projektas greit pasimiršta.

Dažnas – aš irgi nebuvau išimtis – svarsto apie tai, ką jis veiks projekto metu; tiksliau – laikotarpiu, kai bus mokami pinigai. Bet „Erasmus+” paraiškoje net yra punktai, kuriuos užpildydamas privalai atsakyti į klausimus: ką tu veikei prieš rengdamas šį projektą ir ką planuoji veikti jį įgyvendinęs? Jei nėra įdirbio, jei jis neskatins tęstinės veiklos, projekto nė neverta rašyti.

 Ir nieko čia naujo nepasakysi – būtina sukurti veiklos strategiją. Nesvarbu, ar tai būtų Jaunimo centras, ar kuri kita įstaiga.

 

Kartais nė nežinai, ką tu gali ir ko reikia

„Erasmus+” siūlo labai daug galimybių, o jas apjungus galima padaryti svarbių ir reikšmingų dalykų. Sakysim, turi idėją ir nori sukurti veiklą, įdomią didelei daliai jaunimo. Daug ką galima pradėti be jokio projekto. Kas tai galėtų būti? Iš tiesų dažnai taip ir atsitinka, kad nė nežinai, ko tu nori, ką gali ir ko reikia. Kaip tada gali kaltinti jaunimą, kad jis nemotyvuotas ir nežino, ko nori? Todėl svarbu pradėti klausti, kas šiuo metu reikalinga ir naudinga visuomenei.

Europos Sąjungos parama yra galimybė pradėti nuo tarptautinių mokymų: nauja patirtis labai motyvuoja. Tu sužinai pavyzdžius tokių pat miestų, kaip ir Kupiškis, ar dar mažesnių, ar tiesiog miesto bendruomenių, organizacijų iš viso kontinento. Tu mokaisi pažinti, kokie projektai padėtų įgyvendinti planus, juos studijuoji, mokaisi juos rengti ir vykdyti.

Kita „Erasmus+” siūloma tobulėjimo strategija – savanorystė. Neverta jos imtis, jei tai tampa našta ar šią veiklą tevertini kaip išnaudojimą. Teisingas savanoriavimo supratimas išjudina akmenis: taip sutelkiamos neprojektinės iniciatyvos perspektyviai veiklai.

O galiausiai galima parašyti iniciatyvą pačiam ir gauti lėšų kitų šalių ekspertams kviesti į savo miestą, ieškoti partnerių, su kuriais naudinga diskutuoti ieškant sprendimo. Kai kurių patirtis yra tokia didelė, jog neperimti jos yra didžiulė klaida. 

 

Perprasti paslaptį – kaip motyvuoti jauną žmogų

Kupiškyje užtenka veiklos motyvuotam jaunimui: užsiėmimus siūlo Kultūros centras, Meno, Sporto mokyklos. Čia veikos jau suplanuotos, neginčytinos. Tačiau dažnas augantis žmogus nori laisvės, jam kyla poreikis ugdyti savo asmenybę – toks jau tas jaunimas, linkęs protestuoti, atmesti tai, kas jam primetama. Mūsų visuomenėje toks jaunuolis vadinamas nemotyvuotu. Todėl vienas didžiausių projektinės veiklos prioritetų – ne projekto pramoginė dalis, ne pats vyksmas, o to projekto organizavimas. Dalyviai turi būti ugdomi ne kaip avys, kurioms įvairūs fondai finansuoja duoną ir linksmybes. Jaunimas turi būti įgalinamas pats savimi pasirūpinti: jauną žmogų būtina įtraukti į visas su projektais susijusias stadijas – nuo idėjos kūrimo iki rezultatų įvertinimo ir atsiskaitymo už nudirbtus darbus; ne gerinant jų gebėjimus įvairiose srityse, o ugdant asmenybę.

Kaip yra sakęs mano kolega Gytis, tie, kurie nori visko, Kupiškyje neliks – tokiems čia maža erdvės; liks tie, kuriems sunkiau suprasti, ko nori. O Kupiškyje su tokiais buvo dirbama mažiausiai.

Tarptautiniai „Tik-tak” mokymai, kurie šįkart vyko Antalijoje ir kuriuose teko dalyvauti, buvo apie tą „Erasmus+” projektų dalį, kuri ugdo jaunimo darbuotojų mobilumą, stiprina jų kompetencijas organizuoti mokymus, rasti partnerių bendradarbiavimui, kurti galimybes kitiems išvykti į mokymus, perprasti tą keistą paslaptį – kaip motyvuoti jauną žmogų.

Svarbiausias dalykas, kurį supratau mokymų metu, – geras jaunimo darbuotojas yra tas, kuriam dirbant darbo vis mažėja. Toks specialistas jauną žmogų įgalina priimti sprendimus, organizuoti veiklas, rašyti projektus. Teisingai ugdomas jaunuolis tampa savarankišku, ir poreikis, kad kažkas pastoviai baksnotų, ką reikia daryti, vis mažėja.

 

Įvertinti aktyvaus klausymo svarbą

Mokymai – ne seminarai ir ne paskaitos. Tai nuolatinis užduočių, imituojančių tikras gyvenimiškas situacijas, analizavimas. Mūsų rašytas mažesnės versijos projektas irgi buvo analogas tarptautinio projekto paraiškos. Rašėme keliese, todėl netrūko ginčų ir įrodinėjimų dėl įsivaizduojamų svarbiausių dalykų. Per tą vieną dieną išgyvenau lygiai tokią pat situaciją, kokią išgyveni rašydamas projektą čia: tas pats nesusikalbėjimas – vienam taip atrodo, kitam – kitaip, kol labai ima stigti laiko pačiam projekto rašymui. Ir šįkart laiko liko labai nedaug.

Ši diena mums visiems labai akivaizdžiai įrodė, jog kartais geriau patylėti. Supratome aktyvaus klausymo svarbą: reikia išgirsti, o ne klausytis tik dėl to, kad sukurtum „mandrą” atsaką, paneigiantį oponento mintį. Geras pavyzdys buvo mokymų dalyvė airė Ini, – neabejoju, viską supratusi kuo puikiausiai, – vis perklausdavusi, ar teisingai išgirdo, perfrazuodama išdėstytą dalyką. Dažnai žmogus puoselėja savo mintis ir tik laukia progos jas išsakyti; jis negirdi, ką kalba kitas, negirdi aplinkinių poreikių. Aktyvaus klausymo būtina mokytis, tik taip galima išgirsti jaunimą ir įtraukti jį į visuomeninį gyvenimą.

 

Ir vieną dieną susėdome prie stalų

Net jei tau niekas nerūpi ir esi viskam apatiškas, gyventi užsidaręs tarp keturių sienų, pokyčiai patys pasibels į tavo duris. Tai ir yra pagrindinė projektų esmė. Briuselis seniai suprato: didžiulės mainų projektams išleistos lėšos atsiperka žmonių energija patiems keisti savo aplinką, įsilieti į europinį kontekstą, griauti sienas. Mokymai taip ir veikė: mes buvome komanda, nesijautė jokių šalių skirtumų, nors mokymuose dalyvavo 26 žmonės iš 15 valstybių. Iš Lietuvos buvome dviese: su manimi – kaunietė Viktorija.

Ir vieną dieną susėdome prie stalų kaip projekto rengėjai, jų vertintojai (taip lengviau įsigilinti į kriterijus) ir treneriai; pastarųjų buvo du: jau minėtas Joas ir prancūzas Denis Morelis.

Tokių treniruočių pagalba labai daug sužinai, pažįsti save įvairiose situacijose net tik žinių, bet ir gebėjimų atžvilgiu. Keisdamasis mintimis, įžvalgomis ir nuomonėmis, kaupi bagažą, kurį veži namo, į savo Kupiškį.

Dabar žinau, būtina strategija, aiškiai suformuluotos problemos, kurias noriu išspręsti. Kai žinai, kur link judi, daug lengviau sukoncentruoti tikslus ir sukurti priemones jiems įgyvendinti. Jei to nebus, o viskas daroma tik dėl to, kad kažką daryti reikia, gali užsisukti „žiurkių rate“, iš kurio ištrūkti labai sunku.

Mokymų esmė buvo išsiaiškinti, ar gali gyvenimas būti kitoks. Gali, jei supranti, kad ne sąlygos ir aplinkybės kaltos, o tai, kad žmonės niekur nejuda, gyvena užkerpėję didžiuliu nenoru veikti ir keisti savo aplinką. Net netolima išvyka yra svarbi ne tik reginio įspūdžiu, bet ir galimybe įsitraukti į veiklą ar bent į produktyvias diskusijas.

Ir dar. Labai svarbu su kitais dalintis tuo, ką sužinojai pats.

Ir dar. Antalija mums buvo labai draugiška, paslaugi, šiek tiek įkyroka mums neįprastu prekybininkų siūlymu ką nors pirkti.

 

Paulius Briedis

Kupiškio jaunimo centras

Autoriaus nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/1_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/2_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/3_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/4_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/5_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/6_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/7_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/8_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/9_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/11_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/12_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/13_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/14_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/15_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/16_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/17_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/18_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/19_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/20_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/03/21_tikc-tac-antalija-trainingas.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]