Tarptautinėje konferencijoje – kupiškietės pranešimas

Kauno miesto savivaldybėje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Smurto prevencijos gerosios patirties sklaida“. Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos universitetų lektoriai, docentai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, psichologai, Lietuvos policijos mokyklos ir užsienio šalių atstovai.

Pranešimą šioje konferencijoje skaitė ir Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Gintarė Šližytė. Ji pristatė 2015 m. Kupiškio rajono policijos komisariato inicijuotą ir vykdytą prevencinę programą ,,Stop smurtui artimoje aplinkoje“.

 Bendruomenės pareigūnė G.Šližytė gvildeno šios srities problemas, pabrėžė programos įgyvendinimo tikslą, uždavinius, efektyvumo vertinimo kriterijus, akcentavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ir pateikė gerosios praktikos pavyzdį –į prevencinę programą noriai įsitraukė Kupiškio rajono savivaldybė, psichologai, vietinės žiniasklaidos atstovai, sveikatos specialistai, Kupiškio rajono technologijos ir verslo mokyklos atstovai, dvasininkai, aktyvūs gyventojai.

 Konferencijos organizatoriai susitikimo dalyvius skatino diskutuoti, dalintis patarimais, naudingais smurto prevencijos veikloje.

G.Šližytė rekomendavo prioritetu skirti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tarpusavio susikalbėjimą, o šiam tikslui įgyvendinti kviesti savivaldybes, sveikatos specialistus, dvasininkus, jaunimą, švietimo įstaigas, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų sektorių. Bendro, sisteminio ir kryptingo darbo tikslas – mūsų visų saugumas.

Planuojama rengti Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros leidžiamą specialų mokslo darbų leidinį smurto prevencijos tema.

Kupiškio rajono policijos komisariatas yra pakviestas rengti mokslinį straipsnį tema „Smurtas artimoje aplinkoje: paplitimas, prevencija, pagalbos poreikis ir galimybės“.

 

Karolina Miganovičienė

Panevėžio apskrities VPK Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė