Tarp penkių geriausių − Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jau penktą kartą

Šiandien ypač svarbus tampa kiekvieno vaiko santykis su mokykla kaip ugdymo(si) aplinka. Dauguma ugdymo įstaigų siekia ją tvarkyti taip, kad ji būtų tinkama mokinių aktyviai veiklai, kūrybai, rekreacijai. Gamtos fone įgyjamos žinios, įgūdžiai, pinasi daugialypiai santykiai, formuojasi asmenybė. Norėdami pažinti ir pamilti tą nuostabų gamtos pasaulį, turime nuolat su juo bendrauti.

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (KTVM) aplinka džiugina ne tik mokyklos, bet ir Kupiškio miesto bei rajono, kitų aplinkinių rajonų ugdymo įstaigų bendruomenes. Na, o apžiūra-konkursas skiriamas išrinkti geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokyklai. Jį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šiemet toks konkursas buvo rengiamas penktą kartą.

 

Apžiūra-konkursas rinko geriausius

Apžiūra-konkursu siekiama aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką, jų naudojimą ugdymo procesui organizuoti. Į praktinę veiklą įtraukus visą mokyklos bendruomenę skatinamas jos kūrybiškumas ir savarankiškumas. Taip kuriamos mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdvės, formuojamas mokyklos aplinkos savitumas, ugdomas vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrosios vertybės, skleidžiama geroji patirtis, stiprinami bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų.

Apžiūra-konkursas vyko dviem etapais: I – savivaldybių lygmeniu, II – nacionaliniu.

Savivaldybių komisijos nacionaliniam etapui pasiūlė 60 mokyklų. Nacionalinė vertinimo komisija, apsilankiusi ir apžiūrėjusi II etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, atrinko 2016 metų nugalėtojus. Iš 75 profesinio mokymo įstaigų nugalėtojomis pripažintos penkios. Tarp jų − ir KTVM.

 

Mokymai Austrijoje

Rugsėjo 20−25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojams bei tęstinio projekto „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalyviams Austrijoje organizavo mokymus. Į juos vyko KTVM vyriausioji finansininkė, profesijos mokytoja Gražina Stanelienė. Ji turėjo galimybę susipažinti ne tik su ugdymo įstaigų edukacinėmis erdvėmis, bet ir su kitais įspūdingais Austrijos parkais bei teminiais sodais, dedikuotais žymiesiems meno atstovams – vokiečių poetui Johanui Volfgangui Gėtei, prancūzų dailininkui Klodui Monė, anglų poetui ir dramaturgui Viljamui Šekspyrui.

Klintinių Alpių nacionaliniame parke atkreiptas dėmesys į alpinariumus. Rudenį Austrijoje parkų, parduotuvių, viešosios erdvės puošiamos natūraliomis kompozicijomis (Lietuvoje tai dažnai daro tik ugdymo įstaigos). Karalius jose − moliūgas. Įdomiai atrodo moliūgų karoliai laukuose: žalioji augalo dalis susmulkinta, tampa minkštu patalu ir trąša, o moliūgai dar šildosi saulutėje.

Pasak G.Stanelienės, tai, kas sužinota ir pamatyta nuostabioje ežerų ir Alpių šalyje, galima pritaikyti ne tik ugdymo įstaigų, visuomeninių erdvių, bet ir savo aplinkoje. Be to, darnios aplinkos kūrimas skatina kūrybiškumą ir bendrystę tarp skirtingų bendruomenės grupių. Tuo teko įsitikinti šioje išvykoje, kurioje aplankyta daug skirtingų erdvių.

Jau grįžtant į Lietuvą apibendrinti Geriausiai tvarkomų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso rezultatai, diskutuota dėl vertinimo kriterijų tobulinimo.

 

 

Nugalėtojų apdovanojimas

Lapkričio 9 d. Vilniaus universiteto botanikos sode vyko tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros–konkurso 2016 m. nugalėtojų apdovanojimas.

Konferenciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas.

Jau ketvirtus metus organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje buvo aptartos įvairių institucijų gamtamokslinei edukacijai teikiamos galimybės, pateiktos edukacinių erdvių kūrimo naujovės. Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš Poznanės (Lenkija), Visbio (Švedija), Vilniaus universiteto, VU Botanikos sodo, Ugdymo plėtotės centro, Pasvalio, Klaipėdos rajonų savivaldybių atstovai. Šalies mokytojai pristatė stendinius pranešimus.Konferencijoje dalyvavo ir mūsų mokyklos edukacinių erdvių planavimo ir įgyvendinimo darbo grupės narės neformaliojo švietimo organizatorė Indra Balčiūnienė ir vyresnioji profesijos mokytoja Teresė Butkevičienė, mokyklos direktorė Lina Kaušakienė.

 

Atminimo lenta

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis ir konkurso organizatorė Stasė Mameniškienė mokyklos atstovams įteikė atminimo lentą „Geriausiai tvarkoma mokyklos aplinka 2016“, o Švietimo ir mokslo ministerijos neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Birietienė – švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėką mokyklos bendruomenei už dalyvavimą 2016 m. geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje–konkurse.

Džiaugiamės, kad mokykla buvo pakviesta dalyvauti apžiūroje–konkurse. Tai, ką sukūrėme, yra mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių bendro darbo rezultatas. Esame laimingi, kad galime tęsti edukacinių erdvių kūrimo ir kitas tradicijas, kurios mūsų mokykloje egzistuoja jau nuo pat mokyklos veiklos pradžios. Šias tradicijas įskiepijo mokyklos įkūrėjas ir ilgametis buvęs mokyklos direktorius Bronislavas Rimkus, puoselėjęs nuoširdžią meilę mokyklos bendruomenei, Kupiškio kraštui, jo žmonėms. O jaukioje aplinkoje ir mūsų mintys, ir mes patys tampame geresni. Labai svarbu, kad tai supranta ir į supančios aplinkos gražinimą įsijungia mokiniai.

Kartu viso mokyklos kolektyvo kūrybiškumu ir pastangomis ateityje saugosime tai, ką jau sukūrėme, ir sieksime, kad mūsų mokyklos aplinka atrodytų dar gražiau ir patraukliau. Planų ir idėjų mokyklos aplinkai puoselėti, edukacinių, sveikatingumo ir poilsio erdvėms kurti turime daug.

 

Lina Kaušakienė

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė