Tarp Nociūnų ir Migonių projektuojamas didžiulis paukštynas

infraplanas.lt nuotr.

Planuojamos paukštyno statybos

Kovo 26 d. su Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos gyventojais susitiko planuojamo statyti ir eksploatuoti dedeklių vištų paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjo UAB „Infraplanas“ atstovai – aplinkosaugos specialistai Tadas Vaičiūnas, Lina Anisimovaitė ir Ieva Juozulynienė.

Šiais metais UAB „Zujų paukštynas” bebaigiančių irti fermų vietoje – laukuose tarp Nociūnų ir Migonių – planuoja pradėti dedeklių vištų paukštyno statybas. Darbai bus vykdomi dviem etapais, kiekvienu pastatant po dvi paukštides. Dar ketinama pastatyti kiaušinių surinkimo/saugojimo sandėlį su kiaušinių transporteriu bei buitinėmis patalpomis, aštuonis pašarų bokštus, keturias gamybinių nuotekų talpas, artezinį požeminio vandens gręžinį, buitinių nuotekų valymui skirtus biologinių nuotekų valymo įrenginius, mobilų šaldytuvą-konteinerį kritusiems paukščiams laikyti, du dezobarjerus, gaisro gesinimo rezervuarą.

 

Bus auginamos dedeklės vištos

Paukštidėse bus auginamos dedeklės vištos, vykdoma kiaušinių gavyba bei parduodamas dedeklių vištų džiovintas – iki 40 proc. drėgmės – mėšlas.

Projektinis vienos paukštidės talpumas – 151 200 vietų vištoms dedeklėms; bendras pajėgumas – iki 604 800 vietų (vienetų). Pagrindinė gaunama produkcija – kiaušiniai bei paukščiai skerdimui: 15 mėnesių amžiaus vištos dedeklės bus išgabenamos; skerdykla paukštyno teritorijoje nenumatoma. Planuojama, kad per metus bus surenkama iki 191,18 mln. kiaušinių bei 983,24 t paukščių bus perduodama skerdimui.

 

„Paukštynas mūsų neaplenks”

Tadas Vaičiūnas, Lina Anisimovaitė ir Ieva Juozulynienė

– Smirdės, – sakė migoniečiai.

Nuo paukštyno iki Migonių – apie 500 metrų. Kaip teigė aplinkosaugos specialistė I. Juozulynienė, leistina kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore – 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3). Jau esant 1 OUE/mkvapas yra juntamas. Numatoma, kad Nociūnų paukštyno teritorijoje kvapo koncentracija sieks apie 2 OUE/m3, t. y. 0,25 leistinos ribinės vertės. Kvapo koncentracijos viršijimų nenustatyta nei planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, nei už jos ribų. Be to, bus reguliuojamas baltymų kiekis pašaruose, o tai tiesiogiai susiję su amoniako kiekiu – oro tarša ir kvapų išsiskyrimu.

– Savo mėšlides susitvarkykim: paukštynas mūsų neaplenks, – kalbas trumpino vienas klausytojų.

– Mūsų mėšlidžių niekas omais nematuoja, – atšovė anas.

 

Tegu stato, kad tik negriautų!

Čia žada įsikurti Nociūnų paukštynas.

Analizuojama teritorija nepatenka į pelkių ar durpynų teritorijas. Atstumas iki artimiausios melioruotos pelkės yra didesnis kaip 1 400 m. Šalia – Šimonių giria, bet objektas į saugomas teritorijas nepatenka.

– Ar pastačius paukštyną gyventojams nebus ribojamas paukščių laikymas? – teiravosi susitikimo dalyvis.

Taip neatsitiks.

Migonietis ūkininkas Mindaugas Vilimas kalbėjo:

– O man – tegu stato, kad tik negriautų! Susitvarkys apleista ir nejauki teritorija.

Paukštyne planuojama įdarbinti iki 10 žmonių. Maždaug tiek buvo atėję ir į susitikimą. Jame dalyvavo ir Šimonių seniūnijos seniūnas Gintautas Černius.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos