Takas į Kamajų bažnyčią – basam žmogui


Žolinės takas
Rokiškio dekanato Kamajų parapija nuo miestelio Šv. Kazimiero bažnyčios šventoriaus vartų iki didžiųjų durų nutiesė atgailos, džiaugsmo ir vilties Žolinės taką. 
– Tai unikalus takas basam žmogui, Dievo kūriniui. Mažas siauras kelias reiškia mažumo suvokimą didybės link. Kai kurios medžiagos kelyje nėra patogios, nes ir gyvenime ne viskas patogu ir paprasta. Išbandymai ar skausmas išbando ir asmenį. Jei skauda einant taku, suvoki sveikatos malonę. Kelyje –ir akmenys, ir samanos, ir kankorėžiai, ir grūdai… – temainfo.lt pasakojo Kamajų, Duokiškio ir Salų parapijų klebonas kunigas teol. lic. Andrius Šukys.


Ragina nusiauti
Anot kunigo, takas – kaip ėjimas, – prasmingas mintimis iš Švento rašto. Parapijietė Sigita Turkevičienė padarė 11 stovų, ant jų išrašė tekstus ir išdėliojo take. Eidamas gali juos perskaityti. Pirmasis stovas ragina nusiauti. Tai padaręs eini basas, nešimas batais, išjausdamas ir patį ėjimą, ir tekstų prasmę. O tako gale – laistytuvai kojoms nusiplauti, rankšluostis – joms nusausinti. Apsiauni ir eini į bažnyčią.
Iniciatoriai ir tako rengėjai – parapijiečiai Sigita, Laima, Jurijus, Vilma ir kiti.
Naktį lijo, bet takui nieko nenutiko. Tik tako dalis, supilta iš grūdų, buvo uždengta, kad balandžiai nenulestų…


Svečiuose – „Marijos radijas“
Šiandien, Žolinės dieną, 10.30 val. kartu su Gyvojo rožinio draugija prasidės Rožinio malda. Šv. Mišios – 11.00 val. Smuiku grieš Dalia Šešelgienė.
Pas kamajiškius svečiuose – „Marijos radijo“ savanoriai. 
Beje, šiemet ne tik kun. Andrius Šukys švenčia kunigystės 15 metines, bet ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugija bei radijo stotis „Marijos radijas“, transliacijas Lietuvoje pradėjusi 2004 m. rugpjūčio 30 d. Kaune.


temainfo.lt
Kamajų parapijos nuotraukos