Šviesios Kalėdų nakties, laimingų dienų Naujaisiais metais!

Mielieji,

Prasmingo susikaupimo prie Kūčių stalo!

Telydi Jus tyliosios nakties viltis, šviesa ir gerumas, tegyvena Jūsų šeimose darna.

Tebūnie atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems, laukiantiems šilumos!

Tegul Geroji Naujiena palydi Jus į Naujuosius Metus,

tegul į Jūsų kasdienių darbų verpetą įsilieja tikras džiaugsmas ir ramybė.
Drąsių idėjų, energijos naujiems darbams ir ramybės Jūsų namams!

Šviesios Kalėdų nakties,
laimingų dienų Naujaisiais metais!

 

Augenijus Cesevičius
LSDP Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas

Užsk. nr. A17-56