„Šventadienio mintims“ pakviestas rektorius klebonas Gediminas Jankūnas

Velykų sekmadienio laidos „Šventadienio mintys“ pokalbiui LRT pakvietė kunigą Gediminą Jankūną, Krekenavos bazilikos rektorių ir parapijos kleboną, pažįstamą kupiškėnams, Dievui ir jiems vikaru tarnavusį Kupiškio Kristaus dangun žengimo parapijos vikaru ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro kapelionu 2003–2005 metais. Per tokį trumpą laiką jį pamilo ir jaunas, ir senas kupiškėnas. Kai 2005 m. jis išvyko į Čikagą tęsti teoligijos studijų, Kupiškio bažnyčia vos talpino žmones, atėjusius jam palinkėti sėkmės.

Prieš Velykas, kaip skelbia LRT anonsas, kunigas G. Jankūnas Vilniuje aplankė restauruojamą Dievo Motinos paveikslą. Su kunigu kalbėtasi ne tik apie meno kūrinių restauravimą, bet ir apie mūsų sielų tvarkymą prieš svarbiausią krikščionių šventę – kaip patirti Prisikėlimą savo gyvenime, kaip kasdienybėje būti žmonėmis, nešančiais daugiau vilties ir šviesos.

LRT laida „Šventadienio mintys“  rodoma sekmadieniais 10.30 val., o per LRT plius – 15.20 val.


temainfo.lt