Sveikinu visus Kupiškio krašte gyvenančius ir po pasaulį išsibarsčiusius kupiškėnus!

Brangūs Kupiškio krašto žmonės!

 

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918-aisiais – milžiniškas laimėjimas mūsų šalies istorijoje, atvėręs galimybes laisvai lietuvių tautos, lietuvių kalbos, mokslo, kultūros, ūkio ir politikos plėtrai. Prieš šimtą metų, 1918 m. vasario 16 d., pasirašytas Lietuvos valstybės atkūrimo aktas, po ilgų paieškų šventės išvakarėse grįžęs į Lietuvą, įkvepia mus prasmingiems darbams, skatina puoselėt aukščiausias dvasines vertybes, meilę Tėvynei ir žmonėms.

Sveikinu visus Kupiškio krašte gyvenančius ir po pasaulį išsibarsčiusius kupiškėnus šios didžios ir be galo jaudinančios šventės proga.

Tebūna Valstybės gimtadienis ir kiekvieno lietuvio asmeninė šventė.

Švęskime ją pakiliai, smagiai ir vieningai. 100-ojo atkurtos Lietuvos valstybės gimtadienio proga dovanokime Tėvynei savo gerus darbus, talentus ir žinias. Visada likime ištikimi laisvės idėjai ir būkime nuolat pasirengę ją apginti.

 

Dainius Bardauskas

Kupiškio rajono savivaldybės meras

Užsk. nr. A18-03