Svėdasų Bronės Buivydaitės aikštėje planuojama įamžinti Algimanto apygardos partizanų veiklą

Svėdasų miestelio centre, Bronės Buivydaitės aikštėje, planuojamas Svėdasų krašto partizanų atminimo įamžinimas.

Šiandien, vasario 21 d., Anykščių rajono savivaldybėje meras Sigutis Obelevičius, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė ir Lietuvos partizaninių kovų tyrinėtojas istorikas Gintaras Vaičiūnas susitiko su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Memorialinio departamento direktore Gintare Jakuboniene, memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja Violeta Kolonaitiene bei vyriausiuoju architektu Algiu Vyšniūnu dėl Algimanto apygardos partizanų atminimo įamžinimo Anykščių rajono Svėdasų miestelio Bronės Buivydaitės aikštėje. Susitikime metu aptartas architekto, žinomo Lietuvos urbanisto prof. A. Vyšniūno parengtas paminklinio akcento projektas.

Anykščių rajono savivaldybė ir LGGRTC aptarė bendradarbiavimo dėl partizanų atminimo įamžinimo Svėdasuose sąlygas: paminklinės kompozicijos B. Buivydaitės aikštėje projektą planuojama įgyvendinti dar šiais metais.


Parengta pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos specialistės ryšiams su visuomene Silvijos Sakevičiūtės inf.