Šv. Velykas sutikime kaip stebuklo pradžią

Gerbiami kupiškėnai,

Šventos Velykos simbolizuoja naujo pasaulio gimimą, gamtos ir žmogaus amžinąją gyvastį. Tad sutikime jas kaip stebuklo pradžią, kaip galimybę naujiems užmojams gyventi kilniau, tvariau ir prasmingiau. Ryžkimės būti Prisikėlimo žmonėmis, šviesos nešėjais savo šeimose, mokymo ir darbo vietose. Tegul visiems šioje Žemėje užtenka laiko mylėti, melstis, džiaugtis, pabūti su savo artimaisiais. Tegu šios dvasinio virsmo dienos būna kiekvieno iš mūsų naujos aušros pradmenys.

Šviesių ir sielose šiltų šventų Velykų!

 

TS-LKD Kupiškio skyriaus taryba

Užsk. Nr. A16-12