Šv. Mišios buvo aukojamos už Vytautą Galvoną ir jo motiną

Praėjusį sekmadienį, gruodžio 20 d., Anykščių rajono Andrioniškio miestelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šviesios atminties anykštėną Vytautą Galvoną ir jo motiną Stasę Galvonienę.

Gruodžio 26 d. sukaks pusė metų nuo tragiško birželio įvykio, kai Alytuje nukritus lėktuvui žuvo akrobatinio skraidymo meistras, inžinierius, politikas ir verslininkas, Anykščių rajono Tarybos narys V.Galvonas. Jo motina mirė po savaitės, teigiama, taip ir nesužinojusi apie šeimą sukrėtusią nelaimę.

Šv. Mišias laikė bažnyčios klebonas Virginijus Taučkėla, pamoksle kalbėjęs apie tai, jog savo gyvenimu privalome palikti pėdsakus.

V.Galvonas savo darbais įprasmino žmogaus būtį; rėmė ar net mecenavo daugybę projektų, renginių, knygų leidybą.

Dalyvauti Mišiose prisirinko pilna bažnyčia.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo Sauliaus Rasalo, bene dešimt metų vadovavusio Andrioniškio seniūnijai, manymu, ši bažnyčia pasirinktina neatsitiktinai, nors V.Galvonas gimė ir augo Anykščiuose: jo tėvų Stasės ir Vytauto Galvonų bendro gyvenimo pradžia – Zabelynės kaimas, už 3 km nuo Andrioniškio. Čia gimė ir Vytauto sesuo, šalyje žinoma hidrometeorologė klimatologė Audronė Galvonaitė. Mišių aukojime dalyvavo ir ji, ir V.Galvono našlė Laima Rita Galvonienė bei dukra Miglė Marija, sūnus Julius Vytautas.

– Manau, yra dar viena priežastis, kodėl šv. Mišioms buvo pasirinktas Andrioniškis. Didelė Vytauto Galvono parama leido atnaujinti visus Andrioniškio bažnyčios vitražus. O ir už bendruomenės namų stogą esame jam dėkingi. Nors jis visada sakydavo, jog stogas pakeistas šalies biudžeto lėšomis, žinome, kiek daug pastangų įdėta, kad tų valdiškų lėšų būtų skirta Andrioniškio bendruomenei, – temainfo.lt sakė S.Rasalas.

Po Mišių tuose namuose ir rinkosi Andrioniškio gyventojai ir iš toliau atvykusieji pagerbti V.Galvono atminimo.

 

Rita Briedienė