Suskambo šeštasis „Duokiškio baladžių“ vakaras

Pabūkim, kad dungaus skliautai prabiltų

Pirmagimia jaukiu pažinimu

Ir, kiek bebūtų kryžkelių ir tiltų,

Suraskim vėl takelį link namų.

Šiais bardo Algirdo Svidinsko žodžiais liepos 23-iąją suskambo šeštasis „Duokiškio baladžių“ vakaras, pasidabinęs senų ir naujų šventės bičiulių talentais. Vakarą pradėjo Duokiškio dainos mylėtojai, šventės svečius pasveikinę skambiomis aukštaitiškomis dainomis. Eilėraštukų apie vasarą pabėrė sesutės Indra ir Goda Vitkovskytės. Pagauti gero pavyzdžio scenon žengė Duokiškyje vasarojantys broliai Ernestas ir Tomas. Kiek vyresni kaimo vaikai ir jaunimas paragino nukelti kepures knygnešio Juozo Balbatos atminimui. Lauryna Dalmotaitė, Neda ir Saidas Lakačauskai, Augustina Pociūtė mielai pavedžiojo knygnešių gadynės takais. Prisiminėme Duokiškio apylinkėse gyvenusių daraktorių, knygnešių gyvenimo ir švietėjiškos veiklos bruožus.

Šventės krikštatėvio, rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Žydų karalaitės dienoraštis“ paskatinti pasklaidėme vietos gyventojų prisiminimus apie išskirtinį Nečiūnų žydų kaimą, jo žmonių gyvenimo būdą, papročius, lietuvių ir žydų bendruomenių sutarimą. Skaitovas Saidas Lakačiauskas rytų aukštaičių uteniškių tarme paporino nuotaikingą pasakojimą apie žydo susitikimą su vilkais ten, kur vilkų visai nėra… Autentiškas pasakojimas užrašytas Vainaikių kaime, kuriame Saidas ir gyvena.

Šventės dalyvius maloniai nustebino Kamajų Respublikos jaunimo laikraščio „Kamajų strazdukų giesmės” naujas numeris. Jis, parengtas remiantis kraštotyrine medžiaga, prabilo artima, miela aukštaitiška tarme. Laikraštukas apžvelgė garbias miestelio sukaktis, paskelbė talentingų kraštiečių kūrybą, pabarstė senolių išminties trupinių.

Ferdinandas Jakšys

Pasak filosofo Antano Maceinos, į tautą einama per šeimą, į Tėvynę – per tėviškę.

Duokiškėnus ir miestelio svečius pasveikino Kamajų Respublikos prezidentas Vytautas Vilys – ištikimas „Duokiškio baladžių” bičiulis, nepraleidęs nė vieno šventinio vakaro! Seimo narys Vytautas Saulis pasidžiaugė Duokiškio krašto ūkininkais, kaimo dainininkais, garbių kraštiečių kūrybinėmis iniciatyvomis Rokiškio rajone. Algis Kazulėnas pasidalino savo pažinties su Duokiškiu nuotrupomis, sveikindamas vakaro dalyvius, jis linkėjo sėkmės šventės rengėjams ir atlikėjams.

Šventės siela aktorius Ferdinandas Jakšys prabilo į mus šviesiais jaunų dienų Duokiškyje prisiminimais, Jono Meko ir Kosto Ostrausko kūrybos posmais. Grožėjomės skaitovės Daivos Vilkickienės subtiliai padeklamuota Marcelijaus Martinaičio balade „Severiutės rauda”. Šventės sumanytojui F.Jakšiui ponia Daiva padovanojo lauko gėlių puokštę, suskintą poeto Marcelijaus Martinaičio gimtinės pievose.

Kraštietis Raimundas Paunksnis, gimtąsias vietas aplankęs po gero laiko gabalo, baladžių vakare deklamavo Pauliaus Širvio ir Jono Strielkūno kūrybą. Visų kaimo žmonių nuostabai duokiškėnas Alvidas Žukauskas skaitė ne tik Algirdo Svidinsko eiles, bet ir savo kūrybos poemą apie Duokiškį.

Deimantė Sadauskaitė baladžių vakare dalyvavo antrą kartą. Kasmet tobulėjanti jaunoji muzikantė žavi nuoširdumu, tyrumu, meile muzikai. Armanda Rudytė šventėje atliko dvi savo kūrybos dainas bei Thundertale kūrinį „Švieski, žvaigžde, aukštai”. Dainuojamosios poezijos atlikėjos Vilija Urbonienė ir Oksana Sadauskienė, bardas

Kastytis Petryla šildė ir džiugino dainuojamąja poezija – muzika, kuri daro mus geresniais.

Ypatingo šventės lankytojų dėmesio sulaukė tautodailininkės Birutės Kairienės tapybos darbų bei preciziškų duokiškietės Gintos Mickūnaitės akvarelių parodos.

Talentingų vakaro svečių dėka Duokiškio baladėse sklandė muzikos, poezijos ir dailės mūzos, pakvietusios gerumo ir nuoširdumo akimirkoms su kuriančiais ir savo talentus dalinančiais žmonėmis…

Tradiciškai  ragavome naminės duonos, mažiesiems šventės svečiams parengėme kūrybines tapybos dirbtuvėles, dovanojome muilo burbulų šou. Vaikų džiaugsmo šūkiais buvo pasitikti B.Kairienės augintiniai kumelaitė ir ponis. Vakaro kulminacija tapo spalvotų balionų puokštės skrydis į vakarėjantį Duokiškio dangų – tai buvo linkėjimai susitikti 2017-aisias!

Nuoširdus ačiū duokiškėnams ir kraštiečiams, padėjusiems rengiant šiųmetinį Duokiškio baladžių vakarą! Dėkojame šventės rėmėjams Sigitui ir Nijolei Prieveliams, verslininkei Vladislavai Blažienei, „Pipirini pica“ savininkams Solvetai ir Audriui Dagiams, Mildai Barzdonei, Birutei Kairienei, Rokiškio rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondui, Kamajų seniūnijai, Kamajų ir Verksnionių bendruomenėms.

 
Giedrė Dagienė

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/07/2016_duokiskio_balades_13.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]