Supervizijos – blaivi tauta

Birželio 23 d. Panevėžio apskrities VPK Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai Gintarė Šližytė ir Regimantas Tubelis dalyvavo antrajame supervizijų ciklo „Blaivi tauta – laisva tauta“ renginyje. Projektą, skirtą Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžiui, sudaro penki susitikimai; jų metu diskutuojama socialinėmis temomis, dalyviams suteikiama išsami informacija apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą, žalą, vykdomas prevencijos programas, ieškoma efektyvių ir naujų problemos sprendimo būdų.

Antro supervizijų seminaro tema „Renginiai be alkoholio“. Vedėja – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros docentė Dr. Dalija Snieškienė kvietė prisiminti šventes, vykstančias Kupiškio rajone ir pagalvoti, ar alkoholio padauginę asmenys neužgožia gražios renginio idėjos. Buvo smagu pasigirti, kad jau ne viena bendruomenė organizuoja blaivius susibūrimus. Subačiuje buvo suorganizuota sporto entuziastų šventė be alkoholio, o Alizavos bendruomenė mėgino be svaigalų linksmintis per Žolinės.

Supervizijose dalyvavo savivaldybių, įvairių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Jie kėlė klausimus, kaip patraukliai organizuoti šventes, koncertus, pramogomis sudominti, bet nesumenkinti tradicijų, kultūrinio paveldo.

Susitikimo dalyviai bei organizatoriai nusprendė dar aktyviau vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, keistis darbinės veiklos rezultatais, gerąja patirtimi, aktualia informacija. Taip pat bus siekiama į projekto veiklą įtraukti veiklius, kūrybingus, iniciatyvius žmones, kurie padėtų keisti įpročius ir atsisakyti vartotojiškos visuomenės manierų. Susitikimo pabaigoje dalyviai vieni kitiems linkėjo gražių atradimų ir atsisveikino iki kitos supervizijos.

 

Karolina Miganovičienė
Panevėžio apskrities VPK Komunikacijųs skyriaus vyresnioji specialistė