Subatėnai siekė suvienyti neįgaliuosius, apglobti juos sveikųjų dėmesiu

Tarptautinės neįgaliųjų dienos šventė prasidėjo Baltijos ugdymo centro inicijuota socialine akcija „Aš +Tu – tai Mes“. Buvo siekiama bendrai suvienyti ne tik neįgaliuosius, bet ir jų šeimos narius, draugus, pažįstamus, bendruomenės narius; sujungus ženklus „Neįgalus“ ir „Pėsčiųjų takas“ buvo sukurta „gyva“ skulptūra. Žmonės stojo į trafaretu įrėmintą figūrą, nupieštą ant žolės. Jį sukūrė Subačiaus seniūnas Vidmantas Paliulis. Piešinyje ryškėjo dviejų ženklų junginys.

Lietuvoje šios akcijos ambasadoriumi buvo Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus, o mūsų rajone šią akciją globojo Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas.

Pirmąkart organizuota akcija buvo gausi ir labai bendruomeniška. Iš lauko gera nuotaika visi sugužėjo į Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio didžiąją salę.

Renginio vedėja Inga Dovydėnienė pasveikino visus susirinkusiuosius į antrą Tarptautinės neįgaliųjų dienos šventės dalį.

Kiekvienais metais gruodžio 3 d. pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną; 1992-ųjų pabaigoje ją paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Renginiais, skirtais šiai dienai, siekiama vienyti dvi socialines grupes – neįgaliuosius ir sveikąją visuomenės dalį.

Šį renginį spektakliu ,,Gražus gyvenimas“ pagal Kazimierą Čiplį-Vijūną (vad. Palma Skrebienė) pradėjo Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos teatras ,,Pasitikėjimas“.

Po nuotaikingos situacijų komedijos, savo sveikinimo žodžius išsakė Kupiškio rajono savivaldybės meras D.Bardauskas.

Visiems aktualią ir reikalingą informaciją pateikė Kupiškio konsultacijų ir iniciatyvų centro „Tavo laikas” administratorė Violeta Šabrinskienė. Smagioms dainomis linksmino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Rokiškio filialo mišrus vokalinis ansamblis „Nemunėlis“ (vad. Birutė Puriuškienė).

„Šokis yra paslėpta sielos kalba“, – taip sakė amerikiečių šokėja Martha Graham. Savo šokiais džiugino Kupiškio kultūros centro pagyvenusiųjų tautinių šokių kolektyvas „Susiedai“ (vad. Dalia Senvaitienė).

Gražius linkėjimus išsakė Kupiškio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė.

Dainų dovanojo naujas mišrus Subačiaus padalinio vokalinis Irenos Jėčiuvienės ir Algirdo Stašio duetas. Muzikinę programą tęsė Subačiaus padalinio mišrus vokalinis ansamblis „Viešinta“ (vad. I.Jėčiuvienė).

Dainas keitė „Susiedų“ šokiai. Šventės bičiuliai – LASS Kupiškio rajono filialo vokalinis ansamblis „Rugiagėlės“ (vad. Vilius Matijosas) visiems dovanojo skambių dainų.

Šventinė programą užbaigė Kupiškio KC Subačiaus padalinio mergaičių vokalinis ansamblis (vad. I.Jėčiuvienė). Jų atliekama Vyšnių sodo“ daina sulaukė audringų aplodismentų ir prašymo ją pakartoti.

Kiekvienam kolektyvui buvo įteiktos padėkos ir simbolinės atminimo dovanos.

 

Inga Dovydėnienė
Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė