Subačiaus gimnazijos 100-mečio proga – senučiukė tautinė vėliava

Lietus pakeitė šventės repertuarą

Gegužės 17 d. Kupiškio rajono Subačiaus gimnazistai, mokytojai ir svečiai mokyklos jubiliejaus minėjimą pradėjo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, bažnytinės teisės licenciatas (bažn. t. lic.) Vidmantas Bloškis.

Subačiaus mokyklos įsteigimo data – 1918-ieji. Tai buvo pradinė mokykla, mokinius pakvietusi rugsėjo 1-ąją – prieš 100 metų.

Lietus šiek tiek pakeitė šventės repertuarą: koplytstulpio, kuriam medį dovanojo vietos verslininkas Linas Kazbaras, o iš to medžio išraiškingą simbolį, sukurtą Subačiaus gimnazijos dailės mokytojos Genios Vaičikauskienės, išskaptavo Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokytojas Vidas Jatulevičius, šventinimas buvo nukeltas renginio pabaigai. Ir tikrai: popietę jaukiai įsišvietė saulė.

Renginį vedė gimnazistai, Subačiaus gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Almantas Kunskas ir šios organizacijos narė Raminta Gurklytė.

 

Lietuvos valstybės bendraamžė

Šventė tęsėsi apie tris valandas: dabartis ir praeitis pynėsi į kartas jungiančią mokyklos, o ir visos šalies, istoriją. Mokykla beveik metais vyresnė už „Tautišką giesmę”, čia sugiedotą – lyg įžanginis žodis būtų pasakytas. Neveltui A. Kunskas priminė: trys priesakai skamba „Tautiškoje giesmėje”: tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės; tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei; iš praeities tavo sūnūs te stiprybės semias.

Tokia mintimi ir buvo paženklinta Subačiaus gimnazijos 100-ųjų metinių šventė, sutapusi su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu.

Keitėsi laikai, keitėsi mokyklos pavadinimas: 1944 m. čia įsteigta

progimnazija, 1947 m. – Subačiaus vidurinė mokykla, 2007 m. – Subačiaus gimnazija. Apie tai kalbėjo gimnazijos istorikai.

 

Subatėnų prisiminimuose

– Kokia mokykla išliko subatėnų prisiminimuose? – klausė renginio vedėjai ir kvietė kalbėti buvusią gimnazijos direktorę Janiną Ivanovienę.

Mokykla buvo išsibarsčiusi penkiuose pastatuose: centriniame – fizikos, chemijos, biologijos kabinetai, mokytojų kambarys, direktoriaus kabinetas ir biblioteka; klasės glaudėsi dabartinėje „Dangivos” parduotuvėje ir parapijos namuose, sporto salė – vėl kitame pastate…

– Buvo labai smagu bėgti iš klasės į klasę, nešti dienyną. Jį išnagrinėdavome: kokie pažymiai surašyti, kokios temos… Pasitaikydavo, ir pažymių prirašydavo… Nieko nepadarysi: tai atleistina mokiniams, – kalbėjo buvusi direktorė.

Jos visas laikas – čia, Subačiuje. Išlikę 1958-ųjų pirmosios Rugsėjo 1-osios ir 1970-ųjų atsisveikinimo su mokykla šventės įspūdžiai. Šios kartos abiturientams teko vieneri metai naujoje mokykloje. Prisiminimuose – ir tai, kaip dėmesingai ji buvo saugoma: persiaunama šlepetėmis, šveičiami juodi grindų ruožai…

– Buvome pirmieji abiturientai, kurie šioje salėje šventė Šimtadienį, Paskutinį skambutį ir smagias smagias Abiturientų išleistuves, – pasakojo buvusi direktorė.

Į mokyklą J. Ivanovienė grįžo jau mokytoja; šiai įstaigai ji atidavė 35-erius metus. Ji linkėjo gimnazijai daug ir gerų mokinių.

Subačiaus gimnazijoje mokosi 223 mokiniai, dirba 27 mokytojai ir septyni antraeilininkai; įstaigą baigė 68 laidos, 2085 abiturientai.

 

Meras pažadėjo mokyklinį autobusiuką

Subačiaus gimnazijos direktorės Vidos Šeškuvienės sveikinimo kalba nebuvo ilga, užtat padėkų ji išdalino visą šūsnį: buvo apdovanoti 29 gimnazistai, 22 mokytojai ir 31 šių mokslo metų rajoninių olimpiadų prizinių vietų laimėtojas.

– Tikrai nuostabu, kad mūsų valstybė pirmiausia ėmėsi švietėjiško darbo – kūrė ir statė mokyklas. Tuometiniai valdžios vyrai puikiai suprato, kad auklėjimas, mokykla, žinios yra šviesa, yra tie žmonės, kurie kurs ateities Lietuvą, – su mokyklos 100-mečiu sveikindamas mokinius ir mokytojus kalbėjo Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Subačiaus gimnazijai pažadėjęs mokyklinį autobusiuką ir dar kažką, kas tikrai bus numatyta 2019-ųjų rajono biudžete.

Sveikino gimnazistus rajono Savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, vyriausioji specialistė Valda Tilienė, klebonas bažn. t. lic. V. Bloškis, Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio vadybininkė, Subačiaus gimnazijos tarybos pirmininkė Inga Dovydėnienė, vaikų lopšelio-darželio vadovė Marija Morkūnienė, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis.

– Kad mano laikais, prieš 30 metų, kas būtų mokykloje uždainavęs apie meilę, apie cigaretę! Dainos turėjo būti apie partiją, brolius iš Rytų. Turime laisvę. Branginkime ją! Kaip sakė klebonas, būkime pagarbūs vieni kitiems. Gražių besibaigiančių mokslo metų ir šios šventės! – sveikino seniūnas V. Paliulis, beje, buvęs šios mokyklos mokytojas.

 

Gimnazijos muziejui – senutėlaitė vėliava

Sveikino 100-ojo gimtadienio dalyvius buvęs Subačiaus mokyklos mokinys, 1980-ųjų laidos abiturientas, muziejininkas Andrius Daukša, dėkojęs lietuvių kalbos mokytojai Danutei Čepelienei už pirmas užuominas apie Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, Subačiaus sąjūdžio iniciatyvinės grupės, kurios veikloje dalyvavo ir pats A. Daukša, nariams Vitai Špokauskienei, G. Vaičikauskienei, Aldonai Leonienei už subatėnų telkimą nepriklausomybei, o Jonui Babickui ir Raimondui Marcinkevičiui, 1991 m. sausio 13-ąją vykusiems ginti Parlamento, – už išsaugotą laisvę.

A. Daukša gimnazijos muziejui padovanojo rankomis siūtą tarpukario Lietuvos trispalvę. Šią vėliavą jam atidavė Stračnių kaimo gyventoja Valerija Dulytė, pati ją saugojusi apie 50 metų.

– Gyveno ji nekūrenamoje gryčiutėje. Apie tai sužinojęs beldžiausi į tarybinės valdžios duris, prašiau šiai moteriai pagalbos. Pavyko jai padėti. O 1990-iais ji paklausė: „Gal tau reikėtų?..” Ir ištiesė ji šią vėliavą, ne visai taisyklingą, net šiek tiek kvailoką, bet labai brangią, – pasakojo muziejininkas ir vėliavą įteikė Subačiaus gimnazijos muziejininkei Rimutei Nekrašiūtei.

 

Salė, rodės, plyš iš juoko.

Sveikino visus ir gimnazijos Mokinių tarybos atstovės Austėja Rita Žiūkaitė bei Viktorija Banytė. Jos įsiūbavo tikrą šventės šurmulį, liepusios moksleiviams ir gimnazistams įrodyti, ar jie verti saldžių šventės dovanų. Tai buvo tikras siurprizas: klasių atstovams teko atlikti užduotis, abiturientams – net persirengti rūbais, išsitrauktais iš dėžės, kaskart į rankas pakliuvusios sustabdžius muziką. Rodės, salė plyš iš juoko.

– Šėlsime ir dūksim, neisime miegoti, laikrodžiams pasaulio liepsime sustoti, – dainavo Subačiaus gimnazistai.

Mokiniai ir mokytojai patys surengė šventinį koncertą: dainavo mokinių choras, mokytojų ansamblis, ritminių ir liaudies šokių grupės, solistė Ornėja Žukauskaitė.

O paskui visi rinkosi prie koplytstulpio. Gimnazijos dailės mokytoja G. Vaičikauskienė nusakė jo prasmę ir esmę: paukščiai – užaugs vaikai ir išskris, ąžuolo lapai – linkėjimas kiekvienam šios įstaigos mokiniui ir mokytojui šio medžio stiprybės, skaičius – datos ir įvykio simbolis, stogelio tautodailės žiedas – Subačiaus gimnazijos saugotojas nuo negandų.

– Meistras negalėjo atvykti. Jis palinkėjo, kad mokykla klestėtų dar 100 metų, nestokotų mokinių; kad visada čia būtų linksma ir gera, – sakė mokytoja G. Vaičikauskienė.

Gimnazijos direktorė V. Šeškuvienė ir rajono meras D. Bardauskas perkirpo simbolinę juostą. Klebono paraginti visi sustojo ratu ir susiėmė už rankų maldai „Tėve mūsų”.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_42.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_44.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_47.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_48.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_49.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_50.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_51.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_52.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_53.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_54.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_55.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_56.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_57.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_58.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_59.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_60.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_61.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_62.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_64.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_65.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_66.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_67.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_68.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_69.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_70.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_71.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_72.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_73.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_74.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_75.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_76.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_77.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_78.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_79.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_80.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/2018_subaciaus_gimnazija_simtmetis_81.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Apdovanojimai 2018 m.

Marta Astravaitė Už pagalbą mokytojai, rodomą pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą gimnazijos renginiuose
Miglė Daugėlaitė Už pagalbą mokytojai, rodomą pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą gimnazijos renginiuose
Danielė Astravaitė Už aktyvumą organizuojant klasės veiklą.
Armina Daunoravičiūtė Už idėjas organizuojant klasės veiklą.
Benas Tamošiūnas Už idėjas organizuojant klasės veiklą.
Viltė Naujokaitytė Už aktyvią veiklą klasės ir gimnazijos gyvenime.
Taja Jankauskaitė Už aktyvią veiklą klasės ir gimnazijos gyvenime.
Emilija Pilkauskaitė Už aktyvią veiklą klasės ir gimnazijos gyvenime.
Ornėja Žukauskaitė

 

Už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą gimnazijos renginiuose
Rita Grigaitė Už pagalbą klasės auklėtojai ir begalinį paslaugumą
Lukas Ulkė Už gerą mokymąsi, aukštus sportinius pasiekimus, aktyvų dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose
Jokūbas Pilkauskas Už gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje, nuoširdžią pagalbą klasės auklėtojai ir atsakingą požiūrį į klasės seniūno pareigas.
Justina Lungytė Už aktyvumą ir iniciatyvą klasės veikloje, toleranciją ir pagalbą bendraklasiams
Skirmantė Valentina Masiulytė Už aktyvumą ir iniciatyvą klasės veikloje, toleranciją ir pagalbą bendraklasiams
Miglė Lungytė Už aktyvią visuomeniną veiklą
Egidijus Kepalas Už pagalbą renginių metu
Austėja Rita Žiūkaitė Už renginių organizavimą, aktyvią veiklą mokinių savivaldoje, pagalbą klasės auklėtojai
Lina Grigaitė Už renginių organizavimą, aktyvią veiklą mokinių savivaldoje, pagalbą klasės auklėtojai
Viktorija Banytė Už renginių organizavimą, aktyvią veiklą mokinių savivaldoje, pagalbą klasės auklėtojai
Augustina Nicaitė Už iniciatyvumą, aktyvumą jaunųjų šaulių veikloje.
Kornelijus Petronis Už nuolatinę pagalbą renginių metu pasirūpinant įgarsinimu ir technologijų panaudojimu
Almantas Kunskas Už aktyvų, iniciatyvų darbą vadovaujant mokinių tarybai ir istorinių-pilietinių-patriotinių renginių organizavimą bei vedimą, už puikų pasiruošimą rajoninei konferencijai „100-mečio Kupiškio krašto žmonės“
Raminta Gurklytė Už istorinių–pilietinių–patriotinių renginių vedimą ir puikų pasiruošimą rajoninei konferencijai „100-mečio Kupiškio krašto žmonės“
Diana Drebickytė Už iaktyvų dalyvavimą storiniuose–pilietiniuose–patriotiniuose renginiuose ir puikų pasiruošimą rajoninei konferencijai „100-mečio Kupiškio krašto žmonės“
Dominyka Zulonaitė Už puikų pasiruošimą rajoninei konferencijai „100-mečio Kupiškio krašto žmonės“ ir aktyvų dalyvavimą istoriniuose–pilietiniuose–patriotiniuose renginiuose
Kamilei Stašytei Už iniciatyvas klasėje, kūrybiškumą dalyvaujant gimnazijos renginiuose.
Karolina Breivytė Už iniciatyvas vienijant klasės kolektyvą, kūrybiškumą dalyvaujant gimnazijos renginiuose.
Gabija Sutkutė Už iniciatyvas vienijant klasės kolektyvą, kūrybiškumą dalyvaujant gimnazijos renginiuose.
Godai Puciataitė Už iniciatyvas vienijant klasės kolektyvą, kūrybiškumą dalyvaujant gimnazijos renginiuose.

 

Subačiaus gimnazijos mokytojai, apdovanoti už sėkmingą mokinių parengimą dalykinėms olimpiadoms, gimnazijos bendruomenės atstovavimą renginiuose ir kt.

 

Lelija Uosienė

Aušra Virbickienė

Genia Vaičikauskienė

Elena Kaziukėnienė

Vita Špokauskienė

Lina Kilienė

RaisaGorovniova

Rimutė Nekrašinskienė

Rita Brazauskienė

Danutė Leonienė

Raimundas Marcinkevičius

Inga Paugienė

Aušra Tvarijonienė

Jūratė Petrauskienė

Vilma Aleknienė

JolandaKulnickienė

Jurgita Naujokaitienė

Vida Šateikienė

Ingrida Kriaučiukienė

Danutė Šukienė

Rita Simanavičienė

Vidmantė Makasejevienė

 

2017/2018 m. m. rajoninių olimpiadų prizinių vietų prizininkai

Eil. nr. Mokinio vardas, pavardė Dalykas (-ai)
1. Karolina Breivytė Lietuvių kalba ir literatūra, III vieta IV klasė
2. Paulina Družaitė Biologija, I vieta

Chemija, III vieta

3. Raminta Likšaitė Chemija, I vieta
4. Kamilė Stašytė Biologija, II vieta
5. Goja Montvilaitė Istorija, II vieta
6. Goda Puciataitė Lietuvių kalba ir literatūra, II vieta

Biologija, III vieta

7. Alma Mikonytė Dailė, II vieta III kl.
8. Almantas Kunskas Dailė, III vieta
9. Austėja Astravaitė Informacinės technologijos, III vieta II klasė
10. Greta Giniotytė Biologija, III vieta
11. Urtė Strylaitė Anglų kalba, I vieta
12. Evaldas Kalanta Rusų kalba, III vieta
13. Lina Grigaitė Technologijų, II vieta

Lietuvių kalba ir literatūra, III vieta

14. Augustina Nicaitė Rusų kalba, III vieta
15. Evelina Balnaitė Dailė, I vieta I klasė
16. Emilis Kazakevičius Biologija, II vieta
17. Nojus Ragauskas Biologija, II vieta
18. Goja Mikoleikaitė Lietuvių kalbos ir literatūros, II vieta
19. Karolina Petronytė Dailė, II vieta
20. Karolina Likšaitė Dailė, III vieta
21. Tomas Budrys Informacinės technologijos, III vieta
22. Justina Binkytė Dailė, III vieta
23. Deimantas Stanevičius Dailė, III vieta

Lietuvių kalba ir literatūra, III vieta

Biologija, III vieta

Fizika, III vieta

8 klasė
24. Lukas Baranauskas Informacinės technologijos, III vieta
25. Lukas Ulkė Matematika, II vieta

Fizika, II vieta

7 kl.
26. Mintarė Kotryna Meškerytė Lietuvių kalba, II vieta 6 kl.
27. Ugnė Jankauskaitė Lietuvių kalba, II vieta
28. Domantas Pilkauskas Gamta, III vieta 5 kl.
29. Herkus Stašiūnas Informacinės technologijos, III vieta
30. Emilis Ragauskas Gamta, III vieta
31. Joris Nagrockis Matematika, III vieta 3 kl.