Stirninas sumedžiotas neleistinoje teritorijoje

Kaip praneša Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD), kai kuriuose medžioklės plotų vienetuose esama žemės sklypų, kurių savininkai juose medžioti yra uždraudę. Tokia teisė yra numatyta Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 str. 2 dalyje.

Pastaruoju metu Utenos RAAD sulaukė daugybę nusiskundimų iš tų, kurie yra uždraudę medžioti jiems priklausančiuose žemės sklypuose: medžiotojai ar varovai eina per sklypus, kuriuose medžioti uždrausta. Tokie sklypai užima tik keletą hektarų, jų ribos nebūna aiškiai pažymėtos, tačiau apie jas medžiotojai yra informuoti.

Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija gavo pranešimą, kad medžiotojų būrelio „Debeikiai“ medžiotojai vykdo medžioklę neleistiname sklype. Pareigūnai išvyko patikrinti.

Medžiotojų ir varovų sniege palikti pėdsakai leido nustatyti, kad medžioklė vyko sklypuose, kuriuose tai daryti draudžiama. Be to, medžioklės metu buvo sumedžiotas ragus numetęs stirnos patinas.

Medžioklei vadovavęs medžiotojas šį įvykį pažymėjo medžioklės lape, tačiau nesurašė nustatytos formos akto. Tokie medžioklės vadovo veiksmai pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus.

Aiškinantis įvykio aplinkybes paaiškėjo, jog žvėris buvo sumedžiotas sklype, kuriame medžioti draudžiama. Medžioklės vadovas medžiotojų liniją sustatė medžioti draudžiamoje teritorijoje.

Neteisėtai stirnos patiną sumedžiojusiam medžiotojui V.P. ir medžioklės vadovui J.G. surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai. Visa su pažeidimais susijusi medžiaga dėl nuobaudų skyrimo perduota Anykščių rajono apylinkės teismui”, – teigiama urd.am.lt.

 

Parengta pagal Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pranešimą