„Stebulė” dzūkams pasakojo apie Povilą Zuloną

Rugpjūčio 17 d. Skapiškio „Stebulės” teatras dalyvavo kaimo teatrų konkurso šventėje „Citnaginė” Juozo Gaidžio prizui laimėti.

Senos kaimo sodybos, gamtos paminklų stebuklas, įstabus teatro klojimas ir visą tai lyg paveiksle rėminančios aukštos Dzūkijos pušys – tokį reginį iš Varėnos rajono Margionių kaimo parsivežė skapiškėnai.

Paulius Briedis
Autoriaus nuotraukos