Startuolio Pazymetas.lt ir policijos pareigūnų vieningas sprendimas žymėti daiktus

„Keliasi“ į vieningą erdvę

Daiktų žymėjimas policijoje vykdomas jau daugiau nei 15 metų. Kaskart suorganizavus prevencines daiktų žymėjimo priemones, žmonės išties noriai atveža į policiją vertingesnius daiktus pažymėti. Taip didinama tikimybė prarastą daiktą greičiau sugrąžinti teisėtam savininkui.
Dažnai gyventojai savo iniciatyva atvyksta į komisariatą pažymėti daiktų. Siekiant supaprastinti jų žymėjimo prieinamumą, ši paslauga nuo 2020 m. sausio 1 d. „keliasi“ į vieningą elektroninę erdvę, ir norimus daiktus galima bus pažymėti interneto svetainėje www.pazymetas.lt.


Kiekvienas komisariatas žymėdavo atskirai

Šiuo metu kiekvienas policijos komisariatas daiktus žymi atskirai, veda pažymėtų daiktų registrą. Dalis daiktų registruojama popieriniuose žurnaluose, dalis – teritorinių policijos komisariatų kompiuterinėse laikmenose, todėl vieno miesto gyventojui praradus daiktą kitame mieste, o policijai jį suradus, sudėtinga identifikuoti sutaptis ir daikto savininką. Kiekviena policijos įstaiga turi tik savo informaciją apie jų teritorijoje pažymėtus vertingus daiktus, todėl vagystės atveju galima remtis duomenimis, esančiais konkrečioje įstaigoje.


Iškilo patogesnio būdo poreikis

Siekiant apjungti atskirus pažymėtų vertingų daiktų registrus, iškilo poreikis patogesnio, vieningesnio ir kiekvienam prieinamesnio būdo.
Dar 2015 m. viešoje erdvėje pasirodė startuolis Pazymetas.lt, turintis panašų kaip ir policijos pareigūnai tikslą dėl vieningos daiktų registravimo sistemos. Vėliau kilo idėja apjungti jėgas ir bendradarbiauti.


Idėja subrandinta

Šiais metais idėja subrandinta ir įgavo sutarties statusą: numatyta, kad www.pazymetas.lt administruojamoje elektroninėje daiktų žymėjimo sistemoje bus naudojama Policijos ieškomų numeruotų daiktų registro nuoroda (www.epolicija.lt/indr_paieska/dokumentai_lt.php) ir sudaroma galimybė gyventojams registruoti daiktus elektroninėje daiktų žymėjimo sistemoje, kur duomenis bus galima ne vien įvesti, t. y. susieti su kodu, priregistruojant sistemoje saugiu būdu, tačiau ir, radus pažymėtą daiktą, apie tai pranešti jo savininkui sistemoje, išsiunčiant tiesioginę žinutę.


Teiks konsultacijas, padės registruoti

Nuo 2020 m. sausio 1-osios nutraukiamas policijos įstaigų pareigūnų vykdomas prevencinis gyventojų daiktų registravimas bei duomenų kaupimas atskiruose policijos įstaigų žurnaluose ir (ar) kompiuterinėse laikmenose. Bendruomenės pareigūnai bendrosios prevencijos priemonių metu teiks konsultacijas asmenims, norintiems registruoti daiktus, o gyventojams, nesinaudojantiems elektroninėmis priemonėmis, padės registruoti daiktus elektroninėje daiktų žymėjimo sistemoje.
Vien praėjusiais metais policijos įstaigose pažymėta 3 111 daiktų, iš kurių gyventojai prarado – 11, o rasta ir grąžinta savininkams – 10.


Viešosios policijos valdybos inf.