Startavo RKL: žemaičiai įveikė anykštėnus

[gallery_box]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_1.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_2.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_3.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_4.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_5.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_6.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_7.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_8.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_9.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_10.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_11.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_12.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_13.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_14.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_15.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_16.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_17.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_18.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_19.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_20.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_21.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_22.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_23.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_24.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_25.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_26.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_27.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_28.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_29.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_30.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_31.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_32.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_33.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_34.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_35.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_36.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_37.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_38.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_39.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_40.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_41.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_42.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_43.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_44.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_45.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_46.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_47.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_48.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_49.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_52.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_51.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_53.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_54.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_55.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_56.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_57.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_58.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_59.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_60.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_61.jpg” descr=”” title=”‘]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/akmene_anyksciai_krepsinis_nykscio_vamai_2014_10_17_62.jpg” descr=”” title=”‘]

[/gallery_box]

Kaip ir buvo skelbta, spalio 17 d. Anykščių sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio namai“  startavo Regionų krepšinio lyga (RKL): susitiko SC-KK „Akmenės cementas“ ir Anykščių KKSC „Volupis“.

RKL – trečia pagal pajėgumą (po LKL ir MML) šalies lyga. Susirinkusiuosius sveikino jos prezidentas Arvydas Kregždė. Anykštėnai turi puikią bazę tokioms rungtynėms: sporto salė, tribūnos, buitinės patalpos, kavinė – neatsitiktinai RKL sezono atidarymas vyko būtent čia.

„Volupio“ komanda čempionatą pradėjo 10 narių sudėtimi. Joje – Deimantas Pavlovskis (4), Audrius Jakštonis (7), Gediminas Povilauskas (8), Linas Valatkevičius (9), Justinas Gečas (10), Motiejus Dailydė (12), Jonas Banys (15), Karolis Raginis (21), Laurynas Kirlys (22) ir Ričardas Prybylskis (25). Gytis Krivickas (6) prieš čempionatą patyrė traumą ir starto varžybose nedalyvavo. „Volupyje” žaidžia trys 18-mečiai, vyriausiajam – 24-eri.

Pirmas 3 min. anykštėnai nepelnė nė taško; Akmenės komanda pirmavo 8 tšk. Tačiau taiklūs A.Jakštonio, J.Banio, M.Dailydės metimai vedė komandą į priekį, ir pirmą kėlinį anykštėnai laimėjo 21:20; antrą ir trečią kėlinius sirgaliams buvo suteikta vilties, tačiau abu (46:53 ir 64:75) buvo sėkmingesni Akmenės krepšininkams; ketvirtas kėlinys leido priartėti iki 8 tšk. skirtumo, tačiau po finalinio sirenos skambučio švieslentė fiksavo  Akmenės (AKM) pergalę 85:98.

Rungtynių statistika rodo, kad kai kuriose pozicijose anykštėnai lenkė varžovus ar bent jau labai nedaug nuo jų atsiliko: baudų metimo taiklumas siekė 65, Akmenės – 55,2 proc.; tritaškių pataikymas – 36,4, Akmenės – 31,3;  dvitaškių – 49, Akmenės – 60,5 proc. Iš 3 sek. zonos „Volupis“ pelnė 46, Akmenė – 46; iš perimtų kamuolių (atitinkamai) – 16 ir 26; antru bandymu – 20 ir 14; greitomis atakomis – 26 ir 17; atsarginių taškai – 34 ir 20. Vis dėlto galutinis rezultatas – ne „Volupio“ sirgalių džiaugsmui.

Anykštėnų komandoje rezultatyviausiai žaidė L.Kirlys, pelnęs 28 tšk., J.Gečas (12), G.Povilauskas (10), D.Pavlovskis (10), L.Valatkevičius (9), K.Ragnis ir R.Prybylskis (po 5).

Varžovų komandoje taškus pelnė Audrius Povilaitis (21 tšk.), Nerijus Mika (17), Evaldas Radionovas (16), Gvidas Rupeika (14), Mantas Košelis (11), Antanas Bertašius (10), Martynas Valters (9). Šie krepšininkai Akmenės komandai, treniruojamai Vaidučio Zlatkaus,  ir atnešė pergalę.

– Kas nulėmė pralaimėjimą? – temainfo.lt klausė „Volupio“ komandos trenerio Sauliaus Momkausko.

– Trūko komandinio žaidimo, nepataikė, prastai kovojo dėl atšokusių kamuolių; per mažai turėjome treniruočių, draugiškų varžybų, – priežastis vardino treneris.

Varžybas stebėjo ir „Kupiškio“ komandos treneris Algimantas Baziukas bei komandos vadovas Alvydas Puzelis; šiemet kupiškėnai – irgi šios lygos dalyviai.

RKL dalyvauja 16 komandų, bus sužaista 30 varžybų. Tikslų jų grafiką žadama skelbti spalio 20-23 dienomis.

RKL atidarymo šventės dalyvius džiugino uteniškių šokėjų grupė „Argo”, vadovaujama Liudmilos Gudaitienės.

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

 

Fotoalbumą galite rasti ir „Facebook’e”:

fb_krepsinis