Spaudos konferencija: biudžetas, pašalpos, renovacija

Net sunku pasakyti, po kelerių metų pertraukos Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis surengė spaudos konferenciją. Nuo 1997 m. rajonui vadovaujanti Valstiečių liaudininkų sąjunga neturi tokių konferencijų rengimo tradicijų, tačiau negalėtum teigti, kad nėra atvira žurnalistams. Jei kokį kartą į raštišką paklausimą neatsakė savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, tai dar nereiškia, kad jis nebūtų atsakęs paskambinus jam telefonu ar užsukus pas jį į kabinetą: laiškų sraute klausimai galėjo ir pasimesti. Nėra buvę atvejo, kad į klausimus neatsakytų kurio nors skyriaus specialistai ar mero patarėja.

Tačiau spaudos konferencijos yra ir išliks atvirumo ir dėmesio visuomenei pavyzdžiu, todėl jų organizavimas ar neorganizavimas lemia valdančiosios daugumos bendravimo su rinkėjais kokybę.
Į konferenciją atvyko keturių leidinių atstovai. Su jais susitiko meras Jonas Jarutis, jo patarėja Miglė Savukaitė, Kanceliarijos skyriaus specialistė Stasė Krestovienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos pareigas laikinai einanti Gražvida Kukenienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė.

Buvo kalbėta apie svarbiausius šiuo metu savivaldai uždavinius: 2014 metų biudžeto projektą, rajono daugiabučių renovacijos eigą, socialinės pašalpos teikimo naujoves.

Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto planuojamos pajamos – 51 012 700 Lt. Mokesčių ketinama surinkti 22 154 000, dotacijos sieks 27 037 300, kitos pajamos – 1 821 400 Lt. Apyvartinių lėšų likutis – 935 700, planuojamos įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų – 3 756 600 Lt. Pastarasis skaičius ir rodo šių metų kupiškėnų biudžeto deficitą.

Kalbant apie rajonų biudžetus pinigus derėtų skaičiuoti nuo 2007-ųjų, kuomet kiekvienos nedidelės savivaldybės iždas buvo 20-25 mln. litų didesnis. Kupiškio rajono savivaldybė, per pastaruosius metus netekusi apie 100 mln., gali pelnytai didžiuotis laiku išmokanti atlyginimus kultūros ir švietimo darbuotojams. Pritrūko tik 3,7 mln. litų užkamšyti biudžeto skylėms.

Taupyti nelabai bėra iš ko. Be jokios abejonės balse meras pasakė, kad į rajono mokyklų valgyklas ateis centralizacija. Kupiškio ligoninę maitinantis „Kretingos maistas“, kurį Aukštaitija tyčia ar netyčia painioja su „Kretingos grūdais“, pasiims ir mokyklas. Ko gero tik Anykščių rajono ligoninė išsaugojo nepriklausomybę: čia iš virtuvės, o ne iš kibirų ligoniams tiekiamas šiltas, skanus, įvairus maistas.
Sutartimi žadama išsaugoti darbuotojus ir maisto kokybę. Skaičiuojama, jog per mokslo metus valgyklų centralizacija rajonui padėtų sutaupyti apie milijoną litų: „Kretingos grūdai“ patys mokės atlyginimus, už šildymą, elektrą, vandenį.

Kupiškio rajono savivaldybė žada sutaupyti ir kontroliuodama socialinės pašalpos gavėjus. Yra daugybė atvejų, kai mėnesio 350 Lt socialinę pašalpą gauna šeimos, fiktyviai išsiskyrusios, neva nevedančios bendro ūkio; turinčios papildomų pajamų, nestovinčios Darbo biržoje.

Nuo kovo 1 d. prašymai socialinei paramai gauti bus teikiami savivaldybės Socialinės paramos skyriui.
Prašymams svarstyti yra pasitelkiamos komisijos. Anot L.Bartulienės, buvo surengti 7 jų posėdžiai: po vieną mieste ir visose šešiose seniūnijose. Šimonių seniūnijoje buvo apsvarstyta ir įvertinta 15 prašymų, penkiems asmenims pašalpos nebus skirtos, arba jų išmoka sustabdyta – suabejota, ar aplinkybės atitinka pašalpos gavėjo statusą. Kiekvienoje seniūnijoje buvo tiriama 15-48 prašymų; pašalpos negaus po 3-10 žmonių. Tikrinimo našta tenka seniūnijoms: buities surašymo aktai kainuos nemažai benzino.

Pavyzdžiui, anykštėnai nedrįsta skelbti pašalpų taupymo programos ekonominio efekto. Baiminamasi, kad pats jos vykdymas sukels žmonių pasipiktinimą: pinigai bus atimami iš tų, kurie nebelabai ir beturi ką prarasti.

Kupiškėnai planuoja sutaupyti apie milijoną. Šio rajono socialinės paramos fondas – per 5 mln. litų.
Kupiškio rajono biudžeto išlaidos pašalpoms – vertinant pernykštį ir šių metų vasario mėnesius – natūraliai mažėjo nuo 444 tūkst. iki 385 tūkst. litų per mėnesį. Rizikinga būtų teigti, kad tai – tendencija, tačiau iki 23 proc. pašalpos gavėjų mažėjimą skaičiuoja ir anykštėnai. Kai kas mano, kad šį skaičių vis labiau išgrynina visuomenei naudingas darbas už gautą socialinę paramą: ne kiekvienas nori šluoti lapus aplink biblioteką.

Kupiškėnai ruošiasi renovacijai: 30 rajono daugiabučių parengti investiciniai projektai, tačiau jie – ko gero – per pigūs rasti rangovą. Toks neatsiranda, darbai nukeliami vėlesniam laikui.
Visai neseniai kaimyninio rajono daugiabučių renovaciją administruojančios UAB Rokiškio komunalininkas direktorius Vladas Janulis irgi tvirtino:

– Rangovai dar nenupirkti.

Projektavimo ir darbų rangos sutartį dėl Biržų miesto šešių namų atnaujinimo (modernizavimo) su rangovais jau pasirašė biržiečiai.

Darbų pirkimo konkursas sėkmingas buvo ir anykštėnams: rangos darbai buvo pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO LT). Rangovai, su kuriais buvo pasirašytos sutartys, pasiūlė nuo 7 iki 18 proc. pigesnę darbų kainą. Pavasarį prasidės 14 daugiabučių renovacijos rangos darbai.

Kupiškenai ir patys yra geras stabdys: renovacijos atsisakė senutėlaitis Gedimino gatvės 38 namas, dar keli namai iš sąrašo iškris savaime, nes viršijo leistiną įsiskolinimo už komunalines paslaugas limitą.


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos