„Skudučių ir ragų takais“ – į „Vijūnytės“ gimtadienį

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinis ansamblis „Vijūnytė“ vykdė Gintaro Steponavičiaus paramos fondo projektą „Skudučių ir ragų takais“.

Lapkričio 10 d. buvę ir esami „Vijūnytės“ ansambliečiai, vadovė Alma Pustovaitienė, mokyklos direktorius Dalius Žvybas, mokytojai, Kupiškio folkloro ansamblio „Kupkėmis“ sutartinių giedotojos, baltiškojo lietuvių tikėjimo vaidila Laimutis su pagalbininkais vyko ant mitologinio kalno Dijokalnis ir pagerbė šį kalną: pašventino, apgiedojo sutartinėmis, skudučiavo ir pūtė ragus.

Sunešę po akmenį, visi krovė aukurą; ugnelė buvo pagarbinta malda bei giesme. Apeigos dalyviai laužė ir valgė apeiginę duoną bei pyragą, gėrė žolelių arbatą, šoko ir giedojo šiam kalnui skirtą sutartinę „Dijūto, kalnali“. Po visko pagarbinę žemę ir paaukoję jai simbolinę auką, šiek tiek pavargę, bet pakylėti, grįžo visi namo.

Lapkričio 11 d. pasipuošusi Salamiesčio pagrindinė mokykla laukė „Vijūnytės“ gimtadienio svečių. Atvyko Biržų kultūros centro folklorinis ansamblis „Dijūta“ su vadove Jūrate Garneliene, Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyriaus vaikų ir jaunimo folklorinis ansamblis „Tikutis“ su vadovais Lina ir Albertu Bartašiais. Susirinko visas būrys sveikintojų.

 

Šventinį koncertą pradėjo „Vijūnytė“, parodžiusi ir priminusi, ką išmoko ir nuveikė per 15 metų. Čia skambėjo kupiškėniškos dainos ir sutartinės. Dainavo jas visa salė, nes buvo išdalinti dainų žodžiai. Aidėjo skudučių, ragų bei daudyčių sutartinės, kupiškėniška šnekta vadovė ir vaikai pasakojo ir sekė padavimus apie Dijokalnį, šoko aukštaitiškus šokius, į kuriuos kvietė jungtis visus šventės dalyvius.

Koncertavo „Dijūta“, buvo daug giedamų ir skudučių, lumzdelių sutartinių, dainų pritariant kanklėmis, šokių ir ratelių.

Nuotaikingą ir autentišką programą parodė „Tikutis“ iš Valakėlių. Be dainų, sutartinių, skudučių muzikos ir šokių, vaikai muzikavo unikaliais lietuvių liaudies instrumentais – nendrės birbyne, dambreliu, mandolina, pūtė daudytę.

Buvo išsakyta gausybė sveikinimų, įteikta padėkų, saldžių dovanų.

O po pietų visi rinkosi į nuotaikingą ir smagią liaudišką vakaronę Aktų salėje. Lietuvių liaudies šokius šoko visi – vaikai, mokytojai, tėvai ir svečiai. Čia nebuvo muzikinių centrų ar kompiuterinės muzikos; gyvai grojo vaikų folklorinių ansamblių instrumentinių grupių muzikantai.

Dėkojame už finansinę paramą G.Steponavičiaus fondui bei visiems mus rėmusiems Salamiesčio krašto ūkininkams, verslininkams, bendruomenei; šviesiems ir pilietiškiems Salamiesčio krašto žmonėms, užauginusiems tokius puikius vaikus, kuriems rūpi Lietuvos ir mūsų, Kupiškio krašto, kultūrinė ateitis, krašto dvasinio ir materialaus kultūros paveldo išsaugojimas ir perdavimas jaunajai kartai.

 

Alma Pustovaitienė

Folklorinio ansamblio „Vijūnytė“ vadovė, liaudies muzikos mokytoja