Skapiškio teatrinėje kavinėje „Sveikinimų koncertu“ padėkota už teatrinę veiklą

Šmaikšti ataskaita

Skapiškio teatralai turi tradiciją apžvelgti nuveiktus darbus nuo vienos Tarptautinės teatro dienos  iki kitos: tokie jų veiklos kalendoriniai metai.

Šiųmetei Tarptautinei teatro dienai paminėti buvo parašytas scenarijus „Skapiškio teatrinei televizijai“, Skapiškio kultūros namų Pramogų salėje įrengta  kavinė – staleliai, kėdės, sėdmaišiai, kava, arbata ir „Sveikinimų koncertas“. Čia rinkosi pavakaroti suaugusiųjų teatro „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo studijos „Ku-kū“ aktoriai, jų režisierė Vita Vadoklytė bei šių kolektyvų svečiai.

Buvo dainų, buvo prisiminimų, juoko ir klegesio. Renginio vedėjai režisierė V. Vadoklytė ir „Stebulės“ aktorius Žydrūnas Petuchovas vakaronę  ir pavertė šmaikščia skapiškėnų teatralų 2018–2019 metų veiklos ataskaita.


Teatras „Stebulė“

Skapiškėnas aktorius Valentinas Zaborskis  Benjamino Gorbulskio dainą  „Myliu“ skyrė „Stebulės“ aktoriams už keliones po Lietuvą. Dalyvauta Lietuvos dainų šventės generalinėje repeticijoje Telšiuose, pačioje Dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ Vilniuje, Žolinių atlaiduose Krekenavoje, Marijampolės rajono Liudvinavo miestelio šventėje,  XXX Lietuvos klojimų teatrų krivūlėje Rusnėje, Panevėžio bendruomenių rūmų Užgavėnių šventėje, kuriai dovanota programa „Daktarų liekarstvos“.

Pernai Skapiškio teatralai aplankė Vilniaus kupiškėnus, Punsko lietuvius, kaimynus anykštėnus, biržiečius, rokiškėnus… Skapiškio teatralai – Vilma Sungailaitė, Gražina Gurienė , Titas Bakanas ir režisierė V. Vadoklytė – net nacionalinio miškasodžio dalyviai.


Studija „Ku-kū“

Studijos „Ku-kū“ aktorė Evelina Žiaugrytė, lankanti Pandėlio „Balsiukų“ vadovės Vilmos Likienės pamokas, dainą „Putinų žydėjimas“ skyrė studijos „Ku-kū“  veiklai prisiminti ir pagerbti. Pasveikinti buvo spektaklio „Mintys apie Lietuvą“ aktoriai, spektaklį rodę 2018-ųjų Teatrų festivalyje „Pienių vynas“; pasveikinti ir dalyvavusieji Skapiškio parapijos bažnyčios pašventinimo 160-osioms metinių renginyje, Mokytojo dienos minėjime, Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Kupiškio krašto meno kolektyvų koncerte „Kupiškis – Lietuvai“.


Festivaliai ir apžiūros

Pernai skapiškėnai dalyvavo respublikiniame teatrų festivalyje „Teatro uždangą praskleidus” Kuršėnuose,  Rokiškio rajono Bajorų  tarptautiniame teatrų festivalyje „Jonvabaliai”, Lietuvos mėgėjų teatrų regioninėje apžiūroje „Atspindžiai“, rengtoje Pasvalyje.

Skapiškėnai Vaidas Šlapelis, Gintarė Butkevičienė, Elzė Butkevičiūtė, Benas Bačanskas, G. Gūrienė, Ž. Petuchovas ir V. Vadoklytė vaidino Anykščių kultūros centro teatro režisieriaus Jono Buziliausko spektaklyje „Mindaugas“, rodytame pernai liepą Mindaugo karūnavimo dieną ant Ukmergės piliakalnio bei prie menamos Vorutos pilies Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų aljanso NEATA festivalyje „Baltijos skrydis“ Anykščiuose.

Nuo 1997 m. patys skapiškėnai rengia kasmetinius teatrų festivalius „Pienių medus“, „Pienių vynas“, „Pienės pūkas“. Pernai Skapiškis kvietė į 22 Tarptautinį teatrų festivalį „Pienių vynas“.

Festivalinius prisiminimus  palydėjo  teatro „Stebulė“ aktoriaus Jono Goštauto atliekama daina „Jovarai“.


Kūrybinės stovyklos

btrhdr

Pernai liepą režisierė, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos Prezidentė V. Vadoklytė bei „Stebulės“ aktorius B. Bačanskas kartu su Suomijos, Švedijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Islandijos, Farerų salų ir Danijos mėgėjų teatrų atstovais dalyvavo Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų aljanso NEATA jaunimo stovykloje, rengtoje Anykščių rajono Troškūnų miestelyje. 
2018 m. liepos 11–22 dienomis Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ narės Greta Tijušaitė ir Orinta Aleknaitė, Skapiškio teatro „Stebulė“ aktorius B. Bačanskas bei šių abiejų kolektyvų režisierė, Mėgėjų teatro sąjungos Prezidentė Vita Vadoklytė Lietuvai atstovavo Pasaulinėje EDERED kūrybinėje stovykloje, rengtoje  Prancūzijos  Tuluzijos miestelyje. Čia dalyvavo Prancūzijos, Graikijos, Izraelio, Turkijos, Suomijos, Kroatijos, Vokietijos, Islandijos ir Lietuvos teatralai.

Evelinos daina „Kavos puodukas“ buvo skirta ir rašytojo, režisieriaus Vytauto V. Landsbergio
kūrybinės kino stovyklos „Dominyko atostogos“ dalyviams studijos „Ku-kū“ aktoriams Orintai Aleknaitei, Džiugui Meilui, Ignui Broneikai bei Vygantui Ruliui.

 
„Ateitis – žiūrovų rankose

– Nepavykus pakeisti Lietuvos Prezidento rinkimų antro turo datos, Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė stovykla „Pienių medus“ iš gegužės 23–26 dienų nukeliamas į gegužės 31–birželio 2 dienas, – šmaikštavo režisierė V. Vadoklytė.
Data iš tiesų sutapo, tad Kultūros namai bus užimti – žymusis Skapiškio renginys šiek tiek nusikėlė. 
Režisierė informavo: į festivalį atvyks Ignalinos, Vilniaus, Telšių, Kretingos, Danijos, Latvijos, Islandijos ir, galbūt, Suomijos bei Švedijos teatralai. Be abejo, vaidins ir skapiškėnai.  Taip pat bus parodytas iš Skapiškio kilusio režisieriaus  Agniaus Jankevičiaus Kauno kameriniame teatre režisuotas spektaklis  „Mari Kardona“.
– Prašome domėtis ir sekti  festivalio programą. Ateikite į festivalį patys ir pasikvieskite draugus, gimines, artimuosius, artimus ir tolimus kaimynus – kvieskite pažįstamus ir nepažįstamus žmones! Atminkite: Skapiškio kūrybinė ateitis – žiūrovų rankose!“ – skelbė režisierė V. Vadoklytė.


Tos pačios akys…

– Tos pačios akys juokiasi, tos pačios verkia. 2018–2019 metai kupini ne tik kūrybinių ieškojimų, atradimų, bet ir netekčių, –  kalbėjo režisierė.

Pernai į Amžinybę iškeliavo teatro pagalbininkas, Skapiškio miestelio puoselėtojas tautodailininkas Bronius Bickus, sunkiai sirgusi šiemet mirė jauna teatro aktorė Simona, išėjo amžinybėn vyriausias teatro aktorius, 97-erių sulaukęs Skapiškio ąžuolas Jonas Uziela. Prisiminimu pagerbtas režisierės V. Vadoklytės  mokytojas, teatro pedagogas docentas Gediminas Šimkus.

Pabūti rimtyje, prisiminti išėjusiuosius kvietė naujo skapiškėnų ansamblio retro grupės „Alkasalis“ vadovė Virginija Skupienė, atlikusi Franco Šuberto „Ave Marija“ ir Juozo Naujalio „Svajonę“.


Prezidentę lydėjo apsauga

Į Skapiškį atvyko Prezidentė. Vizito tikslas – pasveikinti skapiškėnus Teatro dienos proga, padėkoti Lietuvos mėgėjų  teatrų baigiamosios šventinės apžiūros „Atspindžiai”, vykusios Kupiškio kultūros centre, aptarnaujančio personalo atstovėms Loretai Broneikienei, G. Butkevičienei ir  V. Sungailaitei.

Į teatralų kavinę ji, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos Prezidentė V. Vadoklytė, įėjo lydima apsauginių. Žaismingas renginio vedėjos persikūnijimas į labai oficialų personažą sukėlė nuoširdų juoką.

Valentino daina „Dėkoju tau gyvenime“ režisierei ir Prezidentei V. Vadoklytei  bei abiejų teatrų aktoriams buvo skirta už jų pelnytą Kazimieros Kymantaitės diplomą, kuriuo įvertina  ilgametė kūrybinė veikla ir nacionalinės dramaturgijos puoselėjimas. V. Vadoklytei diplomas buvo įteiktas kovo 23 d. bene didžiausioje Lietuvos mėgėjų teatralų šventėje „Tegyvuoja teatras”, šiemet rengtoje Varėnos kultūros centre.


Už „Stebulės” teatrinę veiklą

Paraišką apdovanoti V. Vadoklytę K. Kymantaitės vardo diplomu teikė Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Rašte, be kita ko, teigiama: „V. Vadoklytė pradėjo kurti teatrą nedideliame Kupiškio rajono Skapiškio miestelyje. Šiandien Skapiškį drąsiai galime pavadinti vienu teatrališkiausiu Lietuvos miesteliu. Jos įkurtas Skapiškio teatras „Stebulė“ puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių kūrybą. Lietuvių nacionalinės dramaturgijos kūriniais sukurta 15 spektaklių. V. Vadoklytė, remdamasi lietuvių grožinės literatūros kūriniais bei iškilių Aukštaitijos asmenybių biografijomis, ir pati rašo scenarijus.

Ryškiausi šie spektakliai: „Motinos dalia”, „Bobutės susipyko“, „Paparčio žiedas”, „Varnalėšos”, „Ponia Barbė“, „Šiaudinė pastogė“, „Pavasario linksmybės“, „Lietuvybės lopšys“, „Pasakoja kupiškėnai“ ir kt.

Teatras ne kartą tapo respublikinių teatrų švenčių „Pastogė“, „Atspindžiai“ diplomantais ir laureatais, nuo 1999 m. dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse. 2004 m. „Stebulė“ ir režisierė V. Vadoklytė nominuoti „Geriausiu mėgėjų teatru ir vadovu“ ir pelnė „Aukso paukštę“.

„Stebulė” atstovavo Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Farerų salose. Kolektyvas ne kartą apdovanotas Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras.“


Už studijos „Ku-kū“ teatrinę veiklą

Tame pačiame rašte apžvelgiama vaikų ir jaunimo studijos „Ku-kū“, įkurtos 1992 m., teatrinė veikla, 
„Studijoje gimė 17 lietuvių nacionalinės dramaturgijos pastatymų arba spektaklių, kuriems scenarijus kūrė režisierė V. Vadoklytė.  Ryškiausi šie spektakliai: „Nukas“, „Miela šventė“, „Koridoriaus vaikai“, „Apie burtininkus ir varles“, „Pelytės Zitos gyvenimas“, „Mergytė ieško pasakos“, „Aitvaras teisėjas“ ir kt.

„Ku-kū“ net penkis kartus – 2003, 2009, 2011, 2013, 2015 metais – tapo respublikinės vaikų ir jaunimo teatrų šventinės  apžiūros „Šimtakojis“ laureatu, 2003, 2009, 2014, 2018 metais dalyvavo Lietuvos dainų šventėse, 2009 m. studija „Ku-kū“ ir režisierė V. Vadoklytė pripažinti „Geriausiu vaikų, jaunimo teatru ir vadovu“, pelnė „Aukso paukštę“; 2014 m. šventėje „Tegyvuoja teatras” nominuoti „Ryškiausiu vaikų teatrinės kultūros skleidėju”. Studijos dalyviai drauge su suaugusiaisiais vaidina teatro „Stebulė“ spektakliuose – taip perimama vyresniųjų patirtis“, – vardijama rašte.


Į tiesioginį eterį…

– Mūsų spektakliai dar tik įpusėjo, plojimai dar tokie šilti šilti,
O širdyse apsigyvenę vėjai keliauti kviečia dar toli toli…
Tešėlsta kuo stipriau išdykę metai, tesiaučia audros scenoj ir širdy,
Tegul visi kūrybiniai verpetai ilgai išlaiko savo sūkury, – eilėmis laidą „Skapiškio teatrinė televizija“ užbaigė režisierė V. Vadoklytė ir pakvietė visus į tiesioginį eterį…

Kiekvienam  aktoriui buvo įteikta simbolinė žvakelė, palinkėta  kurti, augti, „Teatro šviesoje“ sušilti patiems bei šildyti kitus.

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_1.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_6.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_7.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_9.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_10.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_11.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_12.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/04/2019_skapiskio_teatras_13.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]


Rita Briedienė