Skapiškio geležinkelio stotis keis pavadinimą

Kupiškio rajono taryba patvirtino sprendimo projektą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo. Šįkart  apklausa reikalinga rengiant Kupiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų ir ribų nustatymo planą. Projektą pateikė Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas; posėdyje dalyvavo plano rengėjo UAB „Urbanistika“ atstovė Ieva  Kanišauskaitė.

Nustatant seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas gali prireikti jas tikslinti, keisti jų pavadinimus.  Jau atlikta esamos būklės analizė, surinkti duomenys iš Registro centro, Valstybinės miško tarnybos, Kultūros paveldo centro…  Šiame etape jau reikalingos ir vietos gyventojų konsultacijos: bus vertinami jų pasiūlymai, jei reiks, – vėl taisomos ribos; rengiamas galutinis planas.

Kodėl reikia keisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas?

Dažniausios priežastys – neįteisintos, panaikintos gyvenamosios  vietovės, kurias gyventojai nori atnaujinti, susiliejusios  arba nepriskirtos kitoms.

Po apklausos bus rengiama nekilnojamo turto valdymo, gyvenamosios vietovės deklaravimo ir pavadinimo suteikimo dokumentacija.

Kiekvienas sklypas turi turėti savo savininką. Yra valstybinės žemės plotų, kurie neaišku kuriam kaimui priklauso. Naujasis planas turėtų įnešti  aiškumo.  Iš atstovės pateiktos schemos buvo matyti pavyzdžių, kuomet visai neaišku, kokiam – sakysim, Griciūnų ar Kreivenių – kaimui priklauso sklypas.

– Kiek visame plane išskiriama gyvenamųjų vietovių? – klausė Tarybos narys Valentinas Beinoris.

– Vietovių yra tiek, kiek yra kaimų, – sakė UAB „Urbanistika“ atstovė.

Atsakymas buvo patikslintas vėliau  – Kupiškio rajono savivaldybė skaičiuoja apie 400 kaimų.

Tarybos narys V.Beinoris kol kas negavo atsakymo  į klausimą, kelių vietovių pavadinimai keisis.

Vietovės bus skirstomos į miestus, miestelius, kaimus ir viensėdžius.  Nebeliks geležinkelio stočių, gyvenviečių. Apklausa ir nuspręs, ar pastarosioms vietovėms suteikti naujus vardus, ar jas prijungti prie artimiausio kaimo, miestelio ar miesto.

Skapiškio geležinkelio stotis turės galimybę vadintis Skapiškio geležinkelio stoties miesteliu, jei , žinoma, vietos gyventojai pageidaus tokio ilgo pavadinimo. Apklausa daug ką išspręs.

Privalu apklausti ne mažiau  15 proc. kiekvienos seniūnijos gyventojų. Kokiu principu bus vykdoma apklausa – sueigoje, kalbant asmeniškai su apklausiamuoju iš anksto nustatytoje vietoje arba apklausiamojo būste,  atrankiniu būdu – bus sprendžiama vėliau.

Anot savivaldybės administracijos direktoriaus Žilvino Aukštikalnio, registruodami naują adresą gyventojai išlaidų neturės; jiems kainuos Registrų centro pažyma apie nekilnojamąjį turtą, kai bus sumanyta jį parduoti.

 

– Kiek kainuoja pats projektas? – klausė Tarybos narys Bronislavas Rimkus.

Atsakymas buvo pateiktas po pertraukos: 78 tūkst. litų.

Apklausą žadama skelbti nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.

temainfo.lt

Ritos Briedienės nuotraukos