Skapiškėnų skaitytojų vakaras su „Prošvaistėm“

 

Kalendoriaus lapelis rodo pavasarį, o už lango siaučia pūga. Tokią dieną Skapiškio bibliotekoje susirinko gausus literatūrinio žodžio mylėtojų būrys. Kovo 18-osios vakarą į biblioteką atvyko ir svečių – kuriančių rajono žmonių.

Renginio dalyviai buvo supažindinti su pirmuoju Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ almanachu „Prošvaistės“. Tarsi nugirdusi šį žodį gamta prisitaikė prie leidinio pavadinimo: tai siautė pūga, tai švietė saulė, tai dangus su žeme maišėsi.

Leidinyje publikuojami 28 autorių kūriniai. Į susitikimą atvyko nedidelė jų dalis: Regina Baltrūnienė, Eugenija Katauskienė, Giedrė Murnikovienė, Milda Narmontienė, Juzefa Praniauskienė, Eugenija Urbonienė, Eleonora Milda Vaižmužienė.

Labai norisi pasidžiaugti, kad net dvi – Laima Lapienienė ir Aldona Raišienė – poezijos mylėtojos, kurių kūriniai pateko į almanachą „Prošvaistės“, gyvena Skapiškyje.

Vakaro svečiai skaitė savo bei kitų, į renginį neatvykusių, autorių kūrybą. Vakaras buvo pilnas įvairiausių jausmų, prisiminimų, nuoširdaus juoko, mąstančio žmogaus sarkazmo ir lengvo graudulio. Ne kartą autoriai suabejojo, ar vertingi jų kūrybos vaisiai. Atsakyti galima Hermano Hesės žodžiais: „…gražiausi eilėraščiai tie, kuriuose atsispindi poeto nuotaika, jo širdies turtingumas, jo dora ir žmonių meilė…“ Visa tai patyrė vakaro dalyviai. Tai buvo nuostabus Gavėnios vakaras. Net jam baigiantis dar neskubėjo dalyviai skirstytis, nors tai jau antro almanacho sutiktuvės tą dieną: popietę „Prošvaistes” pažino Naivių bibliotekos lankytojai.

Bendravimą tęsėsi  prie arbatos ar kavos puodelio.

 

Roma Bugailiškienė
Skapiškio bibliotekininkė