Skapiškėnė skaitė pranešimą Seime, dr. A. Vasiliauskienės knygos sutiktuvėse

Kaip praneša LR Seimo tinklalapis www.lrs.lt, lapkričio 6 d. įvyko Seimo nario Stasio Tumėno spaudos konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įtaka Lietuvos kultūrai ir sėkmingiems dvišaliams Lietuvos ir Ukrainos santykiams“.

Iš esmės tai buvo Lietuvos-Ukrainos istorikų asociacijos įkūrėjos dr. Aldonos Vasiliauskienės knygos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ – mokslinių straipsnių rinkinio, gimusio po tarptautinės konferencijos, skirtos Vilniaus Švč. trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų jubiliejui paminėti, – sutiktuvės. Kaip sakė pati mokslininkė, tai jau dešimtas šio rinkinio pateikimas Lietuvos ir Ukrainos bendruomenėms.

– Šaunu, kad ukrainistikos erdvėje dirba ne tik sostinės mokslininkai, vienuoliai, tyrėjai, bet aktyviai įsitraukia ir Lietuvos rajonų žmonės: iš Šiaulių rajono – Bazilionų, ir Kupiškio  – Skapiškio miesteliai, – kalbėjo renginio vedėjas, Seimo narys S. Tumėnas.

Skapiškėnus, be abejo, motyvuoja dr. A. Vasiliauskienė, miestelyje turinti savo sodybą ir čia praleidžianti dalį savo kūrybinės veiklos laiko, įkūrusi ukrainistikos muziejų, noriai bendraujanti su skapiškėnais, beje, parengusi ir dešimtis rašinių spaudai apie vietos iškilias nūdienos ir istorines asmenybes.

Konferencijoje dalyvavo Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Skapiškio parapiją aptarnaujantis klebonas. teol. lic. Albertas Kasperavičius, Skapiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė, leidinio redaktorė, Šiaulių universiteto docentė Irena Ramaneckienė, Vilniaus Švč. trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas, Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenas tėvas Vinkentijus OSBM, Šiaulių rajono Bazilionų mokyklos direktorius, įsitraukęs į Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vardo garsinimą nuo pirmosios mokslinės konferencijos 2001 m.

Knyga gimė trijų institucijų – Šiaulių, Lvovo universitetų bei Briuchovičių instituto – pastangomis, išleista Romoje. Kaip sakė dr. A. Vasiliauskienė, Kupiškio rajono mero D. Bardausko dėka visi konferencijos dalyviai gavo šią knygą dovanų.

Konferencijos vaizdo įrašas »

 

Parengė Adelija Varnaitė