Skaityti eilių kupiškietę Mildą Narmontienę pakvietė gimtieji Anykščiai

Susidėliojo tokia atsitiktinė įvykių seka: japoniški haiku – ukmergiškio Albino Kuliešio poezija ir fotografijos – kupiškietės Mildos Narmontienės nuotrauka Kavarsko poezijos vakare.

Taip gerai kupiškėnams pažįstama gydytoja M. Narmontienė – Kavarsko seniūnijos Staškūniškio aštuonmetės mokyklos moksleivė, Ukmergės pirmos vidurinės mokyklos abiturientė, Kauno – kupiškėno vardu pavadintos – Prano Mažylio medicinos mokyklos absolventė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (tuometinio Kauno medicinos instituto) diplomantė. Kupiškyje ji – nuo 1983-ųjų.

Vadinasi, į Kavarsko daugiametį Joninių poezijos vakarą „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu…“ sugrįžta gimtinės takų prisiliesti.

– Kaip ją atradot? – teiravomės Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Kavarsko filialo vyresniosios bibliotekininkės Žydrūnės Šiaučiulės.

M. Usorytės Narmontienės anykštėnai ir nebuvo pametę: apie ją skaitau „Pasaulio anykštėnų bendrijos” enciklopedijoje anykstenai.lt.

– Poetę Mildą į Kavarską pakvietė svėdasiškė Aldona Širvinskienė, gydytoja, literatų klubo „Baltasis balandis” įkūrėja ir jo vadovė, – sakė Ž. Šiaučiulė.

Eiles skaitė ir ukmergiškis A. Kuliešis, jonavietis Petras Zlatkus, kaunietė Eglė Miliušytė-Brazdžiūnė, alytiškė, iš Kavarsko kilusi Emilija Lukšytė-Krušinienė, Kupiškio rajono Skapiškio literatų grupės „Liktarna“ įkūrėja ir vadovė Aldona Lavickienė ir poetas iš Kazlų Rūdos Virgilijus Bespalovas.

Tolesnėje įvykių sekoje užsuku į Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai” svetainę kupiskenukuryba.lt:

Subildėjus varteliams

Girdžiu,

Kaip artėja

Žingsniai į tylą.

Paknopstomis išbėgu,

Kviečiu

Ir taip skaudžiai

Susivokiu: lyja…

Mažas pasaulis toks nebeaprėpiamas eilėraštyje. Kaip sako poezijos kritikai ar tiesiog tyrinėtojai, kūrėjo kančia – skaitytojo atradimui, palaimai ar net nušvitimui. Tai žino ir M. Narmontienė. Išjautimas paliečia kitus. Skaitau ir skaitau, čia užsibūnu ilgai, nes neišleidžia.

 

Rita Briedienė

Albino Kuliešio nuotraukos

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/2017_kavarskas_poezijos_vakaras_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]