Šimtametė Kupiškio bažnyčios ir žmogaus bendrystė

Spalio 5 d. Kupiškio krašto muziejus pakvietė į Kristaus žengimo į dangų bažnyčios 100-ųjų metinių minėjimą bei  parodos „Kristaus žengimo į dangų bažnyčia – sakralinio meno lobynas“ atidarymą.

Taip jau atsitiko: šios kartos tikinčiųjų kupiškėnų džiaugsmui teko sulaukti savo miesto  bažnyčios 100-mečio. Etnografijos muziejaus iniciatyva šis jubiliejus minimas visus šiuos metus. Daug žmonių į renginį nesusirinko, tačiau nėra jokios abejonės – kiekvienam rajono žmogui ši bažnyčia brangi ir sava.

– Kaip Panevėžio vyskupijos vyskupas Lionginas Virbalas yra pasakęs, kiekvieno miestelio gražiausia puošmena ir sielos ramybė yra bažnyčia. Mūsiškė – raudonų plytų, 1900-1914 metais statyta, dydžiu Lietuvoje trečia. Jau 100 metų ji yra mūsų dvasios, istorijos ir žinių šaltinis, sklindantis net į pačias atokiausias parapijos vietas. Sakralinio meno eksponatai liudija: žmogaus protas suvokia, jog istorija keičiasi ir ją reikia išsaugoti. Bažnyčios knygos – vieninteliai šaltiniai apie parapijos žmonių gyvenimą: gimimą, krikštą, santuoką ir mirtį, – kalbėjo Kupiškio krašto muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

Eksponatų ir fotografijų parodą parengė Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Donata Jutkienė.

– Jei ne tikinčiųjų bendruomenė, jei ne pasišventę žmonės, tų namų ir nebūtų. Bažnyčia ir išliks begalinės meilės Dievui simboliu ir kultūros paveldo objektu,  –  kalbėjo ji.

Paroda vertina bažnyčios ir žmogaus santykį. Šis statinys – Rygos politechnikumo profesoriaus inžinieriaus Konstantino Rončevskio kūrinys, pradėtas jis statyti Kupiškio klebono Stanislovo Janulevičiaus rūpesčiu, vietos žmonių aukotomis lėšomis; išaugo jis senosios, statytos 1701 m., vietoje; 1800-1801 m. čia kunigavo poetas Antanas Strazdas, čia meldėsi daraktorius ir knygnešys Kleopas Kuzminas (Kozmianas), sovietmečiu žmonių tikėjimą čia saugojo ir ugdė Klemensas Gutauskas…

D.Jutkienė dėkojo Kupiškio dekanato dekanui Mindaugui Kučinskui už paskolintus eksponatus, rajono savivaldybės administracijos specialistei Virginijai Grigienei ir temainfo.lt operatoriaus Pauliaus Briedžio kūrybinei grupei  „Anapus tvoros“  – už nuotraukas. Dalis fotografijų paimta iš muziejaus archyvo.

– Pastatas yra. Ką statyti dabar? Norėčiau pajusti bažnyčios statytojų entuziazmą. Man neramu buvo, kai pradėjau čia dirbti: bažnyčiai – 100 metų. O jei tiek pat ir tiems, kurie ją lanko? Taigi dabar mums reikia statyti dvasinę bažnyčią. Trokštu vidinės žmonių harmonijos, įliejančios į bažnyčią sielos ugnies, – sakė dekanas Mindaugas Kučinskas.

– Čia – mano mokykla, nuo 1942-ųjų pradėjau lankyti Kupiškio bažnyčią, iki šiol prisimenu visų gimnazistų dievintą kapelioną Vaclovą Karpočių… Per šiandienos sekmadienio mišias reikėjo pranešti apie renginį – ši salė nebūtų talpinusi žmonių. Sugrįžęs čia iš Klaipėdos jaučiu dvasios badą. Ir štai čia, muziejuje, toks nuostabus koncertas! Negaliu neišreikšti didžiausios padėkos muziejaus direktorei, jos sumanumui ir pramatymui, – kalbėjo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto Choro dirigavimo katedros buvęs vedėjas Pranas Jankauskas.

Parodos dalyviams koncertavo solistė Irena Milkevičiūtė ir styginių kvartetas „Adora” .

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/kupiskio_baznycios_100metis_2014_27.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]