Šimoniečių įvykių virtinėje – Kupiškio mero anūko gimimas

Jau 10 metų kas mėnesį leidžiamas Kupiškio rajono Šimonių miestelio bendruomenės laikraštis „Šimonietis” metų pabaigai pateikė 2015-ųjų įvykių vėrinį, suteikdamas jiems nominacijas.

 

„Metų valdovės” nominacija suteikta Virginijos Rinkevičienė ožkai. Apie tai rašoma: „Visus metus ieškojome pievose besiganančių ožkų ir jas auginančių šeimininkų. Deja, šimoniečiai nėra jų gerbėjai. Rudeniop pasirodė pora ožkų netoli senosios mokyklos esančio namelio kieme. Savininkų nenustatėme, nes ten niekas negyvena. Tad sveikiname Virginiją Rinkevičienę iš Balos gatvės, kurios ožkytė, graži ir protinga, tapo metų simboliu.”

„Bendruomenės jubiliejaus” nominacija teko pačios bendruomenės 10-mečiui. „Šventė buvo nuostabi: daug svečių, dovanų, smagus koncertas, gausus vaišių stalas ir spalvingas fejerverkas – priminimas, kad šimoniečiai moka švęsti. Apie šventę rašė respublikinė spauda, rodė televizija”, – rašo bendruomenės laikraštis.

„Parodos” nominacija teko Kupiškio etnografiniam muziejui, kuriame rugsėjo mėnesį buvo atidaryta jubiliejinė Vidos Kaulakienės tapybos darbų paroda. Čia galėjai pasigėrėti ir šimonietės Joalitos Karnišovaitės, dirbančios Kupiškio vaikų darželyje, nuostabiais karpiniais.

Nominacija „Išaugo” buvo įvertinta tradicinė šimoniečių Grybų šventė. Ji prasiplėtė ir tapo rajono bendruomenių sąskrydžiu: grybais, kitomis miško gėrybėmis bei idėjomis ir sumanymais šimoniečiai dalinsis su kitomis bendruomenėmis.

„Vestuvių” nominacija teko šimoniečių Lapėginų, Šukių ir Nacių šeimoms, atšokusioms vaikų vestuves. „Malonaus anūkų laukimo”, – tėvams linki „Šimonietis”.

„Mažo žmogučio” nominacija pagerbti Pelyšių kaimo gyventojų Jurgitos ir Valiaus Stukų dukrytė – ketvirtoji atžala, ir šimoniečių Brigitos ir Tomo Gritėnų sūnus.

„Kaimo muziejaus” nominacija suteikta Šernupio kaime Laimos ir Sauliaus Bubinų sodybos klėtyje steigiamam etnografijos muziejui.

„Humaniškos medžioklės” nominacija įvertinti „Šimoniečių” būrelio, kuriam vadovauja ūkininkas Virginijus Uldukis, medžiotojai, kuriantys naujas kultūringos medžioklės tradicijas. Šimonių bažnyčioje jie paminėjo Šv. Huberto dieną. Kiekvieną medžiotoją sutiko ir pasveikino parapijos klebonas Saulius Kumelis. Po pamaldų visi gavo pašventintą Šv. Huberto paveikslėlį. Pavakarojimas vyko Aldonos ir Broniaus Domžų sodyboje Gegužinių kaime.

„Scenarijaus” nominacija teko iš Šimonių kilusiai rašytojai Renatai Šerelytei. Jos knygų kraitėje  – 30 knygų suaugusiesiems ir vaikams. Šiemet ji baigė kurti 10 serijų televizijos filmo „Barbora Radvilaitė” scenarijų. Filmas bus statomas kartu su lenkų kinematografininkais. Scenarijaus iniciatoriai – režisierius Raimundas Banionis ir aktorius Rimantas Bagdzevičius. Scenarijų R.Šerelytė rašė dvejus metus: televizijos filmas nukels į 16 a., paženklintą legendinės karalių poros – Žygimanto Augusto ir jo didžiosios meilės Barboros Radvilaitės – istorijos.

„Išskirtinių metų” nominacija teko šimoniečiui Dainiui Bardauskui, tiesioginiuose mero rinkimuose tapusiam Kupiškio rajono savivaldybės meru. Šiemet jis šventė pusės amžiaus jubiliejų; pasipuošęs tautiniu kostiumu „gaspadoriškai ” dirigavo tarptautiniam folkloro festivaliui „Lingaudala”; noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose; bendravimo tiltus tiesia į Norvegiją. Šimoniečiai tikisi, kad Senųjų metų palydų spektaklyje meras pasirodys kartu su kitais artistais ir dainininkais.

Be to, gruodžio mėnesį meras tapo seneliu – dukra Agnė padovanojo anūkėlį. Šia proga temainfo.lt irgi pakalbino Kupiškio rajono merą D.Bardauską. Jis sakė apie anūko gimimą sužinojo iškart po Kupiškio eglutės įžiebimo.

– Nulipau nuo scenos, ir suskambo telefonas. Man pranešė: dukra Agnė pagimdė sūnų. Esu tikras senelis. 2015-ieji man tikrai buvo ypatingi metai; jau imu juos vertinti filosofiškai, – šypsojosi meras.

Paskelbta ir „Knygų Kalėdų” nominacija, nors kol kas ji niekam nepaskirta. „Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kasmet skelbia „Knygų Kalėdas”, ragindama bibliotekoms dovanoti naujų knygų. Dėkodami tiems, kurie ir neraginami dovanoja jau perskaitytas knygas, kviečiame aktyviai dalyvauti akcijoje ir pradžiuginti skaitytojus, ypač vaikus, naujomis knygomis”, – kviečia „Šimonietis”.

„Sukakties” nominacija skiriama skulptoriui Juozui Kėdainiui (1915-1998), kilusiam iš Šimonių seniūnijos Karaliūniškio kaimo. Šiemet minimos šio iškilaus žmogaus 100-osios gimimo metinės.

 

Parengė Adelija Varnaitė

„Šimoniečio” nuotraukos