„Šilčiausi apkabinimai miškui ir jums“: daugiau – nė žodžio

Šiandien, gruodžio 20 d., Kupiškio rajono miškininkai dalino eglių šakas, prekiavo eglutėmis. Pastarųjų kaina – nuo 2 iki 20 Eur: jas prekybai veža visos rajono girininkijos, kasdien parduodama apie 100 eglučių

Atsiskaityti buvo galima tik banko kortele.

 – Tokia dabar tvarka, – sakė prekiautoja eglutėmis.

Kupiškio ir Rokiškio urėdijos sujungtos į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninį padalinį, jungiantį 11 – Rokiškio, Kamajų, Obelių, Pandėlio, Sėlynės, Juodupės, Alizavos, Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių – girininkijų.

– Kokiomis nuotaikomis pasitinkate Kalėdas? – teiravomės senosios Kupiškio urėdijos kieme susispietusių miškininkų.

– Mums negalima kalbėti. Tokia dabar tvarka, – sakė jie.

– Nuo sausio 1 d. Kupiškio girininkas Arvidas Bakanas išeina į pensiją, – prasitarė vienas, o paskui lyg ir juokais, bet lyg ir rimtai pridūrė: – gal po Naujųjų jis ir prašnektų…

Miškininkai sutartinai nusijuokė. Betgi iš tiesų: norėdami pakalbinti per 40 metų Kupiškio miškams atidavusį girininką A. Bakaną turėtume kreiptis Valstybinių miškų urėdijos nurodytu telefonu ir derinti klausimus su vilniečiu atstovu, kuris Kupiškio miškuose gal net nėra buvęs. Girininkas turėtų derinti atsakymus. Tokia tvarka Lietuvoje yra buvusi iki Nepriklausomybės paskelbimo.

„Ačiū, kad nenukirtai miške eglutės,“ – tokiu užrašu buvo dalijami Valstybinių miškų urėdijos atvirukai „Šilčiausi apkabinimai miškui ir jums“. Tuo viskas pasakyta, visuomenei klausimų nebetūrėtų kilti.

O kiek tokių atvirukų per visą Lietuvą išdalinta? Kiek jiems pagaminti medžių nukirsta?

Nejaukūs tie atvirukai, kai nebegali kalbinti savo gyvenimą miškui atidavusio žmogaus…

 

Rita Briedienė

Autorės nuotr.