Sidabro ženklai – už išsaugotus Rokiškio dvarus

Rokiškio rajono taryba turi tradiciją – prieš Tarybos posėdį apdovanoti rajonui nusipelniusius žmones. Rugpjūčio 28-osios posėdyje Kamajų seniūnijos Petrošiškio dvaro savininkui Irmantui Tarvydžiui, Juodupės seniūnijos Ilzenbergo dvaro – Vaidotui Barakauskui ir Jūžintų seniūnijos Gačionių – Piotrui Rozenui buvo įteikti Rokiškio kultūros puoselėtojams skiriami Sidabro ženklai.

Iniciatyva apdovanoti žmones už jų asmeninį indėlį atstatant apleistus dvarus priklauso Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės pirmininkei Raimondai Vilimienei.

Juodupės seniūnijos Ilzenbergo dvaro savininkas Vaidotas Barakauskas

– Šių žmonių įdėtą asmeninį indėlį į kaimo teritorijos kultūros paveldą, vystymą, gyvenimo tvarumą sunku buhalteriškai suskaičiuoti, nes investicija į istorinį paveldą kainuoja labai brangiai, o jos nauda, kaip kultūros reiškinys, tenka visai teritorijai, ir ji matuojama dauginant iš dešimties. Dvarai yra krašto kultūros žymenys, bylojantys istorinį teritorijos vystymąsi ekonominiu, kultūros, švietimo požiūriais. Ir jie reikšmingi ne tik atvažiuojamam turizmui; mums, kaimo nevyriausybinėms organizacijoms, labai aktualus bendruomenių tapatumo su savo vietove stiprinimas. Tokios iniciatyvos – kaip vertybinis orientyras jaunimui, kaip kaimo palankios ateities garantas – jei atstatomi dvarai, vadinasi, kaimai nenunyks, gyvenimas čia bus, – sveikindama dvarininkus kalbėjo R.Vilimienė.

Anot pranešėjos, Lietuvoje jau plačiai pasklido žinia apie Ilzenbergo dvarą – netoli Onuškio sukurtą dvaro ūkį.

– Jau tapau rokiškėnu, – sakė Ilzenbergo dvaro verslininkas V.Barakauskas, o Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis jį dar nudžiugino: su šiuo medaliu p. Vaidotas tapo antruoju žmogumi po mero.

Antruoju žmogumi po mero, anot A.Vagonio, tapo ir Gačionių dvaro savininkas P.Rozenas, bent jau iki šiol rajonui nusipelnęs kur kas daugiau nei dabartinis meras. Per 15 metų P.Rozenas neatpažįstamai pakeitė medinį Gačionių dvarą, į savo giminės sodybą sudėdamas ne vieną milijoną eurų.

Jūžintų seniūnijos Gačionių dvaro savininkas Piotras Rozenas

– Per tą laiką iš Varšuvos į Jūžintus, Gačionis sukoriau pusę milijono kilometrų. Daugiausiai čia esu praleidęs 4 mėnesius, bet tikiuosi Gačionyse gyventi ilgesnius laikotarpius, – rusiškai kalbėjo p. Piotras.

1988 m. Petriošiškio dvarą įsigijęs I.Tarvydis nebuvo paviešintas antruoju žmogumi po A.Vagonio, bet ir verslininkas už nusipirktą dvarą ypatingo dėkingumo savo rajono valdžiai nejaučia. Nusprendęs įsigyti dvarą, priklausiusį Salų tarybiniam ūkiui, jis niekaip negalėjo susikalbėti su ūkio vadovu Rimantu Velykiu. Šis žmogus, jau antra kadencija dirbantis Savivaldybės administracijoje, sėdėjo salės pirmoje ir tylėjo, neprašė žodžio.

– Buvo labai daug trukdžių, ir tik Vilniaus pagalba jį įsigijau, – sakė Tarybos narys, UAB „Ivabaltė“ generalinis direktorius I.Tarvydis.

Kamajų seniūnijos Petrošiškio dvaro savininkas Irmantas Tarvydis

Jis kritikavo Lietuvos įstatyminę bazę, nepalankią žmonėms, atstačiusiems šalies materialųjį turtą, išsaugojusiems jo autentiškumą, geidžiamą lankyti turistų; nė litu nesistengiama prisidėti prie šių pastangų; už dvarų išsaugojimą nemažinamas net nekilnojamo turto mokestis.

– Rajone yra apie 30 dvarų, o atstatytų – gal trys-keturi. Nelengva juos išlaikyti, – kalbėjo I.Tarvydis.

Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, sveikinusi I.Tarvydį šio apdovanojimo proga, susirinkusiesiems priminė, jog šis verslininkas – ir Rokiškio dvaro parko talkos iniciatorius.

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/08/2015_sidabro_zenklas_uz_rokiskio_dvarus_10.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]