Šiandiena lems, ar Rokiškio rajonui bus taikomas tiesioginis valdymas

temainfo.lt archyvo nuotr.

Arba abu, arba nė vieno

Šiandien Rokiškio rajono tarybos nariai – tarsi studentai, išlaukę paskutinės dienos, – posėdžiauja savaite anksčiau nei įprastai. Kovo 23-oji – paskutinė diena patvirtinti administracijos direktoriaus ir mero pavaduotojo kandidatūras ir tęsti darbą įprastu ritmu, arba pagal įstatymą rajone bus įvestas tiesioginis valdymas.

Kaip jau rašė temainfo.lt, susiformavusi nauja Rokiškio rajono tarybos dauguma sausio 23 d. iš pareigų atleido Savivaldybės administracijos direktorių Valerijų Rancevą (balsų santykis: 15 – už atleidimą, 8 – prieš) ir vicemerą Egidijų Vilimą (14 – už, 8 – prieš, vienas biuletenis sugadintas). Kandidatais į šias pareigas buvo pasiūlyti Nataša Aleksiejeva – į rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus, ir Tadas Barauskas – į vicemero postus.

Pirmai kandidatūrai meras Antanas Vagonis pritaria, antrai – ne. Tarybos dauguma laikosi principo – arba abu, arba nė vieno.

 

Parengtas kreipimąsi į Vyriausybę

Beveik visi rajono tarybos daugumos atstovai merui pateikė raštiškus atsisakymus užimti vicemero postą. Su daugeliu nė nesitarta, negautas jų sutikimas.

– Blaškomasi, ir niekas nesupranta, ko siekiama, – temainfo.lt sakė vienas iš opozicijos lyderių Stasys Meliūnas.

Opozicija parengė kreipimąsi į Vyriausybę ir, šiandien nesuformavus valdžios, pati prašys įvesti tiesioginį valdymą.

– Manome, jog taip bus geriau, nei absoliuti nekompetencija vadovauti rajonui. Nuo pradinio taško – niekam nesinaudojant užimamų pareigų galimybėmis – pradėsime pasirengimą rinkimams, – sakė S. Meliūnas.

Tiesioginio valdymo atveju rajono Taryba ir pats meras netenka įgaliojimų – Vyriausybės atstovas tvarko savivaldos reikalus be Tarybos.

Rokiškio savivaldybė būtų pirmoji šalyje, kuriai gresia ar net bus taikomas tiesioginis valdymas.

 

Ar bus pritarta Metiniam pranešimui?

Pirmu šiandieninio posėdžio klausimu meras A. Vagonis skaitys metinį pranešimą. Su juo tarybos nariai susipažinę. Manoma jog ataskaita nebus patvirtinta: į tiesioginį valdymą rajoną atvedęs meras negali tikėtis daugumos palaikymo.

– Kaip manote, koks kebliausias dalykas laukia rajono dėl tiesioginio valdymo?

– Bebaigiamas statyti baseinas neturi savo šeimininko: ar jis taps Savivaldybės uždarąja akcine bendrove, ar bus Sporto mokyklos filialas, ar VšĮ? Tai labai svarbu.

– Kaip galėjo atsitikti, kad be šeimininko pradėtos baseino statybos?

– Tiesiog neįsivaizduoju, – sakė S. Meliūnas.

 

Rita Briedienė

Papildymas. Metinė mero A. Vagonio ataskaita patvirtinta balsų dauguma: 15 – už, 4 – prieš, likusieji susilaikė. Posėdyje nedalyvavo į vicemero postą siūlytas Tadas Barauskas.