Šiandien streikavo keturios Kupiškio rajono mokyklos

Kupiškėnai pedagogai įsijungė į dviejų valandų įspėjamąjį streiką. Pirmą kartą šalies istorijoje streikas organizuojamas ne dėl neįgyvendintų mokytojų norų.


Nepabūgo plaukti prieš srovę

Šiandien, lapkričio 28 d., keturios Kupiškio rajono mokyklos įsijungė į dviejų valandų Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMFS) Lietuvos švietimo šakos įspėjamąjį streiką. Kaip temainfo.lt sakė Kupiškio rajono mokyklų profesinės sąjungos pirmininkė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytoja Gaiva Valeckaitė, nuo 8 val. iki 10 val. nedirbo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Subačiaus gimnazijos, Noriūnų Jono Černiaus ir Alizavos pagrindinių mokyklų mokytojai. Anot jos, džiugu, kad Alizavos mokyklos profsąjungos pirmininkė nepabūgo plaukti prieš srovę ir streikavo dviese su matematikos mokytoja.


Pirmą kartą Lietuvos istorijoje

– Pirmą kartą streikas organizuojamas ne dėl neįgyvendintų mokytojų norų, o dėl teisės akto – kolektyvinės sutarties, 2017 m. LŠMFS pasirašytos su Vyriausybe, – nevykdymo, – temainfo.lt sakė G. Valeckaitė.
2017 m. pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo pasirašyta Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinė sutartis. Joje tiek profesinės sąjungos, tiek Vyriausybės įgaliojimu veikusi tuometė Švietimo ir mokslo ministerija sutarė dėl svarbių žingsnių gerinant pedagogų ir mokslo darbuotojų darbo sąlygas, sudarant realias prielaidas gerėti jų darbo kokybei. Pirmą kartą darbuotojų ir valdžios atstovų susitarimai įgijo teisės akto – kolektyvinės sutarties – formą. Tai buvo didelis žingsnis pilietinės visuomenės stiprėjimo bei socialinio dialogo švietimo sektoriuje stiprinimo link. Vykdydama šakos kolektyvinę sutartį Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga 2019-ųjų pradžioje inicijavo derybas dėl sutarties atnaujinimo. Jos buvo baigtos vasaros pabaigoje.


Aplankė rajono vadovai

Nebuvo dviejų pamokų. Streikuojantieji diskutavo apie švietimo aktualijas. Dalis mokytojų pasiliko su mažaisiais progimnazijos mokiniais. Vienų mokinukų nepaliko pradinių klasių mokytojos, nors pamokos ir nevyko: mokiniai žaidė, žiūrėjo filmukus.
P. Matulionio progimnazijoje dirba 61 mokytojas. Streike dalyvavo 36 pedagogai, ne tik profsąjungos nariai.
Piketuojančius progimnazijos mokytojus aplankė Kupiškio rajono savivaldybės mero pareigas laikinai einantis Algirdas Notkus bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Valdžios atstovai pritaria ir palaiko streikuojančiuosius.
Progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, šiuo metu su dalimi mokytojų dalyvauja tarptautiniame projekte ir su jais yra išvykęs į Estiją. Anot G. Valeckaitės, direktorius streikui pritaria, mokyklos administracija supratingai ir geranoriškai pasirūpino mokinius užimti kitomis veiklomis, kol mokytojai streikavo.
– Dėkingi esame ir  Subačiaus gimnazijos kolektyvui. Čia streikavo visi 17 šiandien ryte dirbusių mokytojų. Ačiū ir Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos 15 pedagogų, išlaikiusiems pilietiškumo egzaminą.


Nevykdo arba vykdo nepilnai

Streiko reikalavimuose – 10 sutarties punktų, kurių Vyriausybė nevykdo arba vykdo nepilnai. Nedidinamas mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos koeficientas, todėl nėra vilties, kad nuo 2020 rugsėjo 1 d. išnyks atotrūkis nuo mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio ir darželinukų auklėtojų atlyginimų. Nevykdomas įsipareigojimas 10 proc. didinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas. Nekuriamos finansinės prielaidos įgyvendinti įstatymo nuostatoms, pagal kurias švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didinami 15–20 proc.
Išlieka reikalavimai nuo 2020 m. sausio 1 d. visiems formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose dirbantiems mokytojams panaikinti tarnybinio atlyginimo koeficientų „šakutes“, paliekant maksimalią ribą; 2020 m. ne mažiau kaip 10 proc. didinti aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestį.


Kupiškio darželiai nestreikavo

Šiandien prie dviejų valandų įspėjamojo streiko bei piketų jungėsi ir lopšeliai-darželiai, Lietuvos aukštosios mokyklos, studentai.
Kupiškio mokykla-darželis „Varpelis“ – vienintelė ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikianti rajono įstaiga, priklausanti profesinei sąjungai. Dėl darbo grafiko „Varpelio“ pedagogai nestreikavo, bet surengė palaikymo akciją.


Kaip jaučiasi streikuojantieji

– Streikas nesuteikia gerų jausmų. Mes prašome Vyriausybės jos pačios įsipareigotų dalykų. Buvo padarytas didžiulis darbas, kol Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. pasirašė šakinę sutartį. Padarėme nemažai nuolaidų, atidėjome vykdymo terminus, bet pedagogai vėl verčiami imtis tų pačių veiksmų, kartoti scenarijus, nes Vyriausybė nesilaiko duoto žodžio. Dar ir dėl to nuotaikos ne pačios geriausios, kad šiomis dienomis švietimas dažniausiai vaizduojamas negatyviame kontekste. Ką jau kalbėti apie tai, jog visuomenei peršama nuomonė „Ko dar tie mokytojai nori?“ – kalbėjo Kupiškio rajono mokyklų profesinės sąjungos pirmininkė G. Valeckaitė.
O mokytojai nori, kad švietimas tikrai būtų prioritetinė sritis, tvari ir pažangi sistema, pastoviai atsinaujinanti. Graži iniciatyva, priimta švenčiant Lietuvos šimtmetį, kad 2025 m. nuostata „Mokytojas – prestižinė profesija“ taptų realybe, kad po 5–7 metų į mokyklas ateitų geriausi, motyvuoti jauni mokytojai, kurie pakeis dabartinius. Profsąjungų tikslas – kalbėti apie puikiai dirbančius mokytojus, žvelgti į ateitį ir atskleisti mokytojo profesijos patrauklumą būsimiems mokytojams.


Švietimo profesinės sąjunga – ne streikams organizuoti

– Profsąjunga nėra organizacija tik streikams organizuoti arba tik ta, kuri, kaip teigiama, daug rėkia arba lipa pro langus. Į profesinę sąjungą darbuotojai jungiasi, siekdami įtakoti darbo santykių kaitą, bendradarbiauti, išrinkti savo atstovus-tarpininkus į visų lygių valdžią ir t. t. Profsąjunga nuoširdžiai ir sąžiningai kovoja už savo narių geresnes darbo sąlygas! Tai parodo ir paskutiniu metu suaktyvėjusi profsąjunginė veikla, – sakė rajono Švietimo profesinės sąjungos pirmininkė.
Jau antrus metus pasirašoma Nacionalinė kolektyvinė sutartis. 2020-iesiems ją pasirašė 15 profsąjungų ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Šis sprendimas palies apie 286 tūkst. dirbančiųjų, tarp jų – ir pedagogus, ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojus, socialinius darbuotojus, pareigūnus bei kitus valstybės ir savivaldybių tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Sutarties tikslas – gerinti darbo sąlygas, didinti atlyginimus, įtvirtinti papildomas garantijas, suteikti papildomų poilsio dienų ir laiko kvalifikacijai tobulinti. Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariai, be kita ko, įgis papildomas garantijas, kurios suteiks apčiuopiamos naudos apie 32,4 tūkst. profesinių sąjungų narių. Taip siekiama paskatinti darbuotojus ginti savo interesus kolektyviai ir stiprinti profesines sąjungas.
Sutartimi pareiginės algos bazinis dydis 2020 m. numatomas iki 176 Eur.; profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Profsąjungiečiui, studijuojančiam pagal formaliojo švietimo programas, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 proc. vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius.
– Profesinė sąjunga iškovoja tiek, kiek aktyvūs jos nariai. Mums svarbus dialogo kelias, – sakė G. Valeckaitė.
– Ką vis dėlto profsąjungiečiai darys, jei dviejų valandų įspėjamasis streikas neduos rezultatų? – teiravomės jos.
– Tikėkimės, kad dviejų valandų užteks ir neprireiks neterminuoto pedagogų streiko.


Rita Briedienė
Kupiškėnų pedagogų ir temainfo.lt nuotraukos