Rokiškiui sukako 515 metų!

Rokiškio gimtadienio proga rajono valdžia mėgsta rengti šventinius posėdžius. Tomis progomis įvertinami labiausia tais metais nusipelnę rajono žmonės, suteikiamas Krašto garbės piliečio vardas.

Rugsėjo 20 d. Rokiškio 515 metų sukakties proga surengtame posėdyje Krašto garbės piliečio regalijos buvo įteiktos vilniečiui Albinui Jasiūnui, rokiškėnų labai gerbiamam už iniciatyvą atstatyti karo metais nugriautus Pandėlio bažnyčios bokštus.  Kaip teigia savivaldybės svetainė www.rokiskis.lt , jis organizavo lėšų rinkimą Lietuvoje ir JAV (buvo surinkta per 470 tūkst. litų) ir bokštų atstatymo darbus; atstatyti jie buvo 2006 m.

A.Jasiūnas gimė 1933 m. sausio 9 d. Pandėlio seniūnijos Vilkelių kaime; 1951 baigė Pandėlio vidurinę mokyklą, o 1956 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo renkamas Vilniaus miesto tarybos nariu, subūrė intelektualų sambūrį  „Patirtis“, aktyviai talkina rengiant monografiją „Pandėlys“.

Renginyje dalyvavo du garbės piliečiai: dailininkas, juvelyras, skulptorius, medalininkas Petras Henrikas Garška ir istorikas, muziejininkas, kolekcininkas Andrius Dručkus.

Posėdžio vedančiojo vicemero Egidijaus Vilimo paraginti tylos minute rokiškėnai pagerbė Anapilin išėjusius garbės piliečius: Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską, tapytoją Moniką Bičiūnaitę, architektę Eleną Nijolę Bučiūtę, Vilniaus arkivyskupą Juozą Tunaitį; po mirties Rokiškio krašto garbės piliečių vardus gavusius partizanus Vytautą Gužą-Kardą ir Leonardą Grigonį-Užpalį.

Rajono meras Vytautas Vilys savo šventiniame pranešime apžvelgė krašto istoriją: rugsėjo 21 d. Didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegijoje, suteiktoje  Grigaliui Astikui, paminėtas Rokiškio vardas. Meras įvertino ryškiausių istorinių asmenybių įtaką Rokiškio raidai; pasidžiaugė verslo – Trumų, Sakaičių, Kanopų, Tarvydžių –  dinastijomis.

Seimo narys Vytautas Saulis savo kalbėjo:

– Kaip nesidžiaugti Lietuvos valstybinių ir nacionalinių premijų laureatais Liudu Dovydėnu, Sigitu Parulskiu, Vanda Juknaite, Monika Mironaite, Vytautu Jonu Sirvydu, Leonardu Kairiūkščiu?  Rokiškio kraštas žinomas ir savo darbščiais ir kūrybingais verslininkais. Gaminame sūrį, pieno, mėsos ir žuvies produktus, aliejų, spiritą, vyną, kepame duoną ir pyragus; gaminame žemės ūkio techniką, alternatyvią energiją, siuvame drabužius, vejame virves…  O kaip nepaminėti mūsų teatrinių tradicijų, medžio skulptūrų, tapytų langinių, vargonų muzikos festivalių?! Rokiškis teikia Liongino Šepkos, Liudo Dovydėno, Juozo Keliuočio premijas.  Simboliška, kad Rokiškio šventės išvakarėse Vilniuje, Lietuvos mokslo akademijos salėje buvo minimos  žurnalo „Naujoji Romuva“ atkūrimo 20-osios metinės: Juozo Keliuočio premija įteikta rašytojui filosofui Arvydui Juozaičiui.

Už dėmesį savo kraštui V.Saulis dėkojo ir Vilniaus rokiškėnų klubui „Pragiedruliai“.

Rokiškio savivaldybės mero padėkos raštus pelnė  Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistės Ligita Bočiulytė ir Neda Letutytė,  Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė Sigita Baranovskienė,  Rokiškio ligoninės gydytoja Filomena Čerškuvienė, Viesitės savivaldybės tarybos pirmininkas Janis Dimitrijevas, UAB „Daivida“ generalinis direktorius Vidmantas Kanopa, dailininkė, keramikė Giedrė Masiulytė-Burbienė, Aleksandravėlės filialo bibliotekininkė Alma Mekšėnienė, Rokiškio miesto Velykalnio bendruomenės pirmininkas Stasys Mekšėnas, Kriaunų seniūnijos seniūnas Arvydas Rudinskas, verslininkė Laimutė Sadauskienė, ekstremalaus sporto entuziastas Robertas Strumskys, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro gydytoja Gražina Tūskienė, mokytoja, Kamajų bendruomenės pirmininkė Jolanta Vygėlienė, Kriaunų armonikierius Vladas Žilinskas bei režisierė Neringa Danienė.

Rokiškio savivaldybės vadovus, tarybos narius, pačius rokiškėnus sveikino Latvijos Jėkabpilio, Aiskrauklės, Viesitės; Baltarusijos Postavų bei kaimynų biržiečių delegacijos. Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis, beje, kaip ir Vilniaus meras Artūras Zuokas, sveikinimą rokiškėnams atsiuntė raštu.

temainfo.lt

Ritos Aukščionytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_44.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_47.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_48.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_49.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_50.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_51.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_52.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_53.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_54.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_55.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_56.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_57.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_58.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_59.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_60.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_61.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_62.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_63.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_64.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_65.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_66.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_67.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_68.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_69.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_70.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_71.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_72.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_73.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_74.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_75.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_76.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_77.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_78.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/rokiskiui_515_79.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]