Šiandien Rokiškio rajono vicemerui ketinama teikti interpeliaciją

Rokiškio rajono vicemeras Egidijus Vilimas

Kaip jau rašė temainfo.lt, liepos 28 d. Rokiškio rajono tarybos opozicija atsiėmė sprendimo projektą „Dėl savivaldybės mero pavaduotojo Egidijaus Vilimo atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą juo”. Nesvarstyti šio klausimo nuspręsta po to, kai savo ataskaitą pateikė Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius: paaiškėjo daug naujų dalykų, todėl Tarybos opozicija sustabdė interpeliacijos vicemerui svarstymą – teikiamo sprendimo projektą žadėta papildyti.

Labai sunku nuspėti, kokiomis nuotaikomis į šiandienos, rugsėjo 29 d., posėdį rinksis rajono Tarybos nariai: prieš keletą dienų meras atsiribojo nuo jį iškėlusios socialdemokratų partijos ir pažadėjo lojalumą opozicijai.

 

Kai meras dar nebuvo atsižadėjęs savo partijos

Nors klausimas minėtame posėdyje nebuvo svarstomas, vicemeras paprašė žodžio.

– Prašau leisti pasisakyti. Nes šitie žaidimai ir apjuodinimas, surašius motyvus ir dar… Jis negali būti taip, žmogiškai, paliktas. Todėl aš, manau… Prašau Tarybos leisti man pasisakyti, atsakant į interpeliantų siūlymus. Jie yra paviešinti. Manau, taip pat turiu taisę, kaip ir kiekvienas Tarybos narys, išsakyti savo nuomonę apie savo darbą, – siūlė jis ir pridūrė: – Man – iš viso! – šita interpeliacija… Aš jau esu laimėtojas, nes pajutau didžiulį palaikymą žmonių.

Meras A. Vagonis tuomet dar nebuvo suabejojęs savo partiniais įsitikinimais, tuomet dar visiems įprastu tonu pareiškė:

– Galutinį sprendimą vis dėlto privalau priimti aš.

Tiesa, prieš tai Tarybą jis perspėjo einąs pasitarti su Kristina (Vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai, aut. past.), vėliau išreiškė nuomonę, kad gerbiami opozicijos nariai manipuliuoja tuo, „kad jiems nebūtų pateikti atsakymai”, ir dar pareiškė norą atkreipti spaudos dėmesį. Jis sakė:

– Tie žmonės, kurie paskleidė šituos kaltinimus, jūs žinot, kad jūs privalote suteikti galimybę politikui atsakyti į šiuos klausimus.

Spauda tylėjo.

– Egidijau, prašau į tribūną tada, – meras pasiūlė pats.

 

Vicemero nuomonė apie savo darbą

– Nesiblaškykite, kolegos”, – patarė vicemeras E. Vilimas ir apie savo darbą kalbėjo ilgiau nei 20 minučių.

Kalbėjo vicemeras apie mero jam priskirtas kuruoti sritis, apie tai, ką jose jam pavyko nuveikti, žadėjo nekalbėti apie bendrąsias funkcija, bet tik apie tai, kur reikėjo prioritetų išgryninimo ir naujo požiūrio. Vardino, kiek buvo skirta mokyklų baldų ir kompiuterių atnaujinimui (60 tūkst. eurų),  įrengtos dvi 3D klasės, robotikos kabinetas, 2 tūkst. eurų skirta suaugusiųjų ugdymui, pastariesiems įdiegtos trys programos, jos labai populiarios ir, dėkui, jos yra vykdomos; vystomas neformalus vaikų ugdymas (gerai vystomas), techninės kūrybos ir technologijų krypties programų skaičius nuo 26,5 proc. išaugo iki 47,8, įgyvendinamos „Erasmus” programos, pagirtinas lopšelių-darželių darbas, 560 mokinių dalyvavo moksleivių žaidynėse, sėkmingai traukė virvę.

Vicemero veiklos tiek daug, jog nė nebeaišku, ką beveikia mokyklų ir gimnazijų vadovai…

Už mecenavimą padėkota verslininkams Daliui Trumpai, Rimantuos Sakačiui. Išvardinta bent dešimt šalių, kuriose rungėsi matmintinio dalyviai; net 16 asmenų baigė vaikų globojimo kursus, veikia Obelių krizių centras: yra galimybė apgyvendinti penkias šeimas, švietimiečiai vasarą aplankė visas šeimas ir dar kartą važiuos.

Kalbėtojas perėjo prie asmeniškumų: ėmė siūlyti papasakoti, kaip privatizavo automobilį, kaip atsikratyti praeities šešėlio, kaip nekerštauti…

– Mes klystame, stojame ir vėl klystame, – vicemero kalbai pritarė meras, nesuprantąs, kodėl opozicija yra tokia akla – to nematyti neįmanoma, ogi opozicijos pateikti vicemero vertinimai, anot mero, tėra  dergalai.

 

Kokias šįkart derėtų taikyti kardomąsias priemones?

Ilga vicemero kalba daugelį privertė susimąstyti, ar apie matmintinio konkursus nepapasakotų įdomiau tie, kieno pastangomis rokiškėnai juose ir dalyvauja. Ar normalu, kitų nuopelnus prisiimti sau?

Vicemeras nė žodžiu neužsiminė apie Rokiškio kultūros centro auditą, nepasigyrė Rokiško kultūros centro vienmečio direktoriaus Eriko Druskino sukurta internetine svetaine Rokiškio – 2019 metų Lietuvos kultūros sostinės – projektui viešinti. Niekam neaišku, bet gal aišku vicemerui, ar tai buvo nauja svetainė ar už tą pačią avansu firmai pervesta 861,05 Eur? Įmonė,  pateikusi sąskaitą-faktūrą už 1210 Eur – priskaičiavo PVM, – nenurodo, kokius programavimo darbus įsipareigojo atlikti.

Su firma „Qed Limited Company” dėl dalyvavimo šokio projekte „Tidendžekt” E. Druskinas sutartį sudarė užsienio kalba. Už spektaklio sukūrimą, atlikimą, gyvenimo išlaidas pervesta 600 Eur. „Įgyvendinant šį projektą Centras patyrė eilę papildomų išlaidų, kurios niekur nebuvo numatytos” – rašoma audito ataskaitoje. Rokiškio kultūros centro duomenimis, neteisėtų išlaidų padaryta už 2 107 Eur.

Festivalį „Vaidiname žemdirbiams” tarptautiniu padariusio E. Druskino įsakymu buhalterė Sonata Čiūrienė apmokėjo keturių ukrainiečių kelionės pirmyn-atgal išlaidas…

O kur dar išdraskyta Valstybės investicijų programos lėšomis suremontuota Mažoji teatro salė?

Čia gi ne tas atvejis, kai galėjo padaryti nuostolių: tai atvejis, kai jų iš tiesų padaryta. Kažin ar dar niekieno nepaimtas seilių mėginys DNR nustatyti? Ar nepaskirta kardomoji priemonė – neišvykti? Kurie dabar septyni savivaldybininkai eis liudytojais lūkuriuoti prie teismo posėdžių salės durų? Video monologu merui derėtų tai paaiškinti.

Audito išvadose 11 pažeidimų surašyta vien Kamajų Antano Strazdo gimnazijai: organizuota nereglamentuota stovykla – be įsakymų, be programų ir ataskaitų – pinigai pasiimti, bet neaišku, ar buvo vykdomos veiklos. Dubliuojasi gimnazijos darbuotojų pareigybės; su etatiniais darbuotojais nuolat be jokios priežasties sudaromos terminuotos sutartys nė nenurodant, kokio tai dalyko mokytojas, su tais pačiais darbuotojais pasirašomos kelios (net po tris) darbo sutartys, neaišku, kuo remiantis nustatomi tarnybinių atlyginimų koeficientai. Gimnazijos transportas naudojamas ūkiniams subjektas, fiziniams asmenims, nors Tvarkos apraše tokie dalykai nenumatyti.

Bent 13 puslapių audito ataskaita parengta ir Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinei mokyklai. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas pasirašo įsakymus, kuriais įstaigos direktorių kelioms dienoms mokyklos autobusu siunčia į komandiruotę maršrutu Jūžintai-Palanga-Jūžintai, o kas naudojosi tarnybiniu transportu Jūžintai-Birštonas-Jūžintai arba Jūžintai-Nida-Jūžintai, taip ir neaišku. Neaiškiomis kainomis mokykla nuomoja poilsiavietę, baidares, teikia maitinimo paslaugas. Vicemeras, kalbėdamas apie šios mokyklos pasiekimus virvės traukime, visai be reikalo pats tempia virvę ir neišsako viešos savo nuomonės apie auditą rajono kultūros ir švietimo srityse.

 

Nepasitikėjimas reiškiamas remiantis motyvais…

Rokiškio rajono savivaldybės parengtame sprendimo projekte siūloma 2017 m. rugsėjo 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotoją Egidijų Vilimą atleisti iš pareigų praradus pasitikėjimą. Nepasitikėjimas reiškiamas remiantis šiais motyvais:

– eidamas Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas E. Vilimas reikiamai nepateisina rajono savivaldos šio laikmečio progresyvių permainų, novatoriškų idėjų, investicijų pritraukimo, tinkamai negeneruoja ir neįgyvendina gyventojų idėjų, neskatina jų, bendruomeniniais, demokratiškais principais, esant laisvais nuo partiškumo ir politinių įsitikinimų, dalyvauti bendruomeninėje veikloje, šalinti ir išgyvendinti įsisenėjusias bėdas įvairiose, jautriose rajono socialinėse srityse;

– netoleruotinai neatsakingai atlieka pareigas, nes neturi ir nesivadovauja pareigybių aprašymu, pareigybių charakteristika, neturi numatytų kuruojamų savivaldos veiklos sričių, neturi viešai paskelbtų funkcijų, neplanuoja arba ne visada planuoja darbo laiką, neskelbia arba ne visada skelbia savo darbotvarkę viešai savivaldybės internetinėje svetainėje;

– neretai neįžvelgia esančių problemų rajono švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, sveikatos priežiūros ir kitose socialiai svarbiose ir jautriose rajono savivaldos srityse, dažnai neryžtingai jas sprendžia;

– konstruktyviai ir principingai nesprendė savo deklaruojamai kuruojamose srityse Audito tarnybos nustatytų pažeidimų išgyvendinimo ir atsakingųjų asmenų atitinkamo įvertinimo, nepasirūpino, kad nustatyti analogiški pažeidimai nebūtų kartojami kitose įstaigose;

– pastoviai proteguoja partiečių ir valdančiosios koalicijos partijų narių įdarbinimo į atsilaisvinančias arba naujai steigiamas pareigas Savivaldybės įstaigose, įmonėse, organizacijose, tuo atbaido nepartinius jaunus, perspektyvius, išsilavinusius žmonės gauti darbą Savivaldybės įstaigose;

– nepagrįstais, viešais, kritiniais pasisakymais, replikomis ir abejonėmis dėl savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos ir šios komisijos iniciatyvos atlikti tyrimą dėl ledo aikštelės Rokiškio mieste įrengimo ir jos priežiūros bei tyrimo dėl darbo drausmės pažeidimų Kūno kultūros ir sporto centre, tinkamai nepritaria visuotino nepakantumo ir nesitaikstymo su bet kokiomis korupcijos apraiškomis valstybinei politikai, tokiais veiksmais sukelia abejones Savivaldybės svarbių antikorupcinių priemonių tikrumu ir nuoseklumu, mažina pasitikėjimą rajono politikų, Savivaldybės administracijos organizuojamomis ir atliekamomis Korupcijos prevencijos priemonėmis, atgraso gyventojus aktyviai dalyvauti svarbioje antikorupcinėje veikloje, taip slopina jų optimizmą ir tikėjimą galimybėmis pasiekti teigiamą rezultatą;

– neprincipingai, neatsakingai ir nuolaidžiai vertina nustatytus tiesioginės veiklos trūkumus, darbo drausmės pažeidimus, neūkiškumo, atsakingumo stokos, netinkamos vadybos faktus Kultūros centre (buvusio direktoriaus Eriko Druskino darbe) ir analogiškus trūkumus bei grubius darbo drausmės pažeidimus, nustatytus Kūno kultūros ir sporto centre;

– kaip mero pavaduotojas nevienijo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narių konstruktyviam darbui.

Projekte numatoma pavesti Savivaldybės administracijai atleidimo iš pareigų dieną išmokėti Egidijui Vilimui jam priklausantį darbo užmokestį, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei įpareigoti jį iki spalio 2-osios darbo dienos pabaigos perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriui Valerijui Rancevui pagal reikalų perdavimo aktą, dalyvaujant Savivaldybės merui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotr.