Rokiškio kultūros centras švenčia 40-metį

Rokiškio kultūros centro archyvo nuotr.

 

Kaip praneša rajono savivaldybė, Rokiškio kultūros centras duris atvėrė 1980 m. balandžio 30 d.

Pirma direktore buvo paskirta Virginija Rudokienė. Vėliau keitėsi įstaigos struktūra, pavadinimai: 1994 m. Kultūros namus sujungus su Savivaldybės teatru įstaiga pavadinta Rokiškio rajono savivaldybės teatru. 2003 m. pavadinimas pakeistas į Rokiškio kultūros rūmus, o 2007 m. įstaiga gavo savo dabartinį pavadinimą – Rokiškio kultūros centras. Įstaigos logotipe tebenaudojamą simbolį – menų paukštį –sukūrė dailininkas Arūnas Augutis, paprašytas tuometinio direktoriaus, šviesaus atminimo Jono Korenkos.

Ilgiausiai įstaigoje dirba Birutė Bagdonienė, 1985 m. veiklą čia pradėjusi pramogų organizatore, o šiandien ji – kultūros projektų vadovė, ir Irena Bliudžiūtė, nuo 1987 m. dirbusi sandėlio vedėja, šiandien – ūkio specialistė.
Dabar įstaigai vadovauja direktorė Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė.


Parengė temainfo.lt