Šiandien kupiškėnai laukia rajono vicemero interpeliacijos rezultatų

 

Šiandien, kovo 17 d., sušauktas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos neeilinis posėdis. Svarstomi trys darbotvarkės klausimai: „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos atleidimo iš pareigų (pareiškus nepasitikėjimą juo) slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo”, „Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo” ir „Dėl Aurimo Martinkos atleidimo iš Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą”.

Nepasitikėjimą Kupiškio rajono vicemeru A.Martinka pareiškė 10 rajono Tarybos narių. Prie Darbo partijos narių Virginijaus Andrijausko ir Modesto Puišės bei Visuomeninio rinkimų komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu” atstovų Zigmanto Aleksandravičiaus, Valentino Beinorio ir Vilijos Morkūnaitės prisijungė penki Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Gaila Matulytė, Jonas Jarutis, Leonas Apšega, Žilvinas Aukštikalnis ir Zita Kaušakienė. Komitetas ir „žalieji”, rinkimuose į rajono savivaldą buvę didžiausi priešininkai, suvienijo jėgas vietinės politikos atsitiktinumui – o gal pavyks įveikti valdančiąją daugumą? Partijos Tvarka ir teisingumas narys Danas Baronas kol kas išlieka neutralus.

– Kaip jaučiatės? – dieną prieš posėdį kalbinome Kupiškio rajono savivaldybės vicemerą A.Martinką.

Labai nesijaudinu. Tai bus galimybė išsakyti savo nuomonę dėl metamų neaiškių kaltinimų, išgirsti tikruosius priekaištus. Juk iki šiol Komitetas svaidėsi tik įžeidinėjimais. Jų buvo įvairių.

Kaip vyks pats interpeliacijos procesas?

Nepasitikėjimą pareiškę Tarybos nariai 10 min. skaitys kaltinamąją kalbą. Man irgi bus skirta 10 min. Kiekvienas Tarybos narys turi 5 min. pasisakymo teisę. Visi 24 nariai galės man užduoti po klausimą.Tuomet – slaptas balsavimas, balsų skaičiavimas.

Savo 10 min. kalbą saugote galvoje ar popieriuje?

– Kalba išguldyta. Rajono situacija man visai neblogai žinoma. Matysiu pagal poreikį, kokių skaičių man labiau reikės, – dabartinės ar prieš tai rajonui vadovavusios valdžios rezultatų.

2015 m. lapkričio 12-osios posėdyje Komiteto pateiktame kaltinimų rašte Jums buvo išreikštas nepasitikėjimas dėl Kupiškio kultūros centro dailininko išėjimo iš darbo savo noru ir dėl Rokiškio režisierės pakvietimo organizuoti naujametinį renginį. Ar šie kaltinimai vis dar tokie pat stiprūs?

– Dailininkas ėjo išėjo, o Senųjų metų palydų renginį vertino visas Kupiškis. Dėl šių dalykų pretenzijų man niekas nebeturi. Dabar sugalvoti nauji kaltinimai.

Kuo grindžiamas nepasitikėjimas Jumis?

– Man pateikti keli kaltinimai: dėl, neva, įvestos sumaišties Kupiškio kultūros centre, nebendravimo su opozicija, socialdemokratų partijos garsinimo darbo metu, nesuorganizuoto Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto posėdžio ir net dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymo pažeidimo.

Kaip Jūs pats pakomentuotumėte kaltinimą dėl sumaišties Kultūros centre?

– Apžvelgiant jo ekonominę situaciją neįmanoma nepastebėti, jog per nepilnus metus Kupiškio kultūros centras išmokėjo 40 tūkst. eurų pradelstų mokėjimų. Ši skola susidarė per 2013, 2014 ir nepilnus 2015 metus, rajonui vadovaujant dabartiniam opozicijos lyderiui, interpeliacijos autoriui Jonui Jaručiui. Kultūros darbuotojams laiku mokami atlyginimai (nutraukta įsivyravusi tradicija bibliotekininkų, muziejininkų, kultūros darbuotojų atlyginimus rajono biudžete planuoti tik iki lapkričio mėnesio), išmokėtos Kultūros centro skolos už komunalines paslaugas.

Visi mato ir suaktyvėjusį kultūrinį rajono gyvenimą, ūgtelėjo Centro lankomumas. Baigėme suformuoti struktūrą: aiškiai apibrėžti etatai, padaliniai, parengti pareigybių nuostatai (etnokultūros pareiginių nuostatų iki šiol iš viso nebuvo), vadybos struktūra; sutvarkyta kolektyvų narių apskaita.

Kai kuriems, žinoma, nepatinka reikalavimas turėti kolektyvą. Ar gali mokytojas neturėti mokinių? Ar gali režisierius neturėti kolektyvo ir jokių konkrečių įsipareigojimų?

Akivaizdu, kad ši tvarka nepatinka centro režisierei, Tarybos narei, interpeliacijos autorei Vilijai Morkūnaitei. Jai tenka trauktis iš susikurtos komforto zonos.

 Kiek šiuo metu Kultūros centras skaičiuoja etatų?

– 49,7.

Ar yra konkrečių kaltinimų Kultūros centrui?

– Gal juos sukonkretins šiandien?

Kaip dėl neįvykusio posėdžio?

– Laukėme susitikimo su tuometine sveikatos apsaugos ministre. Į ministeriją buvome pakviesti trečiadienį, tradicinę komitetų posėdžio dieną. Negalėjome atsisakyti vizito svarbiu mūsų rajono ligoninei klausimu.

Kokie kaltinimo dėl asmens duomenų teisės apsaugos įstatymo pažeidimo motyvai?

– Esu rajono Savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos pirmininkas. Gavome signalų, kad Alizavos seniūnija nepakankamai atsakingai skiria socialines pašalpas. Į seniūnijos posėdį nuvykau kartu su Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartuliene ir vyriausiąja specialiste Stanislava Bartusevičiene. Pasiaiškinime situaciją, pakalbėjome su žmonėmis. Tokių pokalbių buvo bene aštuoni. Kai kurie įtarimai pasitvirtino. Kaltinimai, kad susikuriu galimybę išplatinti duomenis apie asmenis, tėra bandymas susireikšmiti. Jau praėjusių metų birželį esu pasirašęs konfidencialumo sutartį ir ja vadovaujuosiu.

Vedėja ir vyriausioji specialistė vyko ir į Subačiaus seniūniją. Seniūnas Vidmantas Paliulis jų nė neįsileido į posėdį. K

– Kažin ar šalyje yra pasitaikęs atvejis, kad seniūnas neįsileistų Savivaldybės administracijos darbuotojų?

– Savo tokį poelgį jis motyvuoja tuo, kad administracijos darbuotojai nėra seniūnijos atstovai; jų neįsileisdamas jis, neva, apsaugojo jas nuo Įstatymo pažeidimo.

Minėtos komisijos nariai gali ir privalo peržiūrėti ir koreguoti seniūnijų Pašalpos skyrimo komisijų sprendimus. O tam, kad nepasikartotų Subačiaus seniūno atvejis, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas šią tvarką įtvirtino savo potvarkiu. Subačiaus seniūnijoje nustatyta daug pažeidimų; seniūnas viršijo įgaliojimus. Bandymas išvengti priežiūros ir kontrolės vėliau tapo politinės kovos priemone.

– Ar Jums suprantamas kaltinimas dėl opozicijos ir pozicijos nebendravimo?

– Jei atvirai, nelabai. Tikrai niekas netrukdė Tarybos narei, buvusiai Kupiškio jaunimo centro direktorei, interpeliacijos autorei Gailai Matulytei ateiti ir paaiškinti, kaip turi būti vykdoma darbo su mobiliu jaunimu veikla, kad per mėnesį rajono ribose įveiktum 1200 km. Mums pavyko pakeisti šią projekto dalį, ir dabar veikla vykdoma visoje Lietuvoje: Kupiškio jaunimo centras susipažįsta su kitų rajonų ir miestų jaunimo centrais; surengta apie 20 išvykų. Kupiškio jaunimo centras iš tiesų tapo atviras jaunimui ir tai mane labai džiugina.

Opozicija nesidalino patirtimi: mes vieni laužėme galvas, kaip pakeisti KJC projektą, kad vykdant antrą jo etapą nereiktų griauti to, kas padaryta pirmame. Projekte nebuvo numatyti komunikaciniai – vandens, šildymo, kanalizacijos – įvedimai. Apšildžius pamatus ir paklojus trinkeles vėl būtų tekę visa tai ardyti. Kažin ar reikia aiškinti, kokius kryžiaus kelius teko nueiti, kad Centrinę projektų valdymo agentūrą bei Socialinių reikalų ir darbo ministeriją įtikintume keisti projektą, išvargintame rajono biudžete rasti 47 tūkst. eurų tuos pakeitimus įgyvendinti?

– Tai dabar komunikaciniai įvadai padaryti?

– Taip.

– Kaip manote, ką būtų sakiusi opozicija, jei antrame darbų etape būtų reikėję daužyti pamatus?

–Būtų pradėję platinti „Veido” tyrimų rezultatus, kuriuose Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, atėjęs vadovauti rajonui, turinčiam 113 tūkst. eurų pradelstų mokėjimų skolą, užima prastą vietą. Jam ir jo komandai pavyko grąžinta įsiskolinimų už 104 tūkst. eurų; liko 9 tūkst. O juk ir metai dar nepraėjo nuo mūsų vadovavimo rajonui.

– Ką atsakysite dėl socialdemokratų partijos reklamavimo?

– Lapkričio 13 d. Kupiškio krašto muziejaus surengtame Kazio Šimonio vardo Aukštaitijos regiono tautodailininkų parodos dalyviui įteikiau Lietuvos socialdemokratų partijos Kupiškio skyriaus prizą. Ši partija nėra uždrausta. Ji išlieka populiari dėl savo principinių pozicijų ir nuoseklios veiklos. Mano pareigos yra politinio pasitikėjimo, įstatymas manęs neįpareigoja sustabdyti partiškumo einant vicemero pareigas; priešingai – merui ir vicemerui suteikia galimybę dalyvauti Tarybos darbe, kaip to negali administracijos direktorius, skyrių vadovai, seniūnai, biudžetinių įstaigų vadovai. Tik Lietuvos Respublikos Prezidentas privalo sustabdyti partinę narystę.

Bet, kai nėra prie ko prisikabinti, tai interpeliacijos autorius Z.Aleksandravičius prisikabino prie dovanos. Beje, muziejininkai kreipėsi į mūsų skyrių, prašydami paremti renginį. Kažin kuo būčiau kaltinamas, atsisakius remti? Ką bekalbėtume, kritika turėtų būti motyvuota ir su pasiūlymais. Žinoma, ir patys turėtų būti pavyzdžiu rajono politikoje.

– Kaip, Jūsų manymu, esate vertinamas visuomenės?

– Buvo ir skaudžių sprendimų. Juk teko atleisti 37 švietimo sistemos darbuotojus. Tačiau rajono biudžete švietimo dalis sumažėjo nuo 51 proc. iki 46. Pirmą kartą po kelerių metų ne tik Kultūros centras, bet ir švietimo įstaigos metus baigė be skolų komunalininkams. Neseniai Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas man pasidžiaugė, kad pavyko į priekį susimokėti mokesčių. Kada taip yra buvę?

 Mes suformavome nedeficitinį Kupiškio rajono biudžetą. Opozicija tik kritikavo, mėtėsi netiesioginiais priekaištais. Opozicijos lyderis J.Jarutis, vertindamas biudžetą, sakė, jog buvo padarytos tam tikros „kliurkos”. Kokios? Jo „kliurkos” tik ir liko tam tikromis.

Žinau opozicijos viešus ir neviešus vertinimus, nepagrįstus kaltinimus. Z.Aleksandravičiaus pareiškimas laikraštyje, neva, rajonui atėjo vadovauti vadybos stokojantys žmonės tėra nesantarvės kurstymas, apsimestinis nutylėjimas apie pasiektus rezultatus.

– Kokių tikitės šiandienio posėdžio slapto balsavimo rezultatų?

 – Protingų.

– Dėkoju už pokalbį. Rezultatų lauks visas Kupiškio rajonas.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotr.