Šiandien Anykščių rajono valdininkai – kaip niekad! – vėlavo į darbą

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė pavaldiniams išsiuntinėjo skubų savo Įsakymą su nuoroda „Perskaityti ir vykdyti BŪTINA”.

Skubos tvarka parengtame įsakyme „Dėl leidimo meluoti” nurodoma: „Vadovaudamasi sveiku protu ir geru humoro jausmu, atsižvelgdama į visų darbuotojų teisingą požiūrį į juoką, nesąmones ir mero pritarimą tam, siekdama šį išskirtinį penktadienį paversti turiningu, l e i d ž i u  ir  s k a t i n u visus darbuotojus šiandien išradingai meluoti, o, pavargus nuo melo, pasidaryti miego pertraukėles.”

Administracijos direktorės pastaba informuoja, kad šis Įsakymas negali būti skundžiamas.

Juokai juokais, bet šiandien Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė V.Veršulytė, ko gero, kaip niekada daug nagrinėjo ir vertino pavaldinių pasiaiškinimų dėl vėlavimo į darbą. Vieną jų ji perdavė tirti komisijai.

Rokas Bakšys į darbą pavėlavo dėl to, kad jį ryte apgavo laikrodis, galimai jo namuose pasikeitė laiko juosta. Direktorės nurodymu, Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo Audronio Gališankos pavedimu, į darbą pavėlavusiojo namuose įvesta Filipinų laiko juosta GMT +8:00.

Vairuotojas A.Čepėnas į darbą pavėlavo dėl didžiulės eilės prie sūrelių. Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Almantas Žvirblis priminė, kad tokios nedrausmingumo priežastys lemia sustorėjimą, o tai negarantuoja grožio, laimės ir kitų noro su tavimi bendrauti. Ar vairuotoją tai atgrasys nuo sūrelių, parodys 2017-ųjų balandžio 1-oji.

Administracijos darbuotojas Gražvydas Mekšėnas savo vėlavimą į darbą paaiškino klasikiniu pavyzdžiu. „Su BALANDŽIO 1-ąją!” rašo jis administracijos direktorei.

Loreta Peslekienė pagarbiai, bet juntamai paskubomis aiškinasi: „Gerb. mere, gerb. administracijos direktore, šiandien vėluoju 1 val., nes šiandien – balandžio 1 d. Pagarbiai. Loreta.”

Kitas nebesiginčytų, bet Renatas Seniūnas įrodinėja, kad jis į darbą nevėlavo. Kaip aiškėja iš Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo A.Žvirblio rezoliucijos, R.Seniūnas vis dėlto buvo nubaustas.

V.Vitkūnas į darbą vėlavo užstrigęs kamštyje prie Lajų tako. Apie šio tako išmontavimo (gal net sprogdinimo) darbus su p. Vitkūnu tarsis savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Saulius Rasalas.

Ingos Žukauskienės pasiaiškinimui tirti buvo sudaryta komisija. Ji aiškinsis, ar tikrai pakeliui į darbą p. Ingą sustabdė pagyvenusi meška (nėra aišku, ar tai vyras, ar moteris, aut. past.), ir ją teko vežti į Anykščių autobusų stotį, įsodinti į Vilniaus autobusą, išvažiuojantį 8.05 val. Logiška, kad moteris buvo priversta vėluoti į darbą.

Šie ir kiti dalykai Anykščių rajono savivaldybės vadovus privertė keisti „Vieno langelio” sistemos darbuotojus. Nuo šiandien jais paskirti Veneta ir Kęstutis. Iš Savivaldybės facebooko nuotraukų matome, kad merui Kęstučiui Tubiui toks pakeitimas patinka: sėdi, šypsosi. V.Veršulytė atrodo susirūpinusi. Žinia, čia – ne administracijai vadovauti. Bet gi ne! Kitoje nuotraukoje šypsosi ir ji.

 

Parengė Rita Briedienė