Šį kartą kokybės vadybos stažuotė vyko Tenerifėje

Į stažuotę Ispanijos Tenerifės saloje vyko aštuoni Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos bei Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (KTVM).

Kaip praneša KTVM vyriausioji finansininkė Gražina Stanelienė ir socialinė pedagogė metodininkė Jovita Mačienė, tai projekto „Kokybės vadyba – dabartis ir perspektyvos“ kovo 10–17 organizuota stažuotė. Projekto koordinatorius – Panevėžio M.Rimkevičaitės technologinė mokykla. Projekto tikslas – profesinėse mokyklose užtikrinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią Europos profesinio mokymo kokybės nuostatas ir profesinių mokyklų veiklos kokybės gerinimo strategijas.

Lankytasi keturiose – Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, IES Virgen de la Candelaria, IES La Guancha ir  IES San  Juar de la Rambla – profesinio mokymo institucijose, kuriose įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinį ISO 9001:2008 standartą.

„Buvo įdomu sužinoti, kad Kanarų salose yra tik 26 mokyklos, kuriose ši sistema yra įdiegta, ir visos jos bendradarbiauja, susijungusios į aljansą. Šiose mokyklose suvienodinta vertinimo sistema; mokymas vyksta taikant įvairius metodus, tačiau ugdymo procesas yra standartizuotas. Didelis dėmesys skiriamas stebėsenai – stebimi mokinių mokymosi pasiekimai, įsidarbinimo galimybės. Susitikimų metu buvo akcentuota, kad visos sertifikuotos mokyklos gauna didesnę valstybės paramą. Jei mokyklos sertifikuotos, jos gali vykdyti mokymus iš išorės, rengti įvairius kursus, mokymus suaugusiesiems”, – rašo www.ktvm.kupiskis.lm.lt.

Tarptautinės stažuotės metu susipažinta su Kanarų salų švietimo sistema ir jos tobulinimu taikant kokybės vadybos sistemą; su pedagogais ir mokyklų vadovais diskutuota apie šios sistemos teikiamas galimybes. Mokyklų atstovai supažindino su strateginiais tikslais ir prioritetais, sietinais su mokyklose taikoma kokybės vadybos sistema.

„Džiugu, kad turėjome galimybę pamatyti profesinių mokyklų materialinę bazę, lankėmės laboratorijose, kuriose mokiniai mokomi įgyti darbinių įgūdžių, stebėjome praktinį mokymą – pasisėmėme naujų idėjų, kurias galėsime pritaikyti ir savo mokykloje. Džiugino mus ir kultūrinė programa: aplankėme Teidės ugnikalnį, lankėmės Loro parke ir kitose įžymiose istorinėse vietovėse, maudėmės vandenyne” – dalinasi įspūdžiais G.Stanelienė ir J.Mačienė

 

Parengta pagal www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Jovitos Mačienės nuotraukos