Seserų Glemžaičių palikimas – begalė audeklų ir skiautelių…

Kaip tos audeklo nytys…

– Sutartinę giedodamas nebandyk apie ką nors kitą mąstyti – tuoj sumaišysi, – kalbėjo Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja, etnografė Alma Pustovaitienė gruodžio 20-osios Kupiškio etnografijos muziejaus parodoje „Seserų Glemžaičių drabužiai ir jų priedų rinkinys”, skirtoje kupiškėnų etnografijos parodos 55 metų jubiliejui paminėti.

Vienu sakiniu ir neatsakysi, kas lemia tokių renginių jaukumą. Šiuo atveju – Kupiškio rajono kultūros centro folkloro klubo „Jaunimo Romuva“ ir jos vadovės Daivos Palionienės  sutartinių sakrališkumas, kapelos „Kupiškio krašto muzikontai“ ir jos vadovės A.Pustovaitienės liaudiškos melodijos. Betarpiškumui sukurti didelės vertės turėjo etnografės A.Pustovaitienės tarmiška kalba, klausančiųjų pasitikėjimas jos žiniomis.

– Balsai turi susidaužti, persipinti, susidėlioti kiekvienas savo vieton – kaip ir tos audeklo nytys, – kalbėjo etnografė.

O audeklų audeklėlių, ant lapų suklijuotų skiautelių, nėrinių pavyzdėlių – begalė ekspozicijų salėje ir ant jos visų keturių sienų.

 

Napaaiškintų, ir nesuprastum

Kažin ar drąsu seseris Stefaniją, Elvyrą ir Mikaliną Glemžaites vadinti kolekcionierėmis, tačiau 1962 m. Etnografijos muziejui perduota per pusšimtį metų sukaupta, Kupiškio apylinkėse surinkta lietuvių moteriškų drabužių kolekcija verta visos Lietuvos garbės. Anot muziejininkų, surinkta per 30 tūkst. rankdarbių ir rūbų pavyzdžių, kurie perduoti 13 Lietuvos ir užsienio muziejų ar saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos Glemžaičių fonde.

Iš viso seserų Glemžaičių palikime yra 43 skiaučių pavyzdžių ir rankdarbių albumai, juose – per 9 tūkst. eksponatų. Kupiškėnai muziejininkai gali didžiuotis, išsaugoję 12 tokių albumų. Juose – sijonų, pasijonių, prijuosčių, nuometų, skarų, kelnių skiautinių, baltinių, rankšluosčių, paklodžių nėrinių pavyzdžiai.

Ant plačių palangių – rankdarbių įrankiai. Dažną tik muziejuose ir berasi. Nepaaiškintų, ir nesuprastum, kad smailumais į viršų lenktos žirklės skirtis ovalui ar apskritimui kirpti.

 

Kol bus bent vienas lietuvis

Parodai įrengtame Mikalinos kaunietiškos gyvenamosios aplinkos kambarėlyje – trys puošnūs kostiumai. Liaudies motyvų juose mažiau, bet apstu XX a. pirmos pusės panelėms būdingos mados elementų: trumpučiai švarkeliai, ilgi, kokius vėl imta nešioti, sijonai. Trys manekenai – tarsi trys seserys. Jos, visą savo gyvenimą atidavusios lietuvės moters rankų darbui įprasminti, jo vertei išsaugoti, dar nėra užmirštos. Manoma, jog taip ir neatsitiks, kol žemėje bus bent vienas lietuvis.

Nei gatvelės Glemžaičių vardais, nei paminklėlio joms Kupiškyje nerasi, bet ateityje gal ir bus. Juk nebeliktų nostalgijos anų dienų būties ir buities grožiui, jei nebūtų galimybės bent kiek visa tai pažinti, jei ne muziejininkų supratimas, kurie nūdienos daiktai rytoj stebins vakarykštės dienos liudijimu.

 

Tarsi apglostė eksponatus

Muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Giedrė Zuozienė nelietė rankomis eksponatų, bet savo pasakojimu juos tarsi apglostė.

Šis kambarėlis, anot jos, – ir yra parodos nuotaikai ir dvasiai perteikti. Kambarėlio dieninės, tuomet labai madingos tinklinės užuolaidos; naktinės, papuoštos tulpelėmis, paveikslėliai ant sienų, takeliai ir kilimai tapo seserų paminklais, tokiais įstabiais, be didelių reklamų, savaime susidvasinusiais.

Kilimėlis už spintos, nesusijusios su Glemžaitėmis, bet užrašu „1933 m. Kaunas” tapačios jų laikmečiui, beje, muziejui 1984 m. kainavusios 110 rublių (du minimalūs to meto tarybiniai atlyginimai), turi įdomią istoriją. Mikalina skiautinių kilimėlį buvo atidavusi Šiaulių pedagoginiam universitetui (tuomet – institutui), jį perėmė šio miesto „Aušros” muziejaus darbuotojas Vincentas Vaitiekūnas ir 1984 m. perdavė Kupiškio etnografijos muziejui – rankdarbis sugrįžo namo.

Mikalinos kambarėlyje – jos tėvo farmacininko Mykolo Glemžos namų suolas, beje, ką tik grįžęs iš restauracijos. Minkštoji suolo dalis, užkelta ant laibų kojų, tokia nestora, vis dėlto po ja tilpo slapta lietuviška literatūra. Net žandaras, atėjęs pas vaistininką konsultacijų, yra ant tos literatūros sėdėjęs…

Stalas visai šviežiai gautas iš Kupiškio rajono Alizavos krašto buvusio muziejaus „Glamžų seklyčia”. Ant stalo – seserų leidiniai „Merginų rankdarbių bibliotekėlė Nr. 2″, „Kupiškėnų vestuvininkai”, „Kupiškėnų lietuvių tautiniai drabužiai” ir žymioji knyga „Kupiškėnų senovė”.

Muziejininkei G.Zuozienei, projekto „Seserų Glemžaičių drabužių ir jų priedų rinkinys KEM“ autorei, atiteko Seimo nario Raimundo Martinėlio kalėdinis žydintis kaktusas. Jam smagu ir smalsu kuo geriau pažinti Kupiškį ir savo kraštą mylinčius žmones.

 

Ji pažinojo visas tris seseris

Tie, kas buvo parodoje, už pasakojimą dėkingi ir žurnalistei Eugenijai Urbonienei, asmeniškai pažinojusiai seseris, nuomojusiai jų pusseserės Viktorijos Puronaitės, „Senovinėse kupiškėnų vestuvėse” vaidinusios motiną, būsto kambarį, ir net talkinusiai seserims rengiant žymiąją 1961-ųjų parodą.

– Tai buvo „Kupiškėnų diena”. Jos paminėti suvažiavo šio krašto žmonės iš visos Lietuvos, atsivežė darbų. Atvyko dailininkė Bronislava Jacevičiūtė, keramikas Algirdas Laucius, skulptorius Juozas Kėdainis… – pasakojo E.Urbonienė

Anot žurnalistės, griežta buvo jaunesnioji sesuo Mikalina, visų vadinta paprasčiausiai Mika. Ji ir prisakiusi seserims ruoštis parodai.

Namuose stovėjo kelios spintos tautinių rūbų. Eugenija, tik baigusi mokyklą, ir buvo pristatyta prie ekspozicijų ruošimo darbų.

– Tik parodos atidaryme nedalyvavau, – kažką lyg ir nutylėjo Eugenija.

 

Gimnazistai kuria filmą

Renginį vedusi Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė susirinkusiuosius supažindino su Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokine Rūta Vizbaraite, dalyvaujančia filmuko apie Glemžų šeimą kūrime.

Anot Rūtos, 5 min. trukmės filmuko kūryba padėjo pažinti tikrus kultūros lobius – Glemžų šeimos intelektualiąją pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą.

Parodą padėjo parengti architektė Gražina Pajarskaitė ir tautodailininkė Irena Vapšienė.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, ilgametis Kupiškio kultūros centro folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ dalyvis, dėkojo visiems, surengusiems prisiminimų vakarą 1961-ųjų parodai, pakvietusiems į seserų Glemžaičių gyvenimą, neliečiamą užmaršties dulkių.

 

Rita Briedienė

Miglės Zakarauskaitės ir Adelijos Varnaitės nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_12.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_13.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_14.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_15.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_16.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_17.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_18.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_19.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_20.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_21.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_22.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_23.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_24.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_25.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_26.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_27.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_28.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_29.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_30.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_31.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_32.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/12/2016_kupiskio_muziejus_glemzaitesi_33.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]