Šepeta tebesaugo Sekminių šventės tradicijas

Nei pakilęs vėjas, nešinas durpių kamuoliais, nei besikaupiantys lietaus debesys neatbaidė šepetiškių ir jų svečių gegužės 6 d. rinktis į tradicinę ,,Vaikų ir jaunimo Sekminių“ šventę.

Ko tik čia nebuvo! Puikią programą apie gyvulių ganymo ypatumus, piemenėlių kasdienybę bei jų išdaigas, krečiamas laisvu laiku nuo ganymo, parodė Šepetos laisvalaikio centro vaikų folkloro ansamblis, vadovaujamas vadovės Vaivos Mališauskienė.

Šimonių kultūros namų merginų vokalinis ansamblis – jam irgi vadovauja V.Mališauskienė –  džiugino liaudiškomis dainomis; kai kurios jų būdingos ir mūsų kraštui.

Akordeonu grojo Kupiškio meno mokyklos mokinė šepetiškė Gablielė Špiegytė. Nepasididžiavo ir į šventę savo transportu atvyko graži noriūnietės Nidos Janeliūnienės šeimyna. Ernestas ir Remera atliko tris liaudiškus kūrinius, patys sau pritardami kanklėmis. Šventėje smuiku griežė Martyna Valaitytė, o būgnu jai pritarė jos močiutė, Šepetos laisvalaikio centro vadovė Gražutė Valaitienė bei meno vadovė V.Mališauskienė.

Kiekvienas šventės dalyvis gavo po saldų prizą ir žaliai dažytą kiaušinį – Sekminių simbolį.

Po meninės programos piemenėliai išskubėjo vainikuoti šepetiškės Bangos Šližienės karvių. Nei karvytės, nei jų šeimininkė neliko be vainikų. O piemenėlius šeimininkė vaišino sūriu, gardžiu pienu ir kitais skanumynais.

Kokia gi Sekminių šventė be kiaušinienės? Kol piemenėliai vainikavo karves, kiti šventės dalyviai ir svečiai vaišinosi kiaušiniene. Sočiai jos liko ir piemenėliams, grįžusiems iš laukų.

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/1_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/2_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/3_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/4_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/5_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/6_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/7_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/8_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/9_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/06/10_sepeta_sekmines.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]
Šventės metu neteko nuobodžiauti ir jaunimui – jis varžėsi įvairiose sportinėse varžybose. Prizus nugalėtojams įsteigė Šepetos gyventojas Lainius Sudnius. Už tai jam esame labai dėkingi.

Kas norėjo, turėjo progą pažiūrėti filmą apie Lietuvių kalendorines šventes. Kiti galėjo tiesiog smagiai pasišokti jaunimo vakaronėje, kurią pradėjo Šimonių kultūros namų vokalinis merginų ansamblis, šį kartą džiuginęs ne liaudiškomis, o šiandien populiariomis dainomis.

Sulaukę ryto piemenėliai vaišinosi Sekminių virtiniais: tą dieną kiekvienam dera jų suvalgyti po septynis. Pasisotinę piemenėliai puošė Šepetos gyventojų namų duris, kaišiojo jas beržų šakelėmis – taip daroma tam, kad Sekminių rytas būtų žalias, vaisingas ir šviesus.

Šventės dalyviai ir svečiai nuoširdžiai dėkoja kaimo gyventojams, parėmusiems šventę kiaušiniais, nuoširdžiu darbu, patarimais. O šventės žiūrovams esame dėkingi už gausius plojimus ir gerą nuotaiką.

Gražutė Valaitienė
Šepetos laisvalaikio centro vadovė

Autorės nuotraukos