Šeimos metai: ką kupiškėnams daryti su bičių šeima?

Kupiškio rajono savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus specialistas Antanas Odinas pats apsuko lipnia juostele ąžuolą galiūną, augantį prie alėjos, išsukančios iš Vytauto gatvės ir bėgančios Kupos link. Permatoma juosta jis pritvirtino skelbimą „Atsargai! Bitės“.

Ir tikrai: kitoje ąžuolo pusėje – mažytis rėvelis, į kurį bandė įlįsti gerokai už bitę didesnis, bet į ją panašus vabzdys.

– Tai širšė,  –  sakė pro šalį ėjęs vyriškis.

Anot jo, o ir paties A.Odino, mažai tikėtina, kad kažkurioje drevės vietoje susimetusi bičių –  o gal širšių –  šeima gali kelti kam nors pavojų: nieko neerzinamas vabzdys tylai sau dūzgė aplink rėvelį ir viena akimi stebėjo, ką mes darysime: ar tik nepretenduojame į tą patį ąžuolinį būstą. Mes į jį nesikėsinome, bet vabzdys įlįsdavo ir vėl išlįsdavo dėl visa ko užmesti į mus akį. Daugiau šios drevės gyventojų nepasirodė.

prettyphoto

– Paskambino man, prigąsdino: reikia gaisrininkus kviesti, ąžuolą perspėjančiomis juostomis aptverti, o gal net nukirsti jį, – temainfo.lt pasakojo specialistas A.Odinas.

Bet galima paprasčiausiai paskambinti Kristaus žengimo į dangų bažnyčios varpais ir paskelbti pavojų. Geriausia būtų, kad kupiškėnai evakuotųsi: kas tau leis kirsti ąžuolą ir naikinti bičių –  o gal širšių –  šeimą? Aptverdami ąžuolą įspėjamosiomis juostomis „Stop“ mes pažeistume jos teises. Vis dėlto – Šeimos metai.

Kupiškėnai neturi tikslių duomenų, kiek bičių ar širšių šeimų yra susispietusios rajono ir jo centro ąžuoluose. Apie kitus medžius  irgi nedaug tėra duomenų.

Dabar jau aišku: bent kelios medijos atlieka vabzdžio žurnalistinį tyrimą: žinių apie jį dar – ko gero! – bus.

temainfo.lt

Edvino Grėjaus nuotraukos