Savo stovyklos Kupiškyje įspūdžius pasakoja vokiečių kariai

Savo įspūdžius Kupiškyje perteikia vokiečiai pulkininkas leitenantas Thorstenas Friedrichas Friesas ir seržantas Bjornas Hansenas. Apie viešnagę Lietuvoje jie pasakoja Vokietijos karių kapų globos tautinės sąjungos (humanitarinės organizacijos, veikiančios 43-jose Europos šalyse) tinklalapyje. Aštuoni vokiečiai kariai liepos 2–12 dienomis Kupiškio rajone savanoriškai tvarkė Pirmojo pasaulinio karo (1914 07 28–1918 11 11) vokiečių karių kapines. Buvo sutvarkyti Alizavos seniūnijos Zazinyčių kaimo Vokietijos karių kapai bei pastatytas atminimo kryžius ant bendro kapo šalia Šimonių, nuo Svėdasų pusės.

Zasinyčiuose, kaip praneša rajono Savivaldybė, tėra išlikę devyni antkapiniai kryželiai su vokiečių karių pavardėmis, daug metų slėpęsi tarp krūmynų, o dabar kapinės aiškiai matomos: šalia jų akmenimis grįstame plotelyje įrengta kryžiaus vieta.

Šalia Šimonių tvarkomoje vietoje nelikę atskirų kapų, tik akmeninis paminklo postamentas. Čia kariai pastatė medinį kryžių, padirbintą paties Šimonių seniūnijos seniūno Gintauto Černiaus.

Vokiečių kariškiai nešė ant pečių kryžių bendros savo krašto karių kapavietės vieton, ir statė jį kartu su lietuviais.

Kariai pasakoja (santrauka): „Kaip ir ankstesniais metais Vokietijos Kropo vietovės kariai dalyvavome Vokiečių karių kapų priežiūros tautinė sąjungos (Volksbund Deutsche Kriegsgrä berfürsorge e. V“) veikloje. Leitenantas pulkininkas Rungė 5-ojo taktinės oro pajėgų eskadrono aštuonis karius paragino savanoriškai dalyvauti akcijoje, ir mes, vadovaujami vyresniojo personalo seržanto Bjorno Hanseno, liepos 1 d. išvykome į Lietuvą.

Atvykę į Kupiškį įsikūrėme 10 parų mūsų nakvynės vietoje – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendrabutyje.

Programos pirmas vizitas – į Zasinyčių kapines, apie 20 km nuo apgyvendinimo vietos. Supratome, kad tai bus labai geras bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir Kupiškio rajonu. Visi pavasario susitarimai buvo įgyvendinti: darbui paruošta įrankių ir medžiagų.

Maitinomės Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos valgykloje. Labai skaniai ir šviežiai paruoštas maistas turėjo įtakos gerai komandos nuotaikai. Apskritai verta paminėti ir šiltą priėmimą mokykloje, ir labai gerą bendradarbiavimą su Vokiečių karių kapų priežiūros tautinės sąjungos įgaliotiniu Lietuvoje Kazimieru Arlausku, Alizavos seniūnijos seniūne Raminta Ribokaite, Savivaldybės specialistu Vyčiu Zavacku.

Savaitgalį turiningai praleidome Palangoje. Šeštadienį leidomės beveik į šešių valandų kelionę Nemuno delta, kurioje atsivėrė įspūdingo grožio kraštovaizdis. Aplankėme Klaipėdos karių kapus, bateriją „Memel-Nord ant Baltijos jūros kranto (tai Antrojo pasaulinio karo laikų gynybinis įtvirtinimas, įrengtas Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos, aut. past.). Vakare kai kurie mūsų draugai susipažino su gana intensyviu naktiniu Palangos gyvenimu.

Po savaitgalio įspūdžių pradėjome antrą darbo savaitę. Teko šiek tiek išlyginti kapinių plotą ir apsėti nauja veja.

Pasibaigus darbams, liepos 11 d., įvyko memorialinės vietos pagerbimo ceremonija. Joje dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Alizavos seniūnė R. Ribokaitė, kariniai svečiai iš Vokietijos ambasados. Buvo sugiedoti Vokietijos ir Lietuvos valstybių himnai, mirusieji pagerbti tylos minute, padėti vainikai. Pabaigoje buvo apsikeista dovanomis, o trimitininkas sugrojo tradicinę Vokietijos ginkluotųjų pajėgų dainą „Turėjau aš draugą“.

Dėkojame už šiltus sveikinimus, labai gerą paramą ir maistą bei mūsų darbo vertinimą”, – rašo vokiečių kariai. Pilną tekstą galima perskaityti čia:

https://www.volksbund.de/schleswig-holstein/aktuelless-h/meldungen-im-detail/artikel/soldaten-aus-kropp-arbeiten-fuer-den-volksbund.html

Parengė temainfo.lt

 

Gintauto Černiaus, volksbund.de nuotraukos